Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán kinh tế 2 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 6: (2.0 điểm). Cho hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạng 9= KL, trong đó Q là sản lượng, K là vốn và L là lao động. Biết giá một đơn vị vốn là ở và giả một đơn vị lao động là w, a) Nếu doanh nghiệp nhận được hợp đồng cung cấp 5600 sản phẩm. Tim mức sử dụng vốn và lao động sao cho việc sản xuất sản phẩm theo hợp đồng tốn ít chi phí nhất. b) Áp dụng định lý bạo cho biết nếu giá một đơn vị vốn tăng từ 3 lên 3.1 và giá một đơn vị lao động giảm từ 5 xuống 4,7 thì chi phí tối ưu sẽ thay đổi như thế nào?

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kỳ học kỳ II môn Toán kinh tế 2 - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên