Điện - Điện Tử - Biến tần yaskawa

J1000 ( thay thế cho model J7 ) + V1000 ( thay thế cho model V7 ) + A1000 ( thay thế cho model F7, G5 ) + G7 + E1000 ( thay thế cho model E7 ) + L1000 ( thay thế cho model L7 )

pdf16 trang | Chia sẻ: hoang10 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điện - Điện Tử - Biến tần yaskawa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIẾN TẦN YASKAWA + J1000 ( thay thế cho model J7 ) + V1000 ( thay thế cho model V7 ) + A1000 ( thay thế cho model F7, G5 ) + G7 + E1000 ( thay thế cho model E7 ) + L1000 ( thay thế cho model L7 ) + 1P – 220V: 0.1 ~ 2.2 Kw J1000 + 3P – 220V: 0.1 ~ 5.5 Kw + 3P – 380V: 0.2 ~ 5.5 Kw + 5 digital input  Modbus comm + 1 analog input + 1 analog output + 1 relay output  PG card Yaskawa  Braking unit J1000 drive Start torque Overload: + 100% at 1.5 Hz + 150% with HD + 150% at 3 Hz + 120% with ND J1000 Freq range: 0.01 ~ 400 Hz  V/f control Speed search Yaskawa J1000 drive Max 9 speed steps ( D1) Freq jump (D3) Momentary power loss ride thru ( L2 ) + 1P – 220V: 0.1 ~ 3.7 Kw V1000 + 3P – 220V: 0.1 ~ 18.5 Kw + 3P – 380V: 0.2 ~ 18.5 Kw + 7 digital inputs + 2 analog input IM & PM motor + 1 analog output + 1 pulse in 32khz + 1 pulse out 32 khz + 1 relay output  Modbus comm + 2 digit out 48Vdc Yaskawa V1000 drive Start torque  PG card ~ 200% at 0.5 Hz Overload:  Braking unit + 150% with HD Save parameter + 120% with ND on terminal board Freq range: V1000 Application 0.01 ~ 400 Hz preset ( A1-06 )  V/f control  OLV Speed search ( B3 ) Max 17 speed steps Yaskawa PID ( B5 ) ( D1 ) V1000 drive Over/under torque Freq jump (D3) detection ( L6 ) Auto turning ( T1 ) Momentary power loss ride thru ( L2 ) V1000 Ứng dụng:Bơm, quạt, chế tạo máy, bao bì, cầu trục A1000 + 3P – 220V: 0.4 ~ 110 Kw + 3P – 380V: 0.4 ~ 630 Kw IM & PM motor Modbus comm Braking unit (=<30 Kw) PG card (option) DC reactor (>=30 Kw) + 8 digital inputs + 3 analog input + 2 analog output + 1 pulse in 32khz + 1 pulse out 32 khz + 4 relay output Save parameter Overload: Start torque ~ 200% at 0.3 Hz-OLV on terminal board + 150% with HD + 120% with ND ~ 200% at 0 Hz-CLV A1000  V/f , OLV Freq range:  CLV 0.01 ~ 400 Hz Application preset ( A1-06 ) Speed search (B3) PID Control (B5) Auto turning ( T1 ) Torque control (D5) Zero servo (B9) 2 sets of motor par A1000 Ứng dụng: + 3P – 220V: 0.4 ~ 110 Kw G7 + 3P – 380V: 0.4 ~ 300 Kw IM & PM motor Fast respond 3 Level Control  Braking unit (=<15 Kw)  DC reactor (>=18.5 Kw) + 12 digital inputs + 3 analog input + 2 analog output + 1 pulse in 32khz + 1 pulse out 32 khz + 4 relay, 2 trans out Save parameter Overload: Start torque ~ 150% at 0.3 Hz-OLV on terminal board + 150% in 60s + 200% in 0.5s ~ 150% at 0 Hz-CLV G7  V/f , OLV Freq range:  CLV 0.01 ~ 400 Hz Application preset ( A1-06 ) Speed search (B3) PID Control (B5) Auto turning ( T1 ) Torque control (D5) Zero servo (B9) 2 sets of motor par G7 Application E1000 + 3P – 380V: 3.7 ~ 355 Kw Drive for pumb & fan + 8 digital inputs + 2 analog input IM & PM motor + 2 analog output + 1 pulse in 32khz Supper energy saving + 1 pulse out 32 khz + 4 relay output  Modbus comm Yaskawa E1000 drive Start torque ~150% at 3 Hz DC reactor >=30kw Overload: Save parameter 120 % in 60s on terminal board E1000  V/f , OLV Freq range: 0.01 ~ 200 Hz Application Yaskawa preset ( A1-06 ) E1000 drive Speed search (B3) PID Control (B5) Auto turning ( T1 ) Application L1000 Drive for Elevator :1.5 ~ 110 Kw ( 220/380V) IM & PM motor Line generation unit  PG card (option) Braking unit (=<30 Kw) DC reactor (>=30 Kw) + 8 digital inputs + 3 analog input + 2 analog output + 1 pulse in 32khz + 1 pulse out 32 khz + 4 relay output Save parameter Overload: Start torque on terminal board + 150% in 60s ~ 200% at 0.3 Hz-OLV ~ 200% at 0 Hz-CLV L1000  V/f , OLV Freq range: Application  CLV 0.01 ~ 120 Hz preset ( A1-06 ) PID Control (B5) Auto turning ( T1 ) Zero servo (B9) 2 sets of motor par Anti- Rollback Smooth speed change Light load detection search
Tài liệu liên quan