Giải quyết các vấn đề trong môi trường các dịch vụ cụm của DB2 pureScale

DB2 pureScale Feature của IBM dành cho Enterprise Server Edition cung cấp công nghệ phân cụm để giúp đưa ra tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng đặc biệt trong suốt đến các ứng dụng và mang lại kiến trúc tốt nhất cho nền tảng phân tán. DB2 pureScale Feature cho phép cơ sở dữ liệu tiếp tục xử lý vượt qua các sự cố bất ngờ và cung cấp khả năng hoạt động gần như không hạn chế đối với bất kỳ tải giao dịch nào. Việc mở rộng hệ thống của bạn chỉ đơn giản là vấn đề kết nối một máy chủ và ban hành hai lệnh đơn giản. Kiến trúc đĩa chia sẻ, dựa vào cụm của DB2 pureScale Feature cũng giúp giảm các chi phí thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống.

pdf4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải quyết các vấn đề trong môi trường các dịch vụ cụm của DB2 pureScale, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải quyết các vấn đề trong môi trường các dịch vụ cụm của DB2 pureScale Trước khi bạn bắt đầu Giới thiệu DB2 pureScale Feature của IBM dành cho Enterprise Server Edition cung cấp công nghệ phân cụm để giúp đưa ra tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng đặc biệt trong suốt đến các ứng dụng và mang lại kiến trúc tốt nhất cho nền tảng phân tán. DB2 pureScale Feature cho phép cơ sở dữ liệu tiếp tục xử lý vượt qua các sự cố bất ngờ và cung cấp khả năng hoạt động gần như không hạn chế đối với bất kỳ tải giao dịch nào. Việc mở rộng hệ thống của bạn chỉ đơn giản là vấn đề kết nối một máy chủ và ban hành hai lệnh đơn giản. Kiến trúc đĩa chia sẻ, dựa vào cụm của DB2 pureScale Feature cũng giúp giảm các chi phí thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống. DB2 pureScale Feature kết hợp một số thành phần phần mềm tích hợp chặt chẽ, được cài đặt và cấu hình tự động khi bạn triển khai DB2 pureScale Feature. Bạn tương tác với các thành phần như trình quản lý cụm DB2 và các dịch vụ cụm DB2 thông qua các khung nhìn và các lệnh quản trị DB2, như công cụ db2instance, db2icrt, db2iupdt và db2cluster. Công cụ db2cluster cũng cung cấp các tùy chọn để xử lý sự cố và xác định vấn đề. Ngoài ra, các thông báo do các hệ thống con của trình quản lý cụm DB2 tạo ra là một nguồn thông tin tuyệt vời để xác định vấn đề. Ví dụ, các trình quản lý tài nguyên của các lớp tài nguyên được các dịch vụ cụm DB2 sử dụng mỗi lần viết thông tin trạng thái vào các tệp bản ghi nhật ký của chúng. Các tệp bản ghi nhật ký db2diag cũng cung cấp thông tin có ích. Thông thường, các thông báo trong các tệp bản ghi nhật ký db2diag giải thích lý do lỗi và đưa ra lời khuyên về việc cách giải quyết nó. Các dịch vụ cụm DB2 có thể tự động xử lý phần lớn các lỗi thời gian chạy (runtime). Tuy nhiên, có nhiều kiểu lỗi cụ thể đòi hỏi bạn phải có hành động để giải quyết các lỗi đó. Ví dụ, dây nguồn có thể không cắm vào máy chủ hoặc cáp mạng có thể bị ngắt kết nối. Nếu Các dịch vụ cụm DB2 không thể giải quyết tự động lỗi này, thì một trường hợp cảnh báo được thiết lập để báo cho các DBA biết rằng có một vấn đề đã xảy ra cần phải phải lưu ý đến. Các DBA có thể xem cảnh báo khi họ kiểm tra trạng thái của cá thể DB2, như hiển thị sau. Hiểu mô hình tài nguyên của DB2 pureScale Feature Mô hình tài nguyên của DB2 pureScale Feature, Phiên bản 9.8 khác với mô hình tài nguyên được sử dụng trong một cá thể HA DB2 trong các môi trường cơ sở dữ liệu một phân vùng và nhiều phân vùng của Phiên bản 9.7. Để có thêm thông tin về các cá thể HA DB2 trong các phiên bản DB2 có trước DB2 pureScale Feature, Phiên bản 9.8, xin vui lòng tham khảo các liên kết thông tin cơ bản trong phần Tài nguyên ở cuối của bài này. Mô hình tài nguyên mới được thực hiện trong DB2 pureScale Feature Phiên bản 9.8 là cần thiết để biểu diễn các tiện ích lưu trữ cụm trong bộ nhớ nhanh (CF) và hệ thống tệp có phân cụm chia sẻ. Trong một cá thể chia sẻ dữ liệu của DB2 pureScale, một CF thực hiện vai trò chính, trong đó có chứa dữ liệu đang hoạt động dành cho cá thể chia sẻ dữ liệu. CF thứ hai duy trì một bản sao thông tin cần thiết cho việc phục hồi vai trò chính ngay lập tức. Mô hình tài nguyên mới cho phép Tivoli SA MP (IBM Tivoli® System Automation for Multiplatforms - (Tự động hóa hệ thống Tivoli cho Nhiều nền tảng của IBM) tự động hóa một cách thích hợp việc di chuyển vai trò chính trong trường hợp nút CF chính có lỗi. Các dịch vụ cụm DB2 gồm ba thành phần chính:  Trình quản lý cụm: Tivoli SA MP, gồm có RSCT (Công nghệ cụm có khả năng mở rộng tin cậy).  Hệ thống tệp có phân cụm chia sẻ: GPFS (Hệ thống tệp song song tổng quát).  Quản trị cụm DB2: Các lệnh và các khung nhìn quản trị của DB2 để quản lý và giám sát cụm. Hình 1. Các dịch vụ cụm DB2 Các dịch vụ cụm DB2 cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cá thể chia sẻ dữ liệu để luôn sẵn sàng cao, mang lại khả năng khắc phục lỗi tự động và khởi động lại ngay khi cá thể được tạo ra. Các phần tử cụm DB2 là biểu diễn của các thực thể được giám sát và các thay đổi trạng thái của chúng được quản lý bởi các dịch vụ cụm DB2. Đối với các mục đích của bài này, chúng ta sẽ đề cập đến ba kiểu phần tử cụm DB2:  Các máy chủ: Một máy chủ có thể là một máy tính vật lý, LPAR (phân vùng logic của một máy tính vật lý) hoặc một máy ảo.  Các thành viên DB2: Một thành viên DB2 là máy xử lý lõi và thường lưu trú trên máy chủ nhà của nó. Máy chủ nhà của một thành viên DB2 là tên máy chủ được cung cấp như là vị trí của thành viên khi thành viên đó đã được bổ sung vào cá thể chia sẻ dữ liệu DB2. Một thành viên DB2 có một máy chủ nhà duy nhất. Các thành viên DB2 có thể chấp nhận các kết nối máy khách chỉ khi chúng đang chạy trên máy chủ nhà của mình.  Các CF (các tiện ích lưu trữ cụm trong bộ nhớ nhanh): CF là một ứng dụng phần mềm do các dịch vụ cụm DB2 quản lý để cung cấp các dịch vụ hoạt động nội bộ cho một cá thể chia sẻ dữ liệu DB2. Không nhất thiết phải có một ánh xạ một-một giữa các phần tử cụm DB2 và các tài nguyên, nhóm tài nguyên của trình quản lý cụm nằm bên dưới. Hiểu DB2 pureScale Feature tự động xử lý lỗi như thế nào Khi có lỗi xuất hiện trong cá thể pureScale DB2, các dịch vụ cụm DB2 cố gắng tự động khởi động lại tài nguyên có lỗi. Việc tiến hành khởi động lại khi nào và ở đâu phụ thuộc vào các nhân tố khác nhau, như kiểu tài nguyên có lỗi và vị trí trong vòng đời của tài nguyên mà tại đó có lỗi xảy ra. Nếu một lỗi phần mềm hay phần cứng trên máy chủ làm cho một thành viên DB2 không hoạt động, các dịch vụ cụm DB2 tự động khởi động lại thành viên đó. Có thể khởi động lại các thành viên DB2 trên cùng máy chủ (khởi động lại cục bộ) hoặc nếu việc này thất bại, thì khởi động lại trên một máy chủ khác (khởi động lại thành viên trong chế độ khởi động lại nhanh). Việc khởi động lại một thành viên trên máy chủ khác được gọi là chuyển đổi dự phòng. Việc khởi động lại thành viên bao gồm khởi động lại các quá trình DB2 có lỗi và thực hiện khôi phục cấp tốc thành viên (hủy hoặc áp dụng lại các giao dịch ghi nhật ký) để quay lại bất kỳ giao dịch nào đang hoạt động và giải phóng bất kỳ các khóa nào do chúng nắm giữ. Việc khởi động lại thành viên cũng đảm bảo rằng các trang cập nhật đã được ghi vào CF. Khi một thành viên được khởi động lại trên một máy chủ khác trong chế độ khởi động lại nhanh, chỉ các tài nguyên tối thiểu được sử dụng trên máy chủ mới (là máy chủ nhà của một thành viên DB2 khác). Một thành viên đang chạy trong chế độ khởi động lại nhanh không xử lý các giao dịch mới, vì mục đích duy nhất của nó là thực hiện phục hồi cấp tốc thành viên. Các cơ sở dữ liệu trên các thành viên có lỗi được khôi phục tới một điểm nhất quán càng nhanh càng tốt. Điều này cho phép các thành viên đang hoạt động khác truy cập và thay đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu đã bị các thành viên ngừng hoạt động bất thường khóa lại. Tất cả các giao dịch đang hoạt động của các thành viên ngừng hoạt động được khôi phục lại và tất cả các khóa được nắm giữ vào lúc thành viên ngừng hoạt động bất thường sẽ được giải phóng. Mặc dù thành viên đó không chấp nhận giao dịch mới, nhưng nó vẫn sẵn sàng để giải quyết các giao dịch còn nghi ngờ. Khi một thành viên DB2 đã được chuyển đổi dự phòng sang một máy chủ mới, toàn bộ khả năng xử lý của tổng thể cả cụm tạm thời bị giảm xuống. Khi máy chủ nhà chuyển sang hoạt động và sẵn sàng lại, thành viên DB2 tự động chuyển trở về máy chủ nhà của nó và thành viên DB2 được khởi động lại trên máy chủ của mình. Khả năng xử lý của cụm được phục hồi ngay khi thành viên DB2 đã chuyển đổi trở lại và đã khởi động lại trên máy chủ của mình. Các giao dịch trên tất cả các thành viên DB2 khác không bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển trở lại.
Tài liệu liên quan