Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số:21

Chất lỏng ( có tỷ trọng d = 2) được tháo tự động từ bể chứa vào ống qua một van chắn hình tròn có đường kính d =700mm có thể quay quanh một bản lề đi qua O ( như hình vẽ). Biết độ ngập sâu của điểm O trong chất lỏng là H = 1,5m; góc nghiêng a = 45o; áp suất trên mặt thoáng là áp suất khí trời. 1/ Tìm trị số và điểm đặt áp lực dư của chất lỏng tác dụng lên cửa van? (2điểm) 2/ Nếu trong ống là khí thì áp suất của khí phải bằng bao nhiêu để van cân bằng như hình vẽ? Biết trọng lượng van G = 1800N. (1,5điểm)

doc1 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số:21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB BỘ MễN CƠ HỌC Đề thi kết thỳc học phần: Kỹ thuật thuỷ khớ Đề số:21 - Thời gian làm bài: 90 phỳt Trưởng Bộ mụn ký duyệt Ghi chỳ: Sinh viờn khụng được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cựng bài thi. Câu 1(3,5 điểm) Chất lỏng ( có tỷ trọng d = 2) được tháo tự động từ bể chứa vào ống qua một van chắn hình tròn có đường kính d =700mm có thể quay quanh một bản lề đi qua O ( như hình vẽ). Biết độ ngập sâu của điểm O trong chất lỏng là H = 1,5m; góc nghiêng a = 45o; áp suất trên mặt thoáng là áp suất khí trời. 1/ Tìm trị số và điểm đặt áp lực dư của chất lỏng tác dụng lên cửa van? (2điểm) 2/ Nếu trong ống là khí thì áp suất của khí phải bằng bao nhiêu để van cân bằng như hình vẽ? Biết trọng lượng van G = 1800N. (1,5điểm) Câu 2 (3,5 điểm) Bơm B cấp năng lượng để chất lỏng (có tỷ trọng d = 0,79) hoạt động được trong hệ thống. Biết ống dẫn có đường kính d1 = 50mm; chiều dài l1 = 18m; l2 = 2m; hệ số tổn thất cục bộ tại cửa vào và lưới, uốn cong, qua khoá lần lượt là ; tại vị trí co hẹp ( tính với vận tốc trước của tổn thất); hệ số sức cản ma sát l = 0,018; lấy g =9,81m/s2; a = 1; Miệng ống có lắp một vòi phun T có đường kính d2 = 20mm. áp suất trên mặt thoáng bể hút là áp suất khí trời; lưu lượng bơm Qb = 4l/s. 1/ Cho H = 6m, tìm cột áp bơm tối thiểu để chất lỏng hoạt động được trong hệ thống? (2điểm) 2/ Tìm áp suất dư tại cửa vào của bơm? (1điểm) 3/ Nếu chất lỏng ở nhiệt độ 20o có áp suất hoá hơi là pbh = 5,86 kN/m2 thì bơm có xảy ra hiện tượng xâm thực không? Giải thích (0,5điểm) Câu 3 (3 điểm) TT L (m) d (mm) K (l/s) 1 200 150 183,9 2 150 150 183,9 3 180 200 393,0 4 220 250 707,6 Một hệ thống cấp nước cho nhà máy được bố trí như hình vẽ. Lưu lượng tại D là QD= 15l/s, và lưu lượng lấy ra tại B là QB = 9 l/s; tại D là 0,1at; Biết g = 9810N/m3, các đặc trưng ống là: 1/ Tìm áp suất tại C? (1điểm) 2/ Tìm độ cao cột áp tại A? (2điểm)