Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1102

Cõu 1: Một cửa van dạng chữ nhật chắn ngang kênh được đặt nghiêng dưới một góc và được quay quanh một ổ trục A như hình vẽ. Chiều rộng cửa b=2,4m. Cho trọng lượng van là G=2000N; Nước kênh ở 25oC có trọng lượng riêng N/m3. Bỏ qua ma sát ở ổ trục; áp suất trên mặt thoáng phía sau là áp suất khí trời, phía trước van có áp suất dư tại mặt thoáng là 0,1at. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối do chất lỏng phía bên trái tác dụng lên cửa van? 2/ Xác định trị số của lực phải đặt vào dây tời tại B để kéo cửa van lên theo phương thẳng đứng?

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1102, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MễN CƠ HỌC Đề thi kết thỳc học phần: Kỹ thuật thuỷ khớ Đề số: 1102 - Thời gian làm bài: 75 phỳt Trưởng Bộ mụn ký duyệt Ghi chỳ: Sinh viờn khụng được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cựng bài thi. ( Cỏc kết quả làm trũn đến 3 chữ số cú nghĩa sau dấu phẩy) Cõu 1: pod h1=1,8m A pa B 30o h=0,2m h2=0,9m Một cửa van dạng chữ nhật chắn ngang kênh được đặt nghiêng dưới một góc và được quay quanh một ổ trục A như hình vẽ. Chiều rộng cửa b=2,4m. Cho trọng lượng van là G=2000N; Nước kênh ở 25oC có trọng lượng riêng N/m3. Bỏ qua ma sát ở ổ trục; áp suất trên mặt thoáng phía sau là áp suất khí trời, phía trước van có áp suất dư tại mặt thoáng là 0,1at. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối do chất lỏng phía bên trái tác dụng lên cửa van? 2/ Xác định trị số của lực phải đặt vào dây tời tại B để kéo cửa van lên theo phương thẳng đứng? Cõu 2: Cho hệ thống dẫn chất lỏng ( tỷ trọng d=0,9) như hỡnh vẽ, dũng chảy phun ra ngoài khớ trời bằng vũi thu hẹp dần DE (chiều dài vũi khụng đỏng kể). Áp suất tại điểm D cú giỏ trị dư 0,3at; hệ số nhỏm của đường ống n=0,008; tổn thất cục bộ qua vũi DE =. Lấy g=9,81m/s2 ; Biết trạng thỏi chảy trong đường ống là trạng thỏi chảy rối. 1/ Xỏc định lưu lượng chất lỏng chảy trong ống trờn? 2/ Xỏc định chiều cao chất lỏng H trong bể chứa? pa Khúa xcv=0,5 xK=10 A D E H l1=24m l2=36m d1=150mm d2=75mm B C