Đề thi thực hành môn Kinh tế lượng nâng cao, sử dụng phần mềm Eviews

(Bản scan) Chương 1 Các biến P, Q, PF, PS, DI. Mẫu từ 1 đến 30. 1) Mô hình P=C1+C2.Q+C3.PS+C4.PF+U Q=C5+C6.P+C7.PF+C8.DI+V Hãy ước lượng phương trình định dạng được bằng 2SLS. 2) Mô hình P=C1+C2.Q+C3>PS+C4.PF+C5.DI+U Q=C6+C7.P+C8.PF+C9.DI+V Hãy ước lượng phương trình định dạng được bằng 3SLS.

pdf2 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thực hành môn Kinh tế lượng nâng cao, sử dụng phần mềm Eviews, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan