Giáo án giáo dục quốc phòng lớp 11

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

doc24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2793 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giáo dục quốc phòng lớp 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THễNG GIA BèNH SỐ 1 ----------------------------------- ẩ–&—ầ GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHềNG LỚP 11 GIÁO VIấN: Bựi Quang Tuyến NĂM HỌC: 2009 – 2010 Giáo án số 1: Đội ngũ đơn vị Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ Đội hình tiểu đội hàng ngang - Bước 1: tập hợp đội hình. Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 hàng ngang - tập hợp. - Bước 2: Điểm số. - Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng. - Bước 4: giải tán. Đội hình tiểu đội hàng dọc - Bước 1: Tập hợp đội hình. - Bước 2: Điểm số. - Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. - Bước 4: Giải tán. Thay đổi đội hình 30’ - GV giới thiệu, phân tích và làm mẫu. Sau đó, chia nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản cảu bài. 5’ - Gọi HS lên thực hiện, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 2: Đội ngũ đơn vị Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ Đội hình trung đội hàng ngang - Bước 1: tập hợp đội hình. Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 (2, 3, 4) hàng ngang - tập hợp. - Bước 2: Điểm số. - Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng. - Bước 4: giải tán. Đội hình trung đội hàng dọc - Bước 1: Tập hợp đội hình. - Bước 2: Điểm số. - Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. - Bước 4: Giải tán. 30’ - GV giới thiệu, phân tích và làm mẫu. Sau đó, chia nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS lên thực hiện, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 3: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản của Luật, để làm cơ sở thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Sự cần thiết ban hành Luật NVQS 1. Để kế thừa và phát huy truuyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân 2. Để thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc 3. Đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐ trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước II. Nội dung cơ bản của Luật 1. Giới thiệu khái quát về Luật: gồm 11 chương, 71 điều. 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 4: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản của Luật, để làm cơ sở thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ II. Nội dung cơ bản của Luật Giới thiệu khái quát về Luật Nội dung cơ bản của Luật a. Những quy định chung - Độ tuổi công dân phục vụ tại ngũ. - Nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. b. Chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ - Huấn luyện quân sự phổ thông. - Đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kĩ thuật cho QĐ. - Đăng kí NVQS và kiểm tra sức khoẻ đối với công dân nam đủ 17 tuổi. 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 5: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản của Luật, để làm cơ sở thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ II. Nội dung cơ bản của Luật Giới thiệu khái quát về Luật Nội dung cơ bản của Luật c. Phục vụ taị ngũ trong thời bình - Độ tuổi gọi nhập ngũ 18 – 25. - Thời hạn phục vụ tại ngũ. - Những trường hợp được tạm hoãn và miễn thi hành NVQS. - Chế độ chính sách đối với HSQ và BS phục vụ tại ngũ. - Quyền lợi của gia đình HSQ và BS phục vụ tại ngũ. d. Xử lí các vi phạm Luật NVQS 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 6: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nắm được nội dung cơ bản của Luật, để làm cơ sở thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ II. Nội dung cơ bản của Luật 3. Trách nhiệm của học sinh a. HS có trách nhiệm học tập chính trị quân sự, rèn luyện thể lực do trường lớp tổ chức b. HS phải chấp hành quy định về đăng kí NVQS. Khi đăng kí HS phải kê khai đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định. c. HS phải có trách nhiệm có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định trong giấy gọi khi kiểm tra và khám sức khoẻ. d. HS phải chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 7: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Xác định được thái độ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia 1. Lãnh thổ quốc gia a. Khái niệm b. Các bộ cấu thành lãnh thổ quốc gia - Vùng đất. - Vùng nước: vùng nước nội địa, vùng nước biên giới, vùng nội thuỷ, vùng nước lãnh hải. - Vùng lòng đất. - Vùng trời. - Vùng lãnh thổ đặc biệt. 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 8: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Xác định được thái độ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia 1. Lãnh thổ quốc gia 2. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia a. Khái niệm b. Nội dung chủ lãnh thổ quốc gia - QG có quyền tự do lựa chọn chế độ - QG có quyền tự do lựa chọn phương hướng p/tr đất nước - QG tự quy định chế độ pháp lí đối với - QG có quyền sở hữu hoàn toàn - QG thực hiện quyền tài phán - QG có quyền áp dụng các biện pháp. - QG có quyền và nghĩa vụ bảo vệ 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 9: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Xác định được thái độ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ II. Biên giới quốc gia 1. Sự hình thành biên giới QG VN - Tuyến biên giới đất liền - Tuyến biên giới biển đảo. 2. Khái niệm biên giới QG a. Khái niệm b. Các bộ phận cấu thành biên giới QG 3. Xác định biên giới QG VN a. Ng.tắc cơ bản xác định biên giới QG b. Cách xác định biên giới QG - Nguyên tắc chung hoạch định biên giới QG. - Phương pháp cố định đường biện giới đã được xác định. 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 10: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Xác định được thái độ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ III. Bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN VN 1. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXNCN VN về bảo vệ biên giới QG a. Biên giới QG nước CHXNCN VN là thiêng liêng, bất khả xâm phạm b. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới QG là niệm vụ của NN và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân c. Bảo vệ biên giới QG phải dựa vào dân, trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới d. Xây dựng biên giới hào bình, hữu nghị, giải quyết các vấn đề về biên giới QG bằng biện pháp hoà bình e. Xây dựng lực lượng vũ trang chuyên trách để quản lý, bảo vệ biên giới QG thực sự vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, có quân số và tổ chức hợp lý 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 11: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiếp) Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được sự hình thành, các bộ phận cấu thành lãnh thổ và chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam. Xác định được thái độ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ và phát biểu xây dựng bài. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. - Kiểm tra bài cũ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ III. bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN VN 1. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXNCN VN về bảo vệ biên giới QG 2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới QG nước CHXNCN VN a. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và quản lý, bảo vệ bien giới QG b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ bien giới QG c. Trách nhiệm của công dân 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 12: Kiểm tra. Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS. - HS phấn đấu kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. - HS tự giác, tích cực, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, tâm lý kiểm tra. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 2’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức kỉ luật. - Kiểm tra quân số. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. Phần cơ bản 40’ * Câu hỏi: 1. Hãy nêu những trường hợp được tạm hoãn và miễn thực hiện NVQS trong thời bình? 2. Hãy nêu các quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXNCN Việt nam về bảo vệ biên giới quốc gia? 3. Trách nhiệm của công dân trong xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia? - GV phát đề cho từng HS. HS thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra. 3. Phần kết thúc. 3’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 13: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Súng tiểu liên AK 1. Tác dụng, tính năng chiến đấu 2. Cấu tạo của súng: gồm 11 bộ phận chính. a. Nòng súng; b. Bộ phận ngắm c. Hộp khoá nòng và lắp hộp khoá nòng d. Bệ khoá nòng và thoi đẩy; e. Khoá nòng; f. Bộ phận cò; g. Bộ phận đẩy về h. ống dẫn thoi và ốp lót tay i. Báng súng và tay cầm k. Hộp tiếp đạn; l. Lê 3. Cấu tạo đạn K56 4. Sơ lược chuyển động của súng khi bắn 5. Cách lắp và tháo đạn 30’ - Thuyết trình kết hợp với giáo cụ trực quan và đàm thoại. * Củng cố: Phần nội dung cơ bản của bài. 5’ - Gọi HS trả lời, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức. 3. Phần kết thúc. 5’ - Nhận xét, đánh giá buổi học. - GV giao bài tập về nhà. - Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p Giáo án số 14: Giới thiệu súng AK và súng trường CKC Đối tượng : Học sinh lớp 11 I. Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS nhận biết được súng AK và CKC, biết được tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động; biết thực hành tháo lắp thông thường; biết bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị. - HS chú ý lắng nghe, ghi chép và thực hiện đúng nội dung giảng dạy. II. Chuẩn bị - Giáo viên: giáo án, phòng học. - Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập. III. Tiến trình lên lớp Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp và hình thức tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị 5’ - GV nhận lớp, ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số. - GV phổ biến nội dung, y/c buổi học. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p 2. phần cơ bản 35’ I. Súng tiểu liên AK 6. Tháo và lắp súng t
Tài liệu liên quan