Đồ án: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BCVT VIỆT NAM

Internet đã làm một cuộc cách mạng hoá đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nó đã ảnh hưởng đến cách mà chúng ta kinh doanh cũng như cách mà chúng ta giải trí. Nó làm thay đổi hẳn các hoạt động mang tính chất truyền thống của con người. Bằng cách sử dụng Internet người ta có thể đọc một tờ báo ở một thành phố rất xa, hoặc tìm kiếm một bộ phim hành động đang chiếu ở đâu đó, nói chuyện với một người lạ ở bất kỳ nơi nào người ta muốn, hoặc so sánh giữa các cửa hàng với nhau về một sản phẩm nào đó (ví dụ như một chiếc máy tính)… Chính sự đơn giản trong sử dụng, đa dạng trong số các dịch vụ cung cấp và tương đối rẻ so với các loại hình thức dịch vụ khác, Internet đã phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng tại các quốc gia trên thế giới.

doc136 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BCVT VIỆT NAM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BCVT VIỆT NAM Người thực hiện: Nguyễn Thị Yến Hà Nội 2005 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I -----o0o----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o-----  ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Yến Lớp: D2001VT Khoá: 2001-2006 Ngành: Điện tử - Viễn thông Tên đề tài: Các phương thức tích hợp IP trên quang và ứng dụng trong NGN của Tổng công ty BCVT Việt Nam Nội dung đồ án: Tổng quan Công nghệ ghép kênh theo bước sóng Internet Protocol – IP Các phương thức tích hợp IP trên quang Ứng dụng IP trên quang trong NGN của Tổng công ty BCVT Việt Nam Ngày giao đề tài: Ngày nộp đồ án: Hà Nội, ngày tháng năm 2005 Giáo viên hướng dẫn TS. Hoàng Văn Võ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Điểm: (Bằng chữ: ) Hà Nội, ngày tháng năm 2005 Giáo viên hướng dẫn TS. Hoàng Văn Võ NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Điểm: (Bằng chữ: ) Hà Nội, ngày tháng năm 2005 MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i Lời nói đầu 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Xu hướng tích hợp IP trên quang 3 1.1.1. Sự phát triển của Internet 3 1.1.2. Sự phát triển của công nghệ truyền dẫn 4 1.1.3. Nỗ lực của các nhà cung cấp và các tổ chức 5 1.2. Quá trình phát triển 6 1.2.1. Các giai đoạn phát triển 6 1.2.2. Mô hình phân lớp của các giai đoạn phát triển 9 1.3. Các yêu cầu đối với truyền dẫn IP trên quang 12 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG 13 2.1. Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật WDM 13 2.2. Các đặc điểm của công nghệ WDM 15 2.3. Một số công nghệ then chốt 16 2.3.1. Nguồn quang 16 2.3.2. Bộ tách ghép bước sóng quang 19 2.3.3. Bộ lọc quang 21 2.3.4. Bộ đấu nối chéo quang OXC 22 2.3.5. Bộ xen/rẽ quang OADM 24 2.3.6. Chuyển mạch quang 25 2.3.7. Sợi quang 28 2.3.8. Bộ khuếch đại quang sợi 30 2.3.9. Bộ thu quang 31 2.4. Một số điểm lưu ý 33 2.4.1. Nguồn quang 33 2.4.2. Sợi quang 33 2.4.3. Bộ khuếch đại quang 33 2.4.4. Hiệu ứng phi tuyến 33 2.4.5. Tán sắc 34 CHƯƠNG 3: INTERNET PROTOCOL – IP 37 3.1. IPv4 37 3.1.1. Phân lớp địa chỉ 37 3.1.2. Các kiểu địa chỉ phân phối gói tin 39 3.1.3. Mobile IP 40 3.1.4. Địa chỉ mạng con (subnet) 40 3.1.5. Cấu trúc tổng quan của một IP datagram trong IPv4 41 3.1.6. Phân mảnh và tái hợp 45 3.1.7. Định tuyến 47 3.2. IPv6 50 3.2.1. Tại sao lại có IPv6? 