Đề thi luật ngân sách nhà nước

Câu 1 (6 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN. 2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP. 3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay. 4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị. 5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo. quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN. Câu 2 (2 điểm) Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào? Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không? Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?

doc2 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi luật ngân sách nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đề 01 Câu 1 (6 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN. 2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP. 3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay. 4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị. 5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo. 6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN. Câu 2 (2 điểm) Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào? Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không? Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương? Đề 02: Câu 1: a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)? b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao? c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN? d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: "hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán". Hiểu như thế nào về yêu cầu này? e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào? Câu 2: Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN. Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết: a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao? b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành. ĐỀ LUẬT NGÂN SÁCH NN (lần 2) 75 phút - được dùng tài liệu Thế nào là phân cấp qlý NSNN ? Ý nghĩa ? (1,5đ) Khi NSNN phát sinh các khoản chi nằm ngoài dự toán mà cấp bách,cần thiết thì Tỉnh gquyết ra sao? (1,5đ) Thế nào là khoàn thu 100% ,thế nào là khoản thu điều tiết? Tại sao thuế XK,NK là khoản thu 100% NN TW? Khi NSNN thu ko kịp đáp ứng nhu cầu chi,NN sẽ áp dụng bpháp nào ? (1,5đ) Tại sao trong qlý NSNN cần phải có hoạt động thanh tra tài chính và kiểm toán NN? (2đ) Bội chi NSNN là gì? Biện pháp khắc phục? Theo qui định của Luật NSNN ,ngân sách cấp tỉnh đc phát hành trái phiếu để huy động vốn, đây có phải là bpháp khắc phục tình trạng bội chi ko?Vì sao? (2đ) ĐỀ THI MÔN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  Lớp Q5D - Lần 2  ---&---  Câu 1: (6 điểm)  Anh (chị) trả lời các câu hỏi sau:  1. Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật ngân sách nhà nước quy định hay không? Tại sao?  2. Các khoản chi lương cho cán bộ, công chức nhà nước được thực hiện theo phương thức chi nào? Tại sao?  3. Cơ quan Kiểm toán nhà nước có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật ngân sách nhà nước được thực hiện trong quá trình hoạt động kiểm toán tại các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước hay không? Tại sao?  4. Quỹ dự phòng ngân sách được tạo lập nhằm mục đích gì? Những chủ thể nào được quyền quyết định việc sử dụng quỹ dự phòng ngân sách?  Câu 2: (2 điểm)  Theo dự toán ngân sách năm 2008, số thu của ngân sách trung ương trong khoản thu điều tiết với tỉnh X là 540 tỷ đồng. Tuy nhiên số thực thu là 640 tỷ. Chính phủ quyết định thưởng cho ngân sách địa phương. Hỏi:  a. Chính phủ có thể thưởng tối đa là bao nhiêu?  b. Số tiền thưởng ấy ngân sách địa phương sẽ chi như thế nào?  Câu 3: (2 điểm)  Phân tích địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành? Địa vị pháp lý đó có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước? ĐỀ THI NGÀY 27/3/2009 THẦY PHƯƠNG NAM  1) Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?  a/ UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.?  b/ Mọi khoản chi trong năm ngân sách đều được xem là hợp pháp và đưa vào quyết toán?  c/ Thuế GTGT là khoản thu thuộc 100% của Ngân sách địa phương?  2) Anh chị hãy cho biết  a/ Bội chi NSNN là gì? Tại sao không có bội chi NS cấp địa phương ? Các phương thức bù đắp bội chi NSNN?  B/ NSNN còn được gọi với tên là gì? Tại sao NSNN được gọi với tên gọi đó?  3) Để khắc phục hậu quả cho cơn bão số 2 năm 2007, Chủ tịch UBND tỉnh A đã quyết định tiến hành đồng thời 4 họat động sau:  • Lấy toàn bộ dự phòng NS tỉnh ra sử dụng  • Yêu cầu trích 40% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh ra sử dụng  • Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động tiền khắc phục hậu quả thiên tai.  • Yêu cầu Cục thuế tỉnh tăng thuế TNDN nhắm tăng cường thu vào NS cấp tỉnh để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai  Theo anh, chị quyết định của chủ tịch UBND tỉnh A là đúng hay sai? Tại sao? Đề thi môn : Luật Ngân sách Nhà nước - Lần 1 - Lớp 5C  Thời gian : 75 phút  Được sử dụng tài liệu  Câu 1 (4 điểm)  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?  1- Hiệp định AFTA (Asian Free Tariffs Area) về xây dựng khu vực mậu dịch tự do ASEAN giữa 11 quốc gia trong khu vực Đông nam á là nguồn của PL - NSNN.  2- Thuế GTGT phát sinh trên địa bàn quận Thủ Đức, do kho bạc NN quận TĐ thu, là khoản thu của ngân sách quận Thủ Đức.  3- Tổng kiểm toán nhà nước là người đứng đầu cơ quan kiểm toán NN, do QH bầu, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của QH.  4- Việc qui định cơ quan kiểm toán NN là đơn vị dự toán cấp I của NS trung ương (Điều 67 Luật KTNN) là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo nguyên tắc họat động "độc lập và chỉ tuân theo PL" của kiểm toán nhà nước.  Câu 2 (6 điểm)  Trả lời các câu hỏi sau:  1- Họat động kiểm dịch động-thực vật trước khi đưa động-thực vật ra thị trường có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cho biết phí kiểm dịch động-thực vật là khoản thu phí hay lệ phí của NSNN? Hãy giải thích tại sao?  2- Thế nào là khoản thu 100% của NSĐP? Giải thích tại sao những khoản thu 100% của NSĐP chủ yếu là những khoản thu liên quan đến nhà và đất? (điều 32 Luật NSNN).  3- Việc điều chỉnh kế họach thu-chi của ngân sách cấp Tỉnh được thực hiện trong các trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh dự toán tài chính của NS cấp Tỉnh trong các trường hợp này?  4- Chi NSNN cho hoạt động của Hội LHPN thành phố HCM được cấp phát theo phương thức chi nào? Tại sao? Trình bày thủ tục chi trong trường hợp này?  Đề 02:  Câu 1:  a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?  b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?  c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN?  d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: "hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán". Hiểu như thế nào về yêu cầu này?  e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?  Câu 2:  Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.  Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:  a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao?  b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.  Câu 1 (6 điểm)  Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?  1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.  2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.  3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.  4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.  5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.  6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.  Câu 2 (2 điểm)  Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào? Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?  Câu 3 (2 điểm)  Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?  Câu 1 (6 điểm): Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?  1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.  2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.  3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.  4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.  5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.  6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.  Câu 2 (2 điểm): Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào?  Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?  Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?