Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R’tih

1. Thiết bị: 700.000đồng/hệ thống 2. Công lắp đặt: 300.000đồng/hệ thống 3. Thiết kế và chuyển giao công nghệ: 1.000.000 đồng/hệ thống TỔNG CỘNG: 2.000.000đồng/hệ thống Quy mô sử dụng: hộ gia đình từ 5 – 7 người Thời hạn bảo hành: 3 năm(bao gồm phân tích nước ngầm và bảo trì hệ thống)

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R’tih, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU TÁI ĐỊNH CƯ CỦA THỦY ĐIỆN ĐAK R’TIH TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm TP. HCM NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM NƯỚC BỞI NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ô nhiễm nước do nước thải sinh hoạt XỬ LÝ TẠI NGUỒN Xử lý tại nguồn Ô nhiễmChất gây ônhiễm Phương án xử lý nước thải sinh hoạt cho khu tái định cư CÔNG NGHỆ SINH THÁI LÀ MỘT LỰA CHỌN??? Phương án 1 Cụm mô hình ứng dụng Thực vật phủ bề mặt phải được lựa chọn dựa vào khả năng hấp thu chất thải Mô hình thí nghiệm Sau 2 năm vận hành Cơ chế loại thải các chất ô nhiễm trong hệ thống đất ngập nước Source: ROUX ASSOCIATES, INC. Hệ thống đất ngập nước đã được ứng dụng nhiều nơi trên thế giới Phương án 2 (Tập trung nước thải được) Hồ sinh học O2 Vùng hiếu khí Vùng tùy nghi Vùng kỵ khí O2 Vi tảo Động vật phù du Vi khuẩn hiếu khí Vi khuẩn kỵ khí CH4, CO2, NH3, H2S CO2, NH3, PO43-, H2O Nước thải Chất rắn lắng nền đáy GIĨÁNH SÁNG MẶT TRỜI Cơ chế xử lý nước thải trong hồ sinh học Nước thải (BOD trên 300 mg/l) Giai đoạn sơ cấp Giai đoạn II Giai đoạn III Ao kỵ khí BOD giảm 50-70% trong 1- 5 ngày Ao tùy nghi 20-40 ngày Ao lắng 1-7 ngày Nước đầu ra (BOD < 25mg/l) Thứtựcác ao dùng cho xử lýnước thải Ao kỵ khí Các dạng ao hiếu khí Phương án 3 Xử lý tại nguồn quy mô hộ gia đình HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG KỸ THUẬT TƯỚI NGẦM Ống dẫn nước vào Bể chứa Ống phân phối nước thải Ống thu nước thải Hầm tự hoại Hộp phân phối nước 5000 3500500 CHI PHÍ LẮP ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 1. Thiết bị: 700.000 đồng/hệ thống 2. Công lắp đặt: 300.000 đồng/hệ thống 3. Thiết kế và chuyển giao công nghệ: 1.000.000 đồng/hệ thống TỔNG CỘNG: 2.000.000 đồng/hệ thống Quy mô sử dụng: hộ gia đình từ 5 – 7 người Thời hạn bảo hành: 3 năm (bao gồm phân tích nước ngầm và bảo trì hệ thống) Vì một môi trường trong sạch và thân thiện
Tài liệu liên quan