Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi số: ĐCN - LT 16

Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của contactor và cách lựa chọn contactor? Câu 2: (2,0 điểm) Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc theo kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung với số liệu sau: Z = 36; 2p = 4; m = 3; a = 1. Câu 3: (3,0 điểm) Lập giản đồ hình thang điều khiển hệ thống băng tải gồm 3 động cơ với yêu cầu sau (dựng PLC S7- 200): - Khi ấn nút Start (mở máy ) động cơ ĐC1 hoạt động sau 2 giây động cơ ĐC2 hoạt động sau 2 giây kế tiếp động cơ ĐC3. - Khi ấn nút Stop (dừng máy ) động cơ ĐC1 dừng trước sau 10 giây động cơ ĐC2 dừng và sau 10 giây động cơ ĐC3 dừng

pdf4 trang | Chia sẻ: hoang10 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề: Điện công nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi số: ĐCN - LT 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/1 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: ĐCN - LT 16 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của contactor và cách lựa chọn contactor? Câu 2: (2,0 điểm) Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc theo kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung với số liệu sau: Z = 36; 2p = 4; m = 3; a = 1. Câu 3: (3,0 điểm) Lập giản đồ hình thang điều khiển hệ thống băng tải gồm 3 động cơ với yêu cầu sau (dựng PLC S7- 200): - Khi ấn nút Start (mở máy ) động cơ ĐC1 hoạt động sau 2 giây động cơ ĐC2 hoạt động sau 2 giây kế tiếp động cơ ĐC3. - Khi ấn nút Stop (dừng máy ) động cơ ĐC1 dừng trước sau 10 giây động cơ ĐC2 dừng và sau 10 giây động cơ ĐC3 dừng Câu 4: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn - Thời gian: 45 phút) , ngày . tháng . năm .. DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG BAN ĐỀ THI 2 36 9 2 2tb y p     36 3 2. . 4.3 zq p m    0 0 0.360 2.360 20 36 p Z     0 0 0 120 120 6 20p y     CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: DA ĐCN – LT 16 Thời gian: 150 Phút CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của contactor và cách lựa chọn contactor? 2,0 - Cấu tạo gồm: + Bộ phận điện từ. + Hệ thống tiếp điểm. + Buồng dập hồ quang. - Nguyên lý làm việc: (Trình bày được nguyên lý làm việc của contactor). 0,25 0,25 0,25 1,25 2. Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc theo kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung với số liệu sau: Z = 36; 2p = 4; m = 3; a = 1. 2,0 -TÝnh to¸n c¸c th«ng sè: TÝnh   v× y =  nªn TÝnh q: TÝnh VËy Sè tæ bèi d©y toµn m¸y: n=3u=3p=3.2=6 1,0 - S¬ ®å tr¶i bộ d©y stato Sơ đồ trải bộ dây stato động cơ không đồng bộ 3 pha Z = 36, 2p = 4, m= 3, a = 1 1,0 3. Lập giản đồ hình thang điều khiển hệ thống băng tải gồm 3 động cơ với yêu cầu sau (dùng PLC S7- 200): - Khi ấn nút Start (mở máy ) động cơ ĐC1 hoạt động sau 2 giây động cơ ĐC2 hoạt động sau 2 giây kế tiếp động cơ ĐC3. -Khi ấn nút Stop (dừng máy ) động cơ ĐC1 dừng trước sau 10 giây động cơ ĐC2 dừng và sau 10 giây động cơ ĐC3 dừng. 3,0 1,0 1 2 43 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1918 20 2221 23 2524 26 2827 29 3130 32 3433 35 36 A Z B C X Y    1,0 1,0 4 Câu tự chọn, do các trường biên soạn 3 , ngày . tháng . năm . DUYỆT TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN
Tài liệu liên quan