Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1106

Câu 1: Một cửa van chắn AE dạng hình chữ nhật rộng b=3m; cạnh AE = 3,5m; đoạn BI =0,5m; đoạn IE=0,5m. Chất lỏng có tỷ trọng =0,84; áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối 1,05at. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên cửa van? 2/ Van có thể quay quanh trục đi qua I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, xác định thể tích vật đối trọng W (được nối với I bởi một cánh tay đòn dài 2m) sao cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ? Biết vật đối trọng làm bằng bê tông có tỷ trọng =2,5. Cửa van đồng chất có khối lượng M =0,8 tấn.

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1106, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MÔN CƠ HỌC Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 1106 - Thời gian làm bài: 75 phút Trưởng Bộ môn ký duyệt Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( Các kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy) Câu 1: 45o A pot W 2m B I E Một cửa van chắn AE dạng hình chữ nhật rộng b=3m; cạnh AE = 3,5m; đoạn BI =0,5m; đoạn IE=0,5m. Chất lỏng có tỷ trọng d=0,84; áp suất trên mặt thoáng có giá trị tuyệt đối 1,05at. Lấy g=9,81m/s2. 1/ Xác định áp lực tuyệt đối của chất lỏng tác dụng lên cửa van? 2/ Van có thể quay quanh trục đi qua I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, xác định thể tích vật đối trọng W (được nối với I bởi một cánh tay đòn dài 2m) sao cho cơ cấu cân bằng như hình vẽ? Biết vật đối trọng làm bằng bê tông có tỷ trọng d=2,5. Cửa van đồng chất có khối lượng M =0,8 tấn. Câu 2: Cho sơ đồ cấp nước như hình vẽ: Các thông số ống 1, 2, 3 lần lượt như sau: l1=1200m; d1=250mm; l2=1800m; d2=200mm; l3=1500m; d3=150mm; lưu lượng tháo đơn vị trên ống 3 là q3=0,01 (). Hệ số nhám n= 0,01 cho tất cả các đường ống, tính hệ số đặc trưng K của từng ống theo công thức K= (với R là bán kính thủy lực của từng ống). Trọng lượng riêng của nước g=9810N/m3, lấy g=9,81m/s2. , lưu lượng bơm Q=87,4(l/s) và áp suất dư tại A là 16 bar. Xác định H=? Xác định áp suất tuyệt đối tại điểm D Bơm C D A 2 3 1 H