Ghép các nguồn điện thành bộ

Chú ý: Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cực âm của nguồn Chú ý: Chiều tính hiệu điện thế UAB là từ A đến B: Nếu đi theo chiều này mà gặp cực dương của nguồn điện trước thì suất điện động E lấy giá trị dương, dòng điện có chiều từ B đến A ngược với chiều tính hiệu điện thế thì tổng độ giảm điện thế I(R + r) được lấy với giá trị âm

ppt10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ghép các nguồn điện thành bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện: Nguyễn Thành Nhân Câu hỏi số 1: Kiểm tra bài cũ: Cho đoạn mạch gồm ba điện trở mắc nối tiếp: - Hãy viết công thức tính tổng trở của đoạn mạch trên? Đáp án: Câu hỏi số 2: - Cho đoạn mạch như hình vẽ: - Hãy viết công thức tính tổng trở của đoạn mạch trên ? -Đáp án: Chú ý: nếu R1= R2 = R3 = R thì: Nội dung bài học: I. Đoạn mạch chứa nguồn điện II. Ghép các nguồn điện thành bộ ? Dựa vào định luật Ôm cho toàn mạch. Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch điện đó I. Mạch điện chứa nguồn điện (nguồn phát điện): Cho mạch điện Biểu thức: Dòng điện có chiều như thế nào? I I Chú ý: Dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cực âm của nguồn Hình a Hình b I Hãy viết biểu thức tính hiệu điện thế và cường độ dòng điện cho từng mạch trên Biểu thức: Hình a: Hình b: UAB = I. R1 Chú ý: Chiều tính hiệu điện thế UAB là từ A đến B: Nếu đi theo chiều này mà gặp cực dương của nguồn điện trước thì suất điện động E lấy giá trị dương, dòng điện có chiều từ B đến A ngược với chiều tính hiệu điện thế thì tổng độ giảm điện thế I(R + r) được lấy với giá trị âm Cho đoạn mạch như hình vẽ: E = 9V, r = 1.5 Ω, R =7.5 Ω và UAB =4.5V. Thì cường độ dòng điện trong mạch là? Ví dụ: A. I = 1(A) B. I = 1,5(A) C. I = 0.5(A) D. I = 0.6(A) II. Ghép các nguồn điện thành bộ 1. Bộ nguồn nối tiếp: Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện (E1, r1), (E2, r2),…., (En, rn) được ghép nối tiếp với nhau Ta có: UAB = UAM + UNQ + UQB => Eb = E1 +E2 + … + En Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ Điện trở trong rb của bộ nguồn điện ghép nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ rb = r1 + r2 + … + rn II. Ghép các nguồn điện thành bộ 2. Bộ nguồn song song Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau Eb = E; rb = r/n II. Ghép các nguồn điện thành bộ 3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n dãy ghép song song với nhau, mỗi dãy gồm m nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp Eb = mE; rb = mr/n Củng cố Một acquy có ghi là 6V - 0.6Ω. Sử dụng acquy này để thắp sáng một bóng đèn có ghi 6V - 3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi đó