Đề thi kết thúc học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo - Đề 3 - Đại học Sài Gòn

CÂU I (3 điểm) Sử dụng giải thuật tô màu Greedy để giải bài toán sau: Có 6 đội bóng đá A,B,C,D,E,F thi đấu tranh giải vô địch. Biết rằng: Đội A đã thi đấu với đội B và D Đội B đã thi đấu với đội C và F Đội E đã thi đấu với đội C và F Mỗi đội chỉ đấu với mỗi đội khác 01 trận trong 01 tuần. Hãy lập lịch thi đấu sao cho các trận còn lại sẽ được thực hiện trong một số tuần là ít nhất. CÂU II (3 điểm) Hãy sử dụng giải thuật AKT để giải bài tốn tháp Hà Nội trong trường hợp n=3 với cấu hình khởi đầu như sau

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo - Đề 3 - Đại học Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập cơ sỏ trí tuệ nhân tạo - SGU2009 Trang 39 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ (3) KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO -oOo- --oOo-- THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 PHÚT(Không kể thời gian phát đề) CÂU I (3 điểm) Sử dụng giải thuật tô màu Greedy để giải bài toán sau: Có 6 đội bóng đá A,B,C,D,E,F thi đấu tranh giải vô địch. Biết rằng: Đội A đã thi đấu với đội B và D Đội B đã thi đấu với đội C và F Đội E đã thi đấu với đội C và F Mỗi đội chỉ đấu với mỗi đội khác 01 trận trong 01 tuần. Hãy lập lịch thi đấu sao cho các trận còn lại sẽ được thực hiện trong một số tuần là ít nhất. CÂU II (3 điểm) Hãy sử dụng giải thuật AKT để giải bài tốn tháp Hà Nội trong trường hợp n=3 với cấu hình khởi đầu như sau: A B C CÂU III (4 điểm) Cho CSDL sau: # Trời Ấp suất Gió Kết quả 1 Trong Cao Bắc Không mưa 2 Mây Cao Năm Mưa 3 Mây Trung Bình Bắc Mưa 4 Trong Thấp Bắc Không mưa 5 Mây Thấp Bắc Mưa 6 Mây Cao Bắc Mưa 7 Mây Thấp Nam Không mưa 8 Trong Cao Nam Không mưa 9 Trong Trung Bình Bắc ? 10 Mây Thấp Nam ? Bài tập cơ sỏ trí tuệ nhân tạo - SGU2009 Trang 40 a.Sử dụng phương pháp xây dựng cây định danh để xác định bộ luật phân lớp của CSDL đã cho. b. Cho biết kết quả của mẫu #9 và #10 Hết (sinh viên không sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Tài liệu liên quan