Đọc và viết thư bằng tiếng Anh

(Bản scan) Việc chuyển từ một ngoại ngữ này sang ngoại ngữ khác bao gồm hai bước khác nhau: “giải mã” khi ta nhận được một bức thư của một người nước ngoài (người Anh) gửi và “mã hóa” khi ta biên soạn một lá thư tiếng Anh. Nhiều người nghĩ rằng đọc một lá thư tiếng nước ngoài thì dễ hơn là viết một lá thư bằng tiếng nước đó, tất nhiên trong việc trao đổi thư từ hàng ngày, có thể các lá thư nhận được không được dịch rõ ràng, một cách đơn giản và dễ hiểu. Tuy vậy, đó chính là cạm bẫy: do đọc quá nhanh, một số lỗi đôi khi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Từ đó chúng tôi xin có một vài lời khuyên này: - Đừng vội tra từ điển để dịch văn bản theo từng hàng, trước hết hãy đọc toàn bộ lá thư rồi nắm ý. - Đọc lại văn bản cẩn thận hơn bằng cách xem có liên hệ với các đoạn khác không. - Khi nghĩa tổng quát được thiết lập, thì đưa ra các từ hoặc các cụm từ đặt vấn đề: + Cú pháp sử dụng (trường hợp sở hữu, thể bị động, thể tiếp diễn…); + Các thành ngữ thuộc ngôn ngữ riêng không có tương đương với từng chữ; + Các cụm từ (word clusters) càng ngày càng được sử dụng trong cách hành văn hiện đại, các cụm từ này có tính cô động và đơn giản, nhưng đôi khi cũng có thể gây ra sự nhầm lẫn đối với tiếng nước ngoài.

pdf189 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2409 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đọc và viết thư bằng tiếng Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan