Giải bài toán bằng hai phép tính

A-Mục tiêu: -Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, -Rèn kỹnăng trình bày bài gi ải các loại toán có l ời văn giải bằng 2 phép tính. -Rèn tính cẩn thận cho HS B-Đồdùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 -HS: SGK, VBT

pdf7 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3749 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải bài toán bằng hai phép tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2- Các hoạt động a)Hình thành kiến thức mới (14 phút) Bài toán: Bài giải Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 6 x 2 = 12( xe ) - G: Giới thiệu trực tiếp - H: Đọc bài toán - G: HD học sinh xác định yêu cầu của bài toán - H: Phân tích.Tóm tắt bài toán bằng 2 Số xe đạp bán trong cả 2 ngày: 6 + 12 = 18 ( xe) Đáp số: 18 xe đạp b)Luyện tập (18 phút) Bài 1: Bài 2: Có : 24 lít Lấy ra: 1/3 số lít Còn: ... lít? cách - H: Nêu lời giải H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách giải đúng. - H: Đọc bài toán - Xác định yêu cầu của BT - H: Phân tích bài toán trên sơ đồ - Giải bài toán vào nháp - H: Lên bảng chữa bài - H+G: Nhận xét đánh giá - H: Đọc bài toán - Xác định yêu cầu của BT - H: tóm tắt và giải bài toán vào vở - H: Lên bảng chữa bài - H+G: Nhận xét đánh giá Bài 3: Số Gấp 3 lần thêm 3 5 15 18 Gấp 6 lần bớt 6 7 42 36 Gấp 2 lần bớt 2 6 12 10 Giảm 7 lần thêm 8 56 8 15 - G: Nêu yêu cầu - H: quan sát, nhận biết cách làm - HS trao đổi, thực hiện bài toán theo N - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - H+G: Nhận xét đánh giá III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài, - nhận xét chung giờ học - H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2 LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục củng cố cách giải bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: VBT, bảng phụ - HS: VBT, vở ô li C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH I. Kiểm tra bài cũ 5P H: lên bảng thực hiện Gấp 3 lần thêm 3 5 ? ? II.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) 2,Các hoạt động: (32P) Bài 1: Tóm tắt 18 ô tô 17 ô tô ? ô tô Bài 2: Tóm tắt H+G: Nhận xét, đánh giá G: Giới thiệu trực tiếp H: Đọc bài toán (2H) H: Xác định yêu cầu của bài G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân tích bài toán H: Giải bài toán ra nháp H: Lên bảng trình bày (1H) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toàn bài H: Xác định yêu cầu của bài (2H) G: Hướng dẫn học sinh tóm tắt và phân tích và phân tích bài toán H: Giải bài ra nháp Bài 3: Nêu bài toán theo sơ đồ rồi giải bài toán đó Số HS giỏi: Số HS khá Bài 4: Tính (theo mẫu) M: 15 gấp lên 3 lần, rồi cộng với 47 15 X 3 = 45; 45 + 47 = 92 a.Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25 b..... 3.Củng cố – dặn dò: (2P) H: Lên bảng trình bày (1H) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc yêu cầu của bài toán G: Giúp học sih nắm vững yêu cầu của bài G: Phát phiếu học tập nhóm (4N) H: Thảo luận nhóm nêu bài toán và giải bài toán H: Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu bài tập G: Thực hiện mẫu H: Quan sát H: Thực hiện vào nháp H: Lên bảng thực hiện (3H) H+G: Nhận xét, đánh giá G: Củng cố nội dung bài Nhận xét giờ học G: Hướng dẫn bài tập về nhà: BT 1, 2, 3, 4, (VBT)