Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST là gì? Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn . . . Nguyên nhân phát sinh: Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người Nguyên nhân: Do các tác nhân vật lý và hóa học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng làm thay đổi thành phần, số lượng và trình tự các gen trên NST

ppt19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gv thöïc hieän: NGUYÔN THÕ KHOA Chuyeân moân: Sinh – Hoùa KÍNH CHµO QUÝ THÇY C¤ VÒ Dù GIê VíI LíP TR¦êng thcs b¹ch th­îng Kiểm tra bài Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen thường có hại cho sinh vật? Nêu vai trò của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất? ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Bài 22 - Tiết 23 Đột biến cấu trúc NST là gì? Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Bài 22 - Tiết 23 Đột biến cấu trúc NST là gì? Nhiễm sắc thể ban đầu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc Phiếu học tập: 01 a Gồm các đoạn ABCDEFGH Mất đoạn H Mất đoạn Gồm các đoạn ABCDEFGH Lặp lại đoạn BC Lặp đoạn Gồm các đoạn ABCDEFGH Trình tự đoạn BCD đổi lại thành đoạn DCB Đảo đoạn c b 02 03 Mất đoạn Lặp đoạn Đảo đoạn ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Bài 22 - Tiết 23 Đột biến cấu trúc NST là gì? Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn . . . ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Bài 22 - Tiết 23 Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST: Nguyên nhân phát sinh: Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người Nguyên nhân: Do các tác nhân vật lý và hóa học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng làm thay đổi thành phần, số lượng và trình tự các gen trên NST ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Bài 22 - Tiết 23 Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST: Tính chất của đột biến cấu trúc NST: Đột biến cấu trúc NST làm biến đổi cách sắp xếp bình thường của các gen nên thường gây hại Đôi khi đột biến cấu trúc NST cũng có lợi  có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường Lúa mạch đột biến Cánh đồng lúa mạch Sản xuất bia từ lúa mạch Lúa mạch thường Kiểm tra, đánh giá: Câu 1: Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất? V× sao ? Lặp đoạn nhiễm sắc thể Đảo đoạn nhiễm sắc thể Mất đoạn nhiễm sắc thể cả a, b và c a. b. c. d. Câu 2: nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST là gì? Do các tác nhân vật lý, hóa học từ môi trường tác động làm phá vỡ cấu trúc NST Do con người chủ động sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học tác động vào cơ thể sinh vật Do quá trình giao phối ở các sinh vật sinh sản hữu tính Cả a và b a. b. c. d. Dặn dò: Học bài theo nội dung sách giáo khoa Trả lời câu 3 trang 66 vào vỡ bài tập Chuẩn bị bài tiết sau: § “Đột biến số lượng nhiễm sắc thể” Nhóm 1: Đột biến số lượng NST là gì? Nhóm 2: Thế nào là hiện tượng dị bội thể? Nhóm 3: Trả lời mục ▼ trang 67 sách giáo khoa Nhóm 4: Trả lời mục ▼ trang 68 sách giáo khoa Nhóm 5: Trả lời câu 2 trang 68 sách giáo khoa Nhóm 6: Hậu quả của hiện tượng dị bội thể
Tài liệu liên quan