Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp gadolini trên chất mang bentonite để xử lí các chất hữu cơ trong nước thải kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn

ABSTRACT In this study, we report photocatalytic activity under visible light irradiation of gadolinium-doped TiO2 nanoparticles on bentonite prepared by sol–gel method. Using this preparation, we performed the decomposition for organic chemicals in sewage of Nhieu Loc – Thi Nghe channel. The number of Aspergillus niger and E. coli bacteria were killed up to 100%.

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp gadolini trên chất mang bentonite để xử lí các chất hữu cơ trong nước thải kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan