Đồ án: Giao thức OSPF

Trong những năm gần đây, công nghệ IP đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực truyền thông. Nó không chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu mà còn dùng để truyền các dịch vụ khác như thoại, audio, video, các dịch vụ đa phương tiện.... Do vậy, các nhà nghiên cứu viễn thông đã tích cực nghiên cứu phát triển công nghệ IP để đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thực tế. Trong đó vấn đề phát triển các giao thức định tuyến trong mạng IP là một vấn đề hết sức quan trọng. Một trong những phát minh gần đây nhất về vấn đề này là giao thức OSPF được phát triển bởi nhóm đặc đặc trách kĩ thuật Internet IETF. OSPF được phát triển để khắc phục những hạn chế của giao thức định tuyến RIP được phát triển trước đó.

doc106 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 4136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án: Giao thức OSPF, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT APIs Application Programming Interfaces Giao diện lập trình ứng dụng  ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ  ASBR Autonomous System Boudary Router Router biên giới độc lập  BDR Backup Designated Router Router được đề cử dự phòng.  BOOTP Boot Programe Chương trình khởi động  CIDR Classless Internet Domain Routing Định tuyến tên miền không phân lớp.  CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect Đa truy nhập cảm nhận sóng mang/Phát hiện xung đột  DD Database Description Mô tả cơ sở dữ liệu  DR Designated Router Router được đề cử.  EGP Exterior Gateway Protocol  FDDI Fiber Distributed Data Interface  FTP File Transfer Protocol Giao thức truyền tệp  ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức thông điệp điều khiển Internet.  IE Input Event Biến cố đầu vào  IETF Internet Engineering Task Force Nhóm đặc trách kĩ thuật Internet.  IGP Interior Gateway Protocol  IP Internet Protocol Giao thức Internet  IS-IS Intermediate System to Intermediate System  ISPs Internet Service Providers Nhà cung cấp dịch vụ Internet.  LAN Local Area Network Mạng cục bộ  LDP Label Distribute Protocol Giao thức phân bổ nhãn.  LLC Logical Link Control Điều khiển liên kết luận lý  LSA Link State Advertisement Gói quảng cáo trạng thái liên kết.  LSR Label Switch Router Router chuyển mạch nhãn.  MAC Media Access Control Điều khiển truy xuất môi trường  MPLS Multiprotocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức.  MS Master/Slave Chủ/Tớ  NAT Network Address Translation Biên dịch địa chỉ mạng  NBMA Non Broadcast Multiaccess Đa truy nhập không quảng bá  NGN Next Generation Network Mạng thế hệ tiếp theo.  OSI Open Systems Interconnection Mô hình liên kết hệ thống đấu nối mở  OSPF Open Shortest Path First Giao thức ưu tiên đường đi ngắn nhất.  PDU Protocol Data Unit Đơn vị số liệu giao thức  PPP Point to Point Protocol Giao thức điểm điểm  RARP Reverse Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ ngược  RIP Routing Information Protocol Giao thức thông tin định tuyến.  RIP-2 RIP version 2 RIP phiên bản 2  SPF Shortest Path First Thuật toán ưu tiên đường đi ngắn nhất.  TCP Transport Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn  UDP User Datagrame Protocol Giao thức dữ liệu người dùng.  VLSM Variable Length Subnet Mask Mặt nạ mạng con có chiều dài biến đổi  WAN Wide Area Network Mạng diện rộng.  Lời nói đầu Trong những năm gần đây, công nghệ IP đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực truyền thông. Nó không chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu mà còn dùng để truyền các dịch vụ khác như thoại, audio, video, các dịch vụ đa phương tiện.... Do vậy, các nhà nghiên cứu viễn thông đã tích cực nghiên cứu phát triển công nghệ IP để đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thực tế. Trong đó vấn đề phát triển các giao thức định tuyến trong mạng IP là một vấn đề hết sức quan trọng. Một trong những phát minh gần đây nhất về vấn đề này là giao thức OSPF được phát triển bởi nhóm đặc đặc trách kĩ thuật Internet IETF. OSPF được phát triển để khắc phục những hạn chế của giao thức định tuyến RIP được phát triển trước đó. Đề tài tốt nghiệp “Giao thức OSPF” tìm hiểu các kiến thức cơ bản về giao thức OSPF và các ứng dụng của nó trong mạng IP ngày nay. Ngoài ra đề tài cũng nhắc lại những kiến thức cơ bản nhất về mạng IP để giúp người đọc dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với giao thức OSPF. Đề tài bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Nhắc lại các kiến thức cơ bản về chồng giao thức TCP/IP. Trong đó có tóm tắt các chức năng cơ bản nhất của các lớp, so sánh mô hình TCP/IP với mô hình OSI, và có trình bày một số giao thức thuộc chồng giao thức TCP/IP. Chương 2: Trình bày các kiến thức quan trọng nhất về định tuyến trong mạng IP. Trong đó có nói rõ về định tuyến tĩnh và định tuyến động. Trong phần định tuyến động, tài liệu có trình bày sơ qua về một số các giao thức định tuyến quen thuộc nhất là RIP, RIP-2, và OSPF. Chương 3: Đây là chương chính của đề tài. Chương này sẽ trình bày một cách tương đối toàn diện tất cả các vấn đề về OSPF. Đọc xong chương này bạn sẽ có một kiến thức đầy đủ và sâu rộng về giao thức định tuyến OSPF. Chương 4: Nêu lên một số ứng dụng của OSPF trong các mạng IP cỡ lớn đồng thời cũng trình bày các ứng dụng của nó trong mạng NGN của Việt Nam. Do thời gian hạn chế nên nội dung của đồ án không thể tránh khỏi nhữn sai sót, vì vậy em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đình Long đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em chân thành cảm ơn các thày cô giáo và bạn bè, những người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005 Sinh viên: Phan Trùng Hưng CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIAO THỨC TCP/IP 1.1 Hệ thống giao thức TCP/IP. Hệ thống giao thức TCP/IP được phân thành các lớp, mỗi lớp thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt (xem hình 1.1). Lớp ứng dụng  Lớp vận chuyển  Lớp internet  Lớp truy cập mạng  Chức năng các lớp: Lớp truy cập mạng (Network Access layer): Cung cấp một giao tiếp với mạng vật lý. Các định dạng dữ liệu cho môi trường truyền và các địa chỉ dữ liệu cho mạng con (subnet) được dựa trên các địa chỉ phần cứng vật lý. Cung cấp kiểm soát lỗi cho dữ liệu phân bố trên mạng vật lý. Lớp Internet (Internet layer): cung cấp chức năng đánh địa chỉ luận lý, độc lập phần cứng mà nhờ đó dữ liệu có thể di chuyển giữa các mạng con có các kiến trúc vật lý khác nhau. Cung cấp các chức năng định tuyến để giảm lưu lượng và hỗ trợ phân bố dọc theo Liên mạng (internetwork). (Thuật ngữ liên mạng nói đến một mạng lớn hơn, liên kết giữa các LAN). Liên kết các địa chỉ vật lý (sử dụng ở lớp Truy cập mạng) với các địa chỉ luận lý. Lớp vận chuyển (Transport layer): Cung cấp các chức năng điều khiển luồng, kiểm soát lỗi và dịch vụ báo nhận cho liên mạng. Hoạt động như một giao tiếp cho các ứng dụng mạng. Lớp ứng dụng (Application layer): Cung cấp các ứng dụng cho việc xử lý sự cố mạng, truyền tập tin, điều khiển từ xa, và các hoạt động Internet. Lớp này cũng hỗ trợ cho các giao tiếp lập trình ứng dụng (Application Programming Interfaces - APIs) cho phép các chương trình viết trên một môi trường cụ thể để truy cập mạng. Khi phần mềm giao thức TCP/IP chuẩn bị một đoạn dữ liệu để truyền qua mạng, mỗi lớp của máy phát sẽ thêm thông tin điều khiển liên quan với lớp tương ứng trên máy nhận. Ví dụ, lớp Internet của máy tính gửi sẽ thêm một phần tiêu đề với một số thông tin có ý nghĩa liên qua đến lớp Internet của máy tính nhận thông điệp. Tiến trình này thường được xem là quá trình đóng gói (encapsulation). Ở đầu nhận, các phần tiêu đề này sẽ được loại bỏ khi dữ liệu được đưa lên các lớp bên trên. 1.2 TCP/IP và mô hình OSI. Lớp ứng dụng Lớp vận chuyển Lớp Internet Lớp truy cập mạng  Lớp ứng dụng  Lớp trình bày  Lớp phiên  Lớp vận chuyển  Lớp mạng  Lớp liên kết dữ liệu  Lớp vật lý  TCP/IP OSI Công nghệ kết nối mạng có một mô hình 7 lớp chuẩn cho kiến trúc giao thức mạng được gọi là mô hình Liên kết các hệ thống mở (Open Sysstems Interconnection - OSI). Mô hình OSI là một nỗ lực của tổ chức tiêu chuẩn thế giới ISO (International Standards Orrgnization), một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tiêu chuẩn hoá thiết kế các hệ thống giao thức mạng để làm tăng tính liên kết và truy cập mở đến các chuẩn giao thức cho các nhà phát triển phần mềm. VÌ TCP/IP ra đời và phát triển trước khi có kiến trúc chuẩn OSI nên TCP/IP hoàn toàn không tuân theo mô hình OSI. Tuy nhiên, hai mô hình đã có những mục tiêu tương tự nhau, và có sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nhà thiết kế các tiêu chuẩn này nên chúng được đưa ra với tính tương thích nào đó. Mô hình OSI rất có ảnh hưởng trong sự phát triển của các giao thức, và hiện nay thuật ngữ OSI áp dụng cho TCP/IP là khá phổ biến. Hình 1.2 cho thấy mối quan hệ giữa 4 lớp chuẩn TCP/IP và mô hình OSI 7 lớp. Chú ý rằng mô hình OSI chia các nhiệm vụ của lớp ứng dụng thành 3 lớp: lớp ứng dụng (Application), lớp Trình bày (Presentation) và lớp Phiên (Session). OSI tách các hoạt động của lớp Giao tiếp mạng (Network Interface) thành một lớp Liên kết dữ liệu (Data Link) và một lớp vật lý (Physical). VIệc chia lớp nhỏ hơn này làm tăng độ phức tạp, nhưng cũng làm tăng tính linh hoạt cho các nhà phát triển bằng việc đưa ra các lớp giao thức đến nhiều dịch vụ cụ thể hơn. 1.3 Các gói dữ liệu. Điều quan trong cần nhớ về chồng giao thức TCP/IP là mỗi lớp đóng một vai trò trong toàn bộ quá trình truyền thông. Mỗi lớp đòi hỏi các dịch vụ cần thiết để thực hiện vai trò của nó. Khi truyền, dữ liệu đi xuyên qua từng lớp của chồng giao thức từ trên xuống dưới, mỗi lớp sẽ có một số thông tin thích hợp gọi là tiêu đề (header) gắn vào dữ liệu, tạo thành đơn vị dữ liệu giao thức PDU (Protocol Data Unit) của lớp tương ứng. Khi PDU được đưa xuống các lớp thấp hơn, nó lại trở thành dữ liệu đối với lớp này và lại được đóng gói cùng phần tiêu đề của lớp này. Tiến trình này được thể hiện trong hình 1.3, khi gói dữ liệu đến máy nhận thì tại đây sẽ có một tiến trình ngược lại. Khi dữ liệu đi lên qua tứng lớp của chồng giao thức thì các lớp sẽ bỏ phần tiên đề tương ứng và sử dụng phần dữ liệu. Lớp Internet trên máy nhận sẻ sử dụng thông tin trong phần tiêu đề lớp Internet. Lớp Vận chuyển sẻ sử dụng thông tin trong phần tiêu đề lớp Vận chuyển. Ở mỗi lớp, gói dữ liệu ở dưới dạng thích hợp sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho lớp tương ứng trên máy nhận. Bởi vì mỗi lớp đảm nhận những chức năng khác nhau nên định dạng của gói dữ liệu cơ bản khác nhau ở mỗi lớp. 1.4 Lớp truy cập mạng 1.4.1 Các giao thức và phần cứng Lớp Truy cập mạng là lớp khó giải thích nhất và đa dạng nhất của TCP/IP. Lớp Truy cập mạng quản lý tất cả các dịch vụ và các chức năng cần thiết để chuẩn bị dữ liệu cho mạng vật lý. Các nhiệm vụ này bao gồm : Giao tiếp với bộ tương thích mạng (card mạng) của máy tính. Phối hợp việc truyền dữ liệu với các quy ước của phương thức truy cập thích hợp. Bạn sẽ biết rõ hơn về các phương thức truy cập ở các phần trong chương này. Định dạng dữ liệu vào một đơn vị được gọi là một khung và chuyển đổi khung đó thành luồng các xung điện hoặc tương tự để đi qua môi trường truyền. Kiểm tra lỗi trong các khung đến. Thêm thông tin kiểm tra lỗi vào các khung đi để máy tính nhận có thể kiểm tra các lỗi của khung. Báo nhận các khung dữ liệu và truyền lại các khung nếu không nhận được báo nhận. Dĩ nhiên, ở phía nhận cũng phải thực hiện việc định dạng các khung nhận được bới máy tính mà nó được đánh địa chỉ. Lớp Truy cập mạng định nghĩa các thủ tục để giao tiếp với phần cứng mạng và truy cập môi trường truyền. Trong lớp Truy cập mạng của TCP/IP, có thể thấy sự tác động qua lại phức tạp giữa phần cứng, phần mềm và các chi tiết kỹ thuật môi trường truyền. Không may có nhiều loại mạng vật lý khác nhau mà đều có những quy ước riêng của chúng, và bất kỳ mạng vật lý nào cũng có thể trở thành nền tảng cho lớp Truy cập mạng, ví dụ : Ethernet Token Ring FDDI PPP (Point - to – Point Protocol, thông qua modem) Wireless network Điều đánh mừng là lớp Truy cập mạng hầu như hoàn toàn vô hình đối với người sử dụng. Bộ phận điều khiểu bộ tương thích mạng, kết hợp với các thành phần mức thấp quan trọng của hệ điều hành và phần mềm giao thức, quản lý hầu hết các thao tác được giao cho lớp Truy cập mạng, và người sử dụng chỉ cần thực hiện một số bước cấu hình đơn giản. Các bước thao tác này đang ngày càng trở nên đơn giản do các tính năng plug-and-play của các hệ điều hành ngày càng được nâng cao. Hệ thống giao thức yêu cầu các dịch vụ bổ sung để phân phối dữ liệu qua một hệ thống LAN cụ thể và đi ngược lên qua bộ tương thích mạng của một máy tính đích. Các dịch vụ này hoạt động trong phạm vi lớp Truy cập mạng. 1.4.2 Lớp Truy cập mạng và mô hình OSI Như hình 1.4 cho thấy, lớp Truy cập mạng TCP/IP rất phù hợp với các lớp Vật lý và Liên kết dữ liệu OSI. Lớp vật lý OSI đảm nhiệm việc chuyển các khung dữ liệu thành luồng bit phù hợp với môi trường truyền, Nghĩa là lớp Vật lý OSI quản lý và đồng bộ các xung điện và xung tương tự tạo thành truyền thông thực sự. Ở đầu nhận, lớp Vật lý tập hợp các xung này thành một khung dữ liệu. Lớp Liên kết dữ liệu OSI thực hiện hai chức năng riêng biệt và được phân nhỏ vào hai lớp con tương ứng sau : Điều khiển truy cập môi trường truyền – Media Access Control (MAC) - lớp con này cung cấp một giao tiếp với bộ tương thích mạng. Bộ điều khiển bộ tương thích mạng, trên thực tế thường được gọi là bộ điều khiển MAC, và địa chỉ phần cứng được ghi vào tấm thẻ ở xưởng sản xuất thường được xem là địa chỉ MAC. Điều khiển liên kết luận lý – Logical Link Control (LLC) – Lớp con này thực hiện các chức năng kiểm tra lỗi cho các khung được phân phối trên mạng con và quản lý các liên kết giữa các thiết bị đang giao tiếp trên mạng con. 1.4.3 Kiến trúc mạng Trong thực tế khi nói đến khái niệm mạng cục bộ thì người ta thường quan tâm kiến trúc mạng LAN hay kiến trúc mạng chứ không phải các lớp giao thức. (Đôi khi một kiến trúc mạng được xem như là một loại LAN hay một cấu trúc liên kết (topology) LAN). Một kiến trúc mạng như Ethernet, cung cấp một gói các đặc tả chi phối truy cập môi trường, đánh địa chỉ vật lý, và sự tương tác của các máy tính với môi trường truyền thông. Khi quyết định chọn một kiến trúc mạng, là đang quyết đinh về một phác thảo cho lớp truy cập mạng. Một kiến trúc mạng là một thiết kế cho mạng vật lý và một tập hợp các đặc tả định nghĩa các truyền thông trên mạng vật lý đó. Các chi tiết truyền thông phụ thuộc vào các chi tiết vật lý, vì vậy các đặc tả thường đi cùng với nhau thành một gói hoàn chỉnh. Các đặc tả này bao gồm các vấn đề sau : Phương thức truy cập: Một phương thức truy cập là một tập các luật định nghĩa các máy tính sẽ chia sẻ môi trường truyền thông như thế nào. Để tránh các đụng độ dữ liệu (Data Collision), các máy tính phải tuân theo các luật này khi truyền dữ liệu. Định dạng khung dữ liệu: Datagram mức IP từ lớp Internet được đóng gói trong một khung dữ liệu với một định dạng được định nghĩa trước. Dữ liệu trong phần tiêu đề phải cung cấp thông tin cần thiết để phân phối dữ liệu trên mạng vật lý. Loại cáp (cable): loại cáp sử dụng cho một mạng có ảnh hưởng trên các thông số thiết kế nào đó như là các đặc tính điện của luồng bit được truyền bởi bộ tương thích. Các luật đi cáp: Các giao thức, loại cáp, và các đặc tính điện truyền dẫn có ảnh hưởng đến chiều dài tối đa và tối thiểu của cáp và các chi tiết kỹ thuật kết nối cáp. Các chi tiết như là loại cáp và loại bộ nối không phải là nhiệm vụ trực tiếp của lớp Truy nhập mạng, nhưng để thiết kế các thành phần phần mềm của lớp Truy cập mạng, các nhà phát triển phải thừa nhận một tập cụ thể các đặc điểm của mạng vật lý. Do đó, phần mềm Truy cập mạng phải đi cùng với thiết kế phần cứng cụ thể. 1.4.4 Đánh địa chỉ vật lý Lớp Truy cập mạng cần phải gắn liền với địa chỉ IP luận lý được cấu hình thông qua phần mềm giao thức với địa chỉ vật lý cố định thực sự của bộ tương thích mạng. Địa chỉ vật lý được ghi vào card mạng ở xí nghiệp sản xuất. Các khung dữ liệu truyền qua LAN phải sử dụng địa chỉ vật lý này để xác định các bộ tương thích nguồn và đích, nhưng địa chỉ vật lý dài dòng (48 bit trong trường hợp sử dụng ethernet) không được thân thiện với con người. Ngoài ra, việc mã hoá địa chỉ vật lý ở các mức cao hơn làm ảnh hưởng đến kiến trúc module linh hoạt của TCP/IP, nó đòi hỏi các lớp trên duy trì các chi tiết vật lý liên quan. TCP/IP sử dụng giao thức phân giải địa chỉ (Address Resolution Protocol_ARP) và giao thức phân giải địa chỉ ngược (Reverse Address Resolution Protocol_RARP) để liên kết các địa chỉ IP với các địa chỉ vật lý của các bộ tương thích mạng trên mạng cục bộ. ARP và RARP cung cấp một liên kết giữa các địa chỉ IP luận lý mà người dùng nhìn thấy và các địa chỉ phần cứng (thực sự không thể trông thấy được ) được sử dụng trên LAN. 1.4.5 Các công nghệ LAN a. Ethernet Ethernet và những người anh em mới hơn của nó Fast Ethernet và Gigabit Ethernet là các công nghệ LAN thông dụng