Ebook Kinh tế vĩ mô - Kinh tế cộng hệ

Lúc ban hành Dụ Luật Dự Trữ (Federal Reserve Act) vào năm1913, Quốc Hội Hoa Kỳ thực ra chưa nghĩ tới mục tiêu kinh tế cộng hệ của quốc gia. Dụ luật chỉ đơn giản đòi hỏi là Ngân Hàng Trung Ương, NHTƯ, đứng ra điều lượng tiền tệ cho thun giãn theo nhu cầu (provide elastic currency) với vai trò là người cho vay sau cuối (lender of last resort) để ngăn ngừa tình trạng khủng hoảng của thị trường tài chính. Tình trạng trì trệ kinh tế trầm trọng (Great De-pression) và những khám phá của Keynes ở thập niên 1930 dẫn đến sự công nhận là chính quyền phải tiếp tay để ngăn chận tình trạng kinh tế suy thoái quá mức.

pdf558 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ebook Kinh tế vĩ mô - Kinh tế cộng hệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan