Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2019-2020 - Đại học Quốc gia Hà Nội

1) Khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa của trong lân cận z0 = 0 2) z0 = 0 là điểm bất thường loài gì của hàm số trên? 3) Tính thặng dư của hàm số trên tại z0 = 0.

pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kỳ I môn Phương pháp toán cho vật lý 1 - Đề 1 - Năm học 2019-2020 - Đại học Quốc gia Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên