Giáo án hóa học 12 cơ bản

1. Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó sẽ tạo ra chất mới. 2. Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Những ngtử C có thể kết hợp không những với những của nngtố khác mà còn kết hợp trực tiép với nhau tạo thành những mạch C khác nhau (mạch không nhánh, có nhánh và mạch vòng). 3. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần (bản chất và số lượng C ) và cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết C ). Vì vậy, thuyết CTHH làm cơ sở để nghiên cứu các hợp chất hữu cơ:

doc46 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2760 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án hóa học 12 cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên