Đột biến và sự phát sinh đột biến

Đột biến là những biến đổi trong trình tự ADN "kiểu dại" của vi sinh vật, gây ra hoặc bởi các tác nhân vật lý, hóa học hoặc sinh học (đột biến gây tạo) hoặc do sai sót trong quá trình sao chép ADN (đột biến tự phát hay ngẫu nhiên). Ung thư da liên quan đến bệnh khô bì sắc tố (Xeroderma pigmentosum) gây ra do một đột biến lặn ở gen mã hóa cho một enzym tham gia sửa chữa ADN.

pdf63 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đột biến và sự phát sinh đột biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan