Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ Nano - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Câu 1: (2,5 điểm) Hãy trình bày các tính chất đặc trưng (hiệu ứng) của vật liệu nano? Câu 2: (2,5 điểm) Hãy trình bày hai phương pháp chế tạo tật liệu nano: phương pháp từ trên xuống (top-down) và phương pháp từ dưới lên (bottom-up). Câu 3: (2 điểm) Hãy trình bày các hình thái cấu trúc nano và các loại vật liệu nano Câu 4:(3 điểm) Hãy trình bày ít nhất 2 vật liệu nano. Ứng với mỗi vật liệu nano, trình bày ít nhất 3 phương pháp chế tạo, đánh giá và 3 ứng dụng?

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ Nano - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG Bộ môn Công nghệ Vật liệu ------------------------- ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 Môn: Công nghệ Nano Mã môn học: NATE331712 Đề thi có 01 trang. Ngày thi: 28/07/2020 Thời gian: 90 phút SV không được phép sử dụng tài liệu Câu 1: (2,5 điểm) Hãy trình bày các tính chất đặc trưng (hiệu ứng) của vật liệu nano? Câu 2: (2,5 điểm) Hãy trình bày hai phương pháp chế tạo tật liệu nano: phương pháp từ trên xuống (top-down) và phương pháp từ dưới lên (bottom-up). Câu 3: (2 điểm) Hãy trình bày các hình thái cấu trúc nano và các loại vật liệu nano Câu 4:(3 điểm) Hãy trình bày ít nhất 2 vật liệu nano. Ứng với mỗi vật liệu nano, trình bày ít nhất 3 phương pháp chế tạo, đánh giá và 3 ứng dụng? Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Chuẩn đầu ra của học phần Nội dung kiểm tra [CĐR 1.1] Nắm vững các phương pháp chế tạo vật liệu ở kích thước nano (10-9 m), các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vật liệu chế tạo được. [CĐR 2.1] Biết được phương pháp đo đạc và phân tích vật liệu ở kích thước nano. Câu 1, 2, 3 [CĐR 2.1] Biết được phương pháp đo đạc và phân tích vật liệu ở kích thước nano [CĐR 2.2] Nắm được những ứng dụng của vật liệu nano Câu 4 Ngày 13 tháng 07 năm 2020 Thông qua Trưởng Bộ môn