50 3.2.2. Khuôn dạng datagram IPv6 50 3.2.3. Các tiêu đề mở rộng của IPv6 51 3.2.4. Các loại địa chỉ IPv6 55 3.2.5. Các đặc tính vượt trội của IPv6 56 3.2.6. Sự chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 57 3.2.7. IPv6 cho IP/WDM 60 3.3. Hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong IP 60 3.3.1. Kiểu dịch vụ tích hợp (IntServ) 60 3.3.2. Mô hình dịch vụ phân biệt (DiffServ) 61 CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG 63 4.1. Kiến trúc IP/PDH/WDM 65 4.2. Kiến trúc IP/ATM/SDH/WDM 65 4.2.1. Mô hình phân lớp 65 4.2.2. Ví dụ 70 4.3. Kiến trúc IP/ATM/WDM 72 4.4. Kiến trúc IP/SDH/WDM 73 4.4.1. Kiến trúc IP/PPP/HDLC/SDH 74 4.4.2. Kiến trúc IP/LAPS/SDH 76 4.5. Công nghệ Ethernet quang (Gigabit Ethernet- GbE) 78 4.6. Kỹ thuật MPLS để truyền dẫn IP trên quang 80 4.6.1. Mạng MPLS trên quang 80 4.6.2. Kỹ thuật lưu lượng MPLS trên quang 83 4.6.3. Mặt điều khiển MPLS 85 4.7. GMPLS và mạng chuyển mạch quang tự động (ASON) – Hai mô hình cho mảng điều khiển quang tích hợp với công nghệ IP 86 4.7.1. MPLS trong mạng quang hay GMPLS (Generalized MPLS) 86 4.7.2. Mạng quang chuyển mạch tự động (ASON) 89 4.8. Công nghệ truyền tải gói động (DPT) 92 4.9. Phương thức truyền tải gói đồng bộ động (DTM) 93 4.9.1. Truyền tải IP qua mạng DTM 93 4.9.2. Cấu trúc định tuyến 94 4.9.3. Phân đoạn IPOD 94 4.9.4. Tương tác với OSPF 95 4.10. Kiến trúc IP/SDL/WDM 95 4.11. Kiến trúc IP/WDM 96 4.11.1. IP over WDM 96 4.11.2. IP over Optical 105 CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG IP TRÊN QUANG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BCVT VIỆT NAM 110 5.1. Mạng thế hệ sau (NGN) của Tổng công ty 110 5.1.1. Khái niệm về NGN 110 5.1.2. Nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ sau (NGN) 111 5.1.3. Mạng thế hệ sau của Tổng công ty 111 5.2. Phân tích và đánh giá các phương thức tích hợp IP trên quang 114 5.2.1. Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá 114 5.2.2. Phân tích và đánh giá 115 5.3. Tình hình triển khai IP trên quang của Tổng công ty 119 5.3.1. Giai đoạn trước năm 2004 119 5.3.2. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 120 5.4. Đề xuất phương án IP trên quang cho Tổng công ty trong những năm tới 121 5.4.1. Giai đoạn 2005-2006 121 5.4.2. Giai đoạn 2006-2010 122 5.4.3. Giai đoạn sau năm 2010 123 KẾT LUẬN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT AAL ATM Adaptation Layer Lớp thích ứng ATM  ADM Add/Drop Multiplexer Bộ xe/rẽ kênh quang  APD Avalanche PhotoDetector Bộ tách quang thác  APS Automatic Protection Switch Chuyển mạch bảo vệ tự động  AR Asynchronous Regernation Tái sinh cận đồng bộ  ARP Address Resolution Protocol Giao thức chuyển đổi địa chỉ  ASE Amplified Spontanous Emission Bức xạ tự phát có khuếch đại  ATM Asychronous Transfer Mode Phương thức truyền tải không đồng bộ  BGP Border Gateway Protocol Giao thức cổng biên  CBR Constant Bit Rate Tốc độ bit không đổi  CR-LDP Constain-based Routing using Lable Distribution Protocol Định tuyến và sử dụng giao thức phân phối nhãn  DBR Distribute Bragg Reflect Laser phản xạ Bragg phân bố  DFB Distribute FeedBack Laser phản hồi phân bố  DVA Distance Vector Algorithm Thuật toán vector khoảng cách  DWDM Dense Wavelength Division Multiplex Ghép kênh bước sóng mật độ cao  DXC Digital Cross-Connect Kết nối chéo số  EGP External Gateway Protocol Giao thức ngoài cổng  FCS Frame Check Sequence Chuỗi kiểm tra khung  FEC Forward Error Correction Sửa lỗi trước  FPA Fabry-Perot Amplifier Bộ khuếch đại Fabry-Perot  FR Frame Relay Trễ khung  FWM Four Wavelength Mix Hiệu ứng trộn bốn bước sóng  HDLC High-level Data Link Control Điều khiển liên kết dữ liệu mức cao  Host ID Host Identification Phần chỉ thị host  ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức bản tin điều khiển Internet  IGMP Internet Group Management Protocol Giao thức quản lý nhóm  IGP Internal Gateway Protocol Giao thức trong cổng  IP Internet Protocol Giao thức Internet  IS - IS Intermediate System-to-Intermadiate System Giao thức node trung gian-node trung gian  ITU International Telecommunication Union Liên hiệp viễn thông quốc tế  LAN Local Area Network Mạng địa phương  LCP Link Control Protocol Giao thức điều khiển liên kết  LEAF Larger Effect Area Fiber Sợi quang có diện tích hiệu dụng cao  LMP Link Management Protocol Giao thức quản lý liên kết  LSA Link State Algorithm Thuật toán trạng thái liên kết  LSP Lable Switch Path Đường chuyển mạch nhãn  LSR Lable Switched Router Bộ định tuyến chuyển mạch nhãn  MF More Fregment Còn mảnh  MPLS MultiProtocol Lable-Switch Chuyển mạch nhãn đa giao thức  MPLS TE MPLS Traffic Engineering Kỹ thuật lưu lượng MPLS  MPλS MultiProtocol Lambda Switching Chuyển mạch bước sóng đa giao thức  MSOH Multiplex Section OverHead Mào đầu đoạn ghép  MTU Maximum Transmission Unit Đơn vị truyền dẫn lớn nhất  Net ID Network Identification Chỉ thị mạng  NMS Network Management Station Trạm quản lý mạng  NNI Network-Network Interface Giao diện mạng-mạng  OADM Optical ADM ADM quang  OAM&P Operation, Administation, Maintaince and Provisioning Các chức năng vận hành, quản lý, bảo dưỡng và giám sát  Och Optical Channel Kênh quang  OCHP Optical CHannel Protection Bảo vệ kênh quang  ODSI Optical Domain Service Interconnect Kết nối dịch vụ miền quang  OIF Optical Internetworking Forum Diễn đàn kết nối mạng quang  OMS Optical Multiplex Section Đoạn ghép kênh quang  OMSP OMS Protection Bảo vệ đoạn ghép kênh quang  OSPF Open Shortest Path First Lựa chọn đường đi ngắn nhất  OTN Optical Transport Network Mạng truyền tải quang  OTS Optical Transmission Section Đoạn truyền dẫn quang  O-UNI Optical User-Network Interface Giao diện mạng-người sử dụng  OXC Optical Cross-connect Kết nối chéo quang  PCM Pulse Code Modulaion Điều chế xung mã  PDH Plesiochronous Digital Hierarche Phân cấp số cận đồng bộ  PIN Positive Intrinsic Negative Bộ tách sóng quang loại PIN  POH Path OverHead Mào đầu đường truyền  PPP Point to Point Protocol Giao thức điểm nối điểm  PSTN Public Switching Telephone Network Mạng chuyển mạch điện thoại công cộng  PVC Permanent Virtual Channel Kênh ảo cố định  QoS Quality of Service Chất lượng của dịch vụ  RARP Reverse ARP Giao thức chuyển đổi địa chỉ ngược  RIP Routing Information Protocol Giao thức thông tin định tuyến  RSOH Regeneration Section OverHead Mào đầu đoạn lặp  RSVP Resource Reservation Protocol Giao thức chiếm tài nguyên  RTCP RTP Control Protocol Giao thức điều khiển RTP  RTP Real Time Protocol Giao thức thời gian thực  SAPI Service Access Point Identifier Chỉ thị điểm truy cập dịch vụ  SDH Synchronous Digital Hierarche Phân cấp số đồng bộ  SLA Semiconductor Laser Amplifier Bộ khuếch đại laser bán dẫn  SPM Self Pulse Modulation Hiệu ứng tự điều chế pha  SRS Stimulated Raman Scattering Hiệu ứng tán xạ bị kích thích Raman  SVC Switched Vitual Channel Kênh chuyển mạch ảo  TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn  TE Traffic Engineering Kỹ thuật lưu lượng  TLV Type Length Value Kiểu mã hoá loại-độ dài-giá trị  UBR Unspecified Bit Rate Tốc độ bit không xác định  UCP Unified Control Plane Mặt điều khiển chung  UDP User Datagram Protocol Giao thức gói dữ liệu người dùng  UNI User-Network Interface Giao diện mạng-người dùng  VBR-rt Variable Bit Rate-real time Tốc độ bit khả biến-thời gian thực  VC Virtual Channel Kênh ảo  VCI VC Identification Nhận dạng kênh ảo  VP Virtual Path Đường ảo  VT Virtual Tributary Luồng ảo  WAN Wide Area Network Mạng diện rộng  WP Wavelength Path Đường bước sóng  Lời nói đầu Internet đã làm một cuộc cách mạng hoá đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nó đã ảnh hưởng đến cách mà chúng ta kinh doanh cũng như cách mà chúng ta giải trí. Nó làm thay đổi hẳn các hoạt động mang tính chất truyền thống của con người. Bằng cách sử dụng Internet người ta có thể đọc một tờ báo ở một thành phố rất xa, hoặc tìm kiếm một bộ phim hành động đang chiếu ở đâu đó, nói chuyện với một người lạ ở bất kỳ nơi nào người ta muốn, hoặc so sánh giữa các cửa hàng với nhau về một sản phẩm nào đó (ví dụ như một chiếc máy tính)… Chính sự đơn giản trong sử dụng, đa dạng trong số các dịch vụ cung cấp và tương đối rẻ so với các loại hình thức dịch vụ khác, Internet đã phát triển một cách mạnh mẽ và nhanh chóng tại các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ ngày càng cung cấp các loại hình dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các loại hình dịch vụ như: thoại, âm thanh, hình ảnh đều có thể sử dụng giao thức Internet (IP) nhờ tính phổ thông và giá thành rẻ của nó. Mỗi loại dịch vụ đều có một yêu cầu về băng thông, tốc độ truyền dẫn, QoS…phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Nhu cầu lưu lượng tăng mạnh do sự bùng nổ của các loại hình dịch vụ Internet và các dịch vụ băng rộng đã tác động mạnh mẽ tới việc cải tiến, xây dựng cấu trúc mạng viễn thông. Việc xây dựng mạng thế hệ sau (NGN) là một giải pháp hữu hiệu nhằm thoả mãn nhu cầu của mạng lưới. Trong cấu trúc NGN, lớp truyền tải là khâu quan trọng nhất có nhiệm vụ truyền dẫn thông suốt lưu lượng trao đổi thông tin của người dùng với tất cả các loại hình dịch vụ trên mạng, trong đó mạng truyền dẫn được xem là huyết mạch chính. Để thoả mãn việc thông suốt lưu lượng với băng tần lớn, các hệ thống truyền dẫn thông tin quang được sử dụng nhờ các ưu điểm nổi bật của nó. Mặt khác, công nghệ WDM được xem là công nghệ quan trọng và hiệu quả nhất cho đường truyền dẫn. Công nghệ WDM đã và đang cung cấp cho mạng lưới khả năng truyền dẫn cao trên băng tần cực lớn. Với công nghệ WDM, nhiều kênh quang, thậm chí tới hàng ngàn kênh quang, truyền đồng thời trên một sợi, trong đó mỗi kênh quang tương ứng một hệ thống truyền dẫn độc lập tốc độ nhiều Gbps. Hơn nữa, sự ra đời phiên bản mới IPv6 và các công nghệ như: chuyển mạch quang, GbE…là cơ sở để xây dựng một mạng thông tin toàn quang. Với tốc độ truyền dẫn ánh sáng và dung lượng truyền dẫn có thể đạt tới tốc độ nhiều Gbps hoặc Tbps trong các mạng toàn quang này, khối lượng lớn các tín hiệu quang được truyền dẫn trong suốt từ đầu đến cuối. Do đó, việc ứng dụng kỹ thuật IP over Optical là một xu hướng tất yếu của các mạng viễn thông hiện nay. Để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thuật này, đồ án tốt nghiệp của em với đề tài “Các phương thức tích hợp IP trên quang và ứng dụng trong NGN của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam” sẽ trình bày tổng quan các phương thức hướng đến công nghệ IP trên quang bằng cách sử dụng lại các công nghệ hiện có như: PDH, SDH, ATM…và sử dụng các công nghệ mới như: DTM, SDL…Qua đó đánh giá về QoS của các phương thức và trình bày công nghệ được ứng dụng trong mạng viễn thông hiện nay. Nội dung của đề tài được chia thành 5 chương như sau: - Chương 1: Giới thiệu chung về sự phát triển của Internet, công