Đề thi hết học phần lần 1 môn: Tin học đại cương

THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu thiết kế: - Thiết kế bảng tính theo mẫu cho sẵn (trang sau). Yêu cầu tính toán và rút trích (sheet BANG_DU LIEU) - Dựa vào bảng 3 điền giá trị vào cột Tên quốc gia và Đơn vị. - Tính giá trị cột Thành tiền dựa vào bảng 1 (phụ thuộc vào địa điểm (ký tự đầu của mã thư) và trọng lượng).

pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết học phần lần 1 môn: Tin học đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Mã số đề: IT0010809.11.10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: ___________________–. Mã số đề: IT0010809.11.10 Họ và tên: _____________________ MSSV: ___________ Số BD: ___________ THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu thiết kế: - Thiết kế bảng tính theo mẫu cho sẵn (trang sau). Yêu cầu tính toán và rút trích (sheet BANG_DU LIEU) - Dựa vào bảng 3 điền giá trị vào cột Tên quốc gia và Đơn vị. - Tính giá trị cột Thành tiền dựa vào bảng 1 (phụ thuộc vào địa điểm (ký tự đầu của mã thư) và trọng lượng). - Tính giá trị cột Phụ thu dựa vào ký tự cuối của Mã thư và bảng 2. Phụ thu = Phụ thu (bảng 2) * Thành tiền - Tính Tổng cộng theo ngoại tệ = Thành tiền + Phụ thu. - Tính cột VND = Tổng cộng theo ngoại tệ * Tỷ giá (bảng 3). - Rút trích danh sách (kèm bảng kết quả chi tiết) những bưu phẩm gửi đi Mỹ có trọng lượng 15kg trở lên 3 - Rút trích danh sách (kèm bảng kết quả chi tiết) những bưu phẩm có số tiền phải trả VNĐ trong khoảng từ 100000 đến 150000 CHÚ Ý: Điều kiện, kết quả rút trích được thể hiện trên những vùng riêng biệt Yêu cầu thống kê (trang tính: THONG_KE) - Thống kê tổng tiền theo từng địa điểm và vẽ đồ thị cột. - Thống kê hiệu suất khai thác bưu cước ở từng quốc gia. Vẽ biểu đồ tròn (pie-chart) ---- HẾT --- 4 BẢNG TÍNH BƯU CƯỚC STT MÃ THƯ HỌ TÊN PHÁI T.LƯỢNG NGÀY GỬI NGÀY NHẬN Tên quốc gia Đơn vị Thành tiền Phụ thu Tổng cộng ngoại tệ VNĐ 1 M01K Nguyễn Hồng Đào 0 10 01/12/2006 10/12/2006 2 M02B Ngô Hoàng Phương 0 15 10/01/2007 01/02/2007 3 M03T Nguyễn Ngọc Lan Chi 0 30 24/12/2006 15/01/2007 4 N04T Trần Anh Vũ 1 25 01/01/2007 30/03/2007 5 P05K Lê Khánh Tùng 1 9 15/12/2006 20/12/2006 5 6 N06K Phạm Thy Nga 0 12 20/12/2006 10/02/2007 7 N07B Phan Hồng Hạnh 0 27 13/03/2007 30/04/2007 8 P08T Bùi Anh Thư 0 8 15/02/2007 15/03/2007 9 P01B Nguyễn Trâm Anh 0 15 05/01/2007 20/03/2007 10 M11K Đào Anh Tòng 1 20 15/01/2007 15/04/2007 Bảng 1 TL: T.Lượng Địa điểm 0 < T.Lượng <=10 10 < TL <=20 20 < TL M 6 11 15 N 5 12 16 P 4 13 17 6 Bảng 2 Bảng 3 Loại Phụ thu Địa điểm Tên quốc gia Tỷ giá Đơn vị B 12% M Mỹ 16101 USD K 10% N Nhật 10500 JPY T 0% P Pháp 13000 FF
Tài liệu liên quan