nhất được sử dụng hiện nay. Ethernet đã trở nên phổ biết vì giá cả phải chăng của nó; cáp Ethernet không đắt và dễ cài đặt. Các bộ tương thích mạng Ethernet và các thành phần phần cứng Ethernet cũng tương đối rẻ. Trên các mạng Ethernet, tất cả các máy tính chia sẻ một đường truyền thông chung, Ethernet sử dụng một phương thức truy cập được gọi là Đa truy cập cảm nhận sóng mang (Carrier Sense Multiple Access) với Dò tìm đụng độ (Collision detect) – CSMA/CD để quyết định khi nào một máy tính có thể truyền dữ liệu trên môi trường truy cập. Sử dụng CSMA/CD. Tất cả các máy tính quan sát môi trường truyền thông và chờ đến khi môi trường truyền thông sẵn sàng mới truyền. Nếu hai máy tính cố truyền cùng một lúc thì sẽ xảy ra đụng độ. Các máy tính sẽ dừng lại, chờ một khoảng thới gian ngẫu nhiên, và thử truyền lại. Ethernet truyền thống làm việc tốt trong trường hợp tải bình thường nhưng tỉ lệ đụng độ sẽ cao khi mức độ sử dụng tăng. Một số biến thể của Ethernet có thể bao gồm các hub thông mình hoặc switch, hỗ trợ cho các mức lưu lượng cao hơn. Ethernet có khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Các mạng Ethernet tiêu biểu hoạt động ở các tốc độ bằng tần cơ sở 10Mbps, hay 100Mbps. Các hệ thống Ethernet 1000Mbps (Gigabit) hiện nay đã sẵn sàng và có thể sớm trở nên phổ biến. Ethernet không dây cũng đang trở nên phổ biến. Kiến trúc Ethernet linh hoạt thậm chí thích hợp với hoạt động mạng không dây. Ethernet không dây đang trở nên phổ biến, và sẽ trở nên phổ biến hơn nữa trong những năm sắp tới khi phần cứng mạng phát triển hỗ trợ cho cuộc cách mạng không dây. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào một kiến trúc quá tập trung trong việc đặc tả các loại, chiều dài, và cấu hình cáp của Ethernet lại có thể hoạt động trong môi trường không dây. Khi nghĩ về Ethernet thì ta thấy tính chất thông tin quảng bá khá tương thích với hệ thống không dây có đặc tính là truyền dẫn tự do và lưu động. b. Token Ring Kỹ thuật Token Ring sử dụng một khái niệm hoàn toàn khác hẳn với Ethernet trong quy trình truy cập môi trường. Phương thức truy cập này gọi là chuyển token. Với phương thức truy cập chuyển token, các máy tính trên LAN được kết nối với nhau sao cho dữ liệu được truyền vòng quanh mạng trong một vòng luận lý. Việc cấu hình Token ring đòi hỏi các máy tính phải được nối vào một hub trung tâm được gọi là MAU hay MSAU.. Chỉ máy tính giữ token mới có thể truyền một thông điệp lên vòng. Token ring về kỹ thuật thì phức tạp hơn Ethernet, và nó bao gồm một số chuẩn đoán và sửa lỗi được thiết lập sẵn sàng bên trong và có thể hỗ trợ cho việc khắc phục sự cố mạng. Ngoài ra, việc dữ liệu được truyền có thứ tự hơn, trong Token ring không xảy ra trường hợp tải nặng. Hầu như mọi thứ liên quan đến Token ring đều đắt tiền hơn Ethernet khi so sánh giữa chúng . Token ring điển hình hoạt động ở tốc độ 4Mbps hoặc 16Mbps. Nó cũng có thể hoạt động ở tốc độ 100Mbps. Token ring đã không còn phổ biến trong những năm gần đây, mặc dù vậy cấu trúc liên kết mạng vùng trong token ring vẫn được sử dụng trong các kỹ thuật đỉnh cao như FDDI. c. FDDI Fiber Distributed Data Interface (FDDI) là một kỹ thuật LAN đắt tiền hai vòng cáp quang. Một vòng được coi là vòng chính và vòng thứ hai để thay thế vòng chính nếu xảy ra sự cố. FDDI sử dụng một phương thức truy cập chuyển token tương tự như token ring. Giống như Token ring, FDDI cũng có khả năng dò tìm và