Đề thi môn Toán vào lớp 10

Bài 2 (3.0 điểm) Cho hàm số y = x2 và y= x+2 a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm tọa độ các giao điểm A, B của đồ thị hai hàm số trên bằng phép tính

pdf39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề thi môn Toán vào lớp 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan