Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11011

Câu 1: Một van dạng nón ngược dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết chất lỏng trong bể có tỷ trọng 1 =0,8; chất lỏng ở ống đo áp có tỷ trọng 2=8. Cho đường kính van D=1m; h=0,4m; H=0,6m; b=1m; a=0,8m; R=300mm. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên van? 2/ Nếu van làm bằng thép có khối lượng riêng =7800kg/m3 thì van có bị đẩy lên không? Nếu không tìm lực kéo van lên theo phương thẳng đứng?

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 11011 - Thời gian làm bài: 75 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy) Câu 1: R d1 d2 a H D b h Một van dạng nón ngược dùng để đóng mở chất lỏng trong một cơ cấu khép kín như hình vẽ. Biết chất lỏng trong bể có tỷ trọng d1 =0,8; chất lỏng ở ống đo áp có tỷ trọng d2=8. Cho đường kính van D=1m; h=0,4m; H=0,6m; b=1m; a=0,8m; R=300mm. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng lên van? 2/ Nếu van làm bằng thép có khối lượng riêng r=7800kg/m3 thì van có bị đẩy lên không? Nếu không tìm lực kéo van lên theo phương thẳng đứng? Câu 2: Một bơm hút chất lỏng từ bể chứa A sang bể chứa B như hình vẽ. Biết chất lỏng có tỷ trọng d=0,87. Đường kính ống dẫn d=150mm, áp suất mặt thoáng bể A là áp suất khí trời; mặt thoáng bể B có giá trị áp suất dư là 0,3at. Coi chất lỏng trong hai bể là tĩnh. 1/ Tìm năng lượng bơm cần thiết phải có (Hp) để cấp cho chất lỏng (với hiệu suất bơm chỉ đạt 80%) để lưu lượng từ bể A sang B đạt Q=30(l/s)? Biết tổn thất từ bể A sang bể B bao gồm cả tổn thất qua bơm là và H=16m. 2/ Vẽ đường năng của hệ thống đã cho? P po pa H B A