Đề thi số 10 môn Nguyên lý thống kê

Nếu hệsốr = 1.78 thì ta có kết luận gì? (a) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độmạnh (b) Y và X không tương quan nhau (c) X và Y tương quan với nhau mức độmạnh (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vịthì Y sẽtăng lên 1.78 đơn vị (e) Tất cảcác câu trên đều sai

pdf6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi số 10 môn Nguyên lý thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi chính lớp 04QK 1/6 + Họ và tên: ............................................. .............................................................. MSSV: .................................................. Lớp: ...................................................... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KỲ THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Số câu đúng: Điểm: Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Nếu hệ số r = 1.78 thì ta có kết luận gì? (a) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ mạnh (b) Y và X không tương quan nhau (c) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 1.78 đơn vị (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R = SST SSE1 − (b) R2 = ∑ ∑ − − 2 i 2 i )yy( )yˆy( (c) R2 = SSR/SST (d) 0≤R ≤1 (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 3. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (b) Tất cả các câu trên đều đúng (c) Thành lập giả thuyết H1 (d) Xác định mức ý nghĩa (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Để kiểm định dữ liệu có tuân theo phân phối xác suất ban đầu ta cần phải (a) Tính giá trị Eij (b) Tính giá trị Oij (c) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (d) Tính xác suất (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là sai lầm loại 2 khi: (a) Bác bỏ H0 khi H0 đúng (b) Bác bỏ H0 khi H0 sai (c) Chấp nhận H0 khi H0 sai (d) Chấp nhận H0 khi H0 đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Để xác định Y biến đổi như thế nào khi X thay đổi người ta dùng: (a) Hệ số góc (b) Hiệp tương quan (a) (a)(a) Kỳ thi chính lớp 04QK 2/6 + (c) Hệ số tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Để xác cỡ mẫu chúng ta có thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Trong việc ước lượng khoảng một tham số thống kê là đi tìm: (a) Xác suất sai lầm (b) Độ chính xác (c) Khoảng tin cậy (d) Độ tin cậy (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Chọn câu đúng: (a) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (c) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (d) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 10. Để phân biệt miền chấp nhận, miền bác bỏ người ta căn cứ vào (a) Giá trị tới hạn (b) Giả thuyết ban đầu (c) Mức ý nghĩa (d) Giả thuyết ngược lại (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Theo qui định tốc độ xe ô tô chạy qua cầu Sài gòn không được quá 45km/h . Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác nhau quan sát rada thì thấy tốc độ xe là 41km/h; 52km/h; 38km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h; 44km/h; 44km/h; 43km/h; 40km/h. Giả sử tốc độ tuân theo phân phối chuẩn. Hãy kiểm định giá trị trung bình của tốc độ xe ô tô vượt quá qui định với mức ý nghĩa 10% ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 3/6 + Bài 2: (20 điểm) Một cơ sở sản xuất kẹo loan báo rằng số kẹo trong bao trung bình là 20 viên. Người ta lấy ra 15 bao và đo được số viên kẹo trong mỗi bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 Số bao 1 3 5 4 2 Hãy cho biết với mức ý nghĩa 5% và dung sai bằng 0.5, cỡ mẫu nên bao nhiêu là phù hợp. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 4/6 + Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thiếu và kiểm định phân phối sau có tuân theo phân phối chuẩn không với mức ý nghĩa 1% Các lớp Oi Pi Ei 0 10 2 0.0412 0.6185 10 20 30 8 0.1287 1.9309 30 40 50 B A 3.9258 50 60 70 15 0.2974 C 70 80 90 12 0.1890 2.8347 100 90 3 0.0819 1.2286 50 1 15 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 5/6 + Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 6 cặp (xi,yi) cho: Xtb= 20; Ytb= 50; ΣXi2= 2856; ΣYi2= 20150; ΣXiYi = 4720 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng nếu X càng tăng Y sẽ càng giảm với mức ý nghĩa 5% 2. Tìm phương trình hồi qui ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ....................................
Tài liệu liên quan