Giáo án: Lớp lá - Chủ đề: Nghề nghiệp

I)KẾ HOẠCH CHUNG: - Chủ đề: “ Ước mơ của bé ” được thực hiện trong 5 tuần ( từ ngày 28/10/2013→30/11/2013). - Cô cùng trẻ trang trí tranh ảnh về chủ đề “ Ước mơ của bé ” để tạo hứng thú cho trẻ khi bước vào chủ đề mới. - Cô trò chuyện cùng trẻ, đưa ra các câu hỏi gợi mở, khuyến khích cho trẻ nói về nội dung của chủ đề, đọc cho trẻ nghe các câu chuyện liên quan đến nội dung của chủ đề . - Tổ chức cho trẻ hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, các trò chơi vận động liên quan đến chủ đề. - Cho trẻ tham gia các hoạt động tạo hình, tạo sản phẩm theo mục đích của chủ đề vẽ, nặn,xé dán hoặc tô màu đồ dùng,dụng cụ sản phẩm nghề. - Rèn trẻ biết giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đúng cách. - Hình thành cho trẻ ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ở lớp học cũng như các khu vực trong trường. - Rèn cho trẻ các nề nếp trong giờ hoạt động có chủ đích, giờ hoạt động góc, ăn ngủ. • Công tác kiểm tra, công tác khác: - Chuẩn bị chương trình để sinh hoạt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Thực hiện chủ đề: “Nghề nghiệp” theo đúng kế hoạch. - Chuẩn bị giáo án đầy đủ để kiểm tra theo kế hoạch. - Chuẩn bị trang trí lớp theo chủ đề. - Tiếp tục làm đồ dùng đồ chơi trong tháng. - Chuẩn bị vở tập tô,tạo hình, toán để nhà trường kiểm tra. - Phối hợp với cô Thủy thực hiện chuyên đề theo kế hoạch ( nề nếp, sinh hoạt .) để nhà trường kiểm tra.

doc116 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 889 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án: Lớp lá - Chủ đề: Nghề nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ Thời gian thực hiện 5 tuần. Từ ngày 28/10/2013→30/11/2013 I)KẾ HOẠCH CHUNG: - Chủ đề: “ Ước mơ của bé ” được thực hiện trong 5 tuần ( từ ngày 28/10/2013→30/11/2013). - Cô cùng trẻ trang trí tranh ảnh về chủ đề “ Ước mơ của bé ” để tạo hứng thú cho trẻ khi bước vào chủ đề mới. - Cô trò chuyện cùng trẻ, đưa ra các câu hỏi gợi mở, khuyến khích cho trẻ nói về nội dung của chủ đề, đọc cho trẻ nghe các câu chuyện liên quan đến nội dung của chủ đề . - Tổ chức cho trẻ hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, các trò chơi vận động liên quan đến chủ đề. - Cho trẻ tham gia các hoạt động tạo hình, tạo sản phẩm theo mục đích của chủ đề vẽ, nặn,xé dán hoặc tô màu đồ dùng,dụng cụ sản phẩm nghề. - Rèn trẻ biết giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đúng cách. - Hình thành cho trẻ ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ở lớp học cũng như các khu vực trong trường. - Rèn cho trẻ các nề nếp trong giờ hoạt động có chủ đích, giờ hoạt động góc, ăn ngủ. Công tác kiểm tra, công tác khác: Chuẩn bị chương trình để sinh hoạt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Thực hiện chủ đề: “Nghề nghiệp” theo đúng kế hoạch. Chuẩn bị giáo án đầy đủ để kiểm tra theo kế hoạch. Chuẩn bị trang trí lớp theo chủ đề. Tiếp tục làm đồ dùng đồ chơi trong tháng. Chuẩn bị vở tập tô,tạo hình, toán để nhà trường kiểm tra. Phối hợp với cô Thủy thực hiện chuyên đề theo kế hoạch ( nề nếp, sinh hoạt ...) để nhà trường kiểm tra. II) NỀ NẾP, THÓI QUEN: 1/ Hoaït ñoäng hoïc coù chuû ñích: - Treû hoaït ñoäng tích cöïc, chaêm thaûo luaän. Giôø hoïc treû taäp trung chuù yù, noùi troïn caâu, roõ lôøi. - Trẻ biết đi học đều và đúng giờ. - Những hoạt động chính, công cụ và sản phẩm của một số nghề gần gũi và phổ biến: giáo viên, bác sĩ, công nhân, nông dân và một số nghề ở địa phương. - Trong xã hội có nhiều nghành nghề khác nhau, ích lợi của các nghành nghề phục vụ cho đời sống con người. 2/Hoạt động vui chôi: - Bieát nhöôøng nhòn khi chôi, khoâng la heùt, chaïy nhaûy lung tung. - Bieát töï toå chöùc hoaït ñoäng trong goùc, bieát thu doïn goïn gaøng, coù yù thöùc giöõ gìn, baûo quaûn ñoà duøng ñoà chôi. - Bieát xaây döïng moâ hình nhö ñaõ thoûa thuaän. Trẻ biết xắp xếp bố cục hợp lí khi xây. - Đóng vai thể hiện cử chỉ, thái độ, hành động và giao tiếp của một số nghề khác nhau. 3/ Veä sinh lao ñoäng: - Trẻ biết để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. - Biết xắp xếp các góc đồ chơi gọn gàng, đúng nơi qui định. - Rửa tay chân trước khi ăn. - Biết đi tiêu, đi tiểu đúng nơi qui định. - Không khạc nhổ bừa bãi ra sân, ra lớp. 4/ Giaùo duïc leã giaùo: - Biết im lặng khi nghe cô nói và muốn nói phải biết giơ tay. - Biết thưa gửi, xưng hô đúng mực - Trẻ có thói quen chào hỏi, vâng dạ, xi lỗi, cảm ơn III.Mục tiêu : 1.Phaùt trieån theå chaát: - Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và hợp lý đối với sức khoẻ của con người ( cần ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt) - Biết làm tốt một số công việc tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày. - Nhận biết và tránh một số nơi lao động một số dụng cụ lao động có thể gây nguy hiểm. - Có kỹ năng và giữ thăng bằng trong một số vận động ; đi khuỵu gối, chạy nhanh, bật nhảy, bò, trườn phối hợp chân tay nhịp nhàng, có thể thực hiện mô phỏng một số hành động thao tác trong lao động của một số nghề. 2. Phaùt trieån nhaän thöùc : - Biết trong xã hội có nhiều nghề, ích lợi của các nghề đối với đời sống con người. - Phân biệt được một số nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương qua một số đặc điểm nổi bật. - Phân loại dụng cụ, sản phẩm của một số nghề. - Nhận biết số lượng, chữ số, số thứ tự trong phạm vi 6. - Biết đếm tách gộp nhóm theo dấu hiệu chung trong phạm vi 6 ( đồ dùng, dụng cụ sản phẩm theo nghề) 3. Phaùt trieån ngoân ngöõ: - Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận nêu những nhận xét về một số nghề phổ biến và truyền thống của địa phương ( tên dụng cụ, sản phẩm, ích lợi) - Nhận dạng được một số chữ cái trong các từ chỉ tên nghề,dụng cụ sản phẩm của nghề. - Biết một số từ mới về nghề,có thể nói câu dài kể chuyện về một số nghề gần gũi quen thuộc 4. Phaùt trieån tình caûm XH: - Biết mọi nghề đều có ích cho xã hội, đều đáng quý, đáng trân trọng. - Biết yêu quý người lao động. - Biết giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các sản phẩm lao động 5. Phaùt trieån thaåm myõ: - Biết hát và vận động theo nhạc một số bài hát về nghề nghiệp. - Biết phối hợp các đường nét, màu sắc hình dạng qua vẽ nặn cắt xé dán xếp hình để tạo ra sản phẩm đa dạng về nghề. IV.Chuẩn bị. - Tranh ảnh về một số ngành nghề. - Cuốn học liệu của bé “Bé khám phá môi trường xung quanh – chủ đề nghề nghiệp”. - Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, truyệnliên quan đến chủ đề và gắn với địa phương: Bài hát Cô giáo miền xuôi,cháu yêu cô chú công nhân... - Truyện: Hai anh em, Cây rau của thỏ út - Thơ ;bé làm bao nhiêu nghề,chú bội đội hành quân trong mưa ... - 1 số bài về ca dao,đồng dao,về ngành nghề , - Các tranh ảnh về nghề - Các tranh,ảnh về sản phẩm một số nghề - Các nguyên liệu : vỏ hộp,tranh ảnh họa báo,lá cây,hột hạt,bìa ..túi bóng... Giấy khổ to, kéo, bút chì, bút màu, sáp, đất nặn, giấy vẽ, giấy màu, hồ gián, giấy báo, hộp bìa cát tông các loại (có thể tận dụng bìa lịch, báo cũ ) MẠNG NỘI DUNG: CHỦ ĐỀ 3: ƯỚC MƠ CỦA BÉ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG -Nghề bánh tráng, bánh ít, nem chả. -Công việc và lợi ích của nghề : tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu con người. -Dụng cụ :gạo, nếp, khuôn bánh,thịt xay, gia vị, lá chuối -Biết ơn và yêu quý những người lao động đã tạo ra sản phẩm để mình sử dụng. NGÀY HỘI CỦA CÁC CÔ GIÁO - Trò chuyện tìm hiểu ý nghĩa của ngày 20/11. Là ngày truyền thống của các thầy cô giáo. - Biết thể hiện lòng biết ơn đối với cô giáo: Vâng lời, làm thiệp hoatặng cô giáo. - Yêu quý trường lớp, giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Chăm ngoan học giỏi để thầy cô vui lòng. - Tập văn nghệ chào mừng lễ hội 20/11. - Tham gia lễ hội của trường lớp. NGHỀ GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG - Bộ đội, chiến sĩ là người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc. - Trang phục: Màu xanh lá cây. - Súng, lựu đạn, là vũ khí giúp chú bộ đội chiến đấu. Ước mơ của bé NGHỀ SẢN XUẤT - Công nhân, nông dân - Trẻ biết được công việc cụ thể của nghề sản xuất, biết đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm. - Phân biệt các công việc chính của những người làm nghề khác nhau. - Biết lợi ích của nghề sản xuất từ đó biết yêu quý người lao động. NGHỀ XÂY DỰNG - Kĩ sư,thiết kế, công nhân xây dựng. - Trẻ biết được công việc cụ thể của nghề xây dựng, biết đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm. - Phân biệt các công việc chính của những người làm nghề khác nhau. - Biết lợi ích của nghề xây dựng từ đó biết yêu quý người lao động. MẠNG HOẠT ĐỘNG: CHỦ ĐỀ 3: ƯỚC MƠ CỦA BÉ KHÁM PHÁ Xà HỘI - Trò chuyện về công việc của chú công nhân xây dựng - Tìm hiểu về nghề sản xuất - Trò chuyện về nghề đánh bắt cá - Trò chuyện về công việc của chú bộ đội - Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG TOÁN -Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật - Nhận biết, đếm đến 6. Làm quen với số 6 - Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6. Chia 6 thành 2 nhóm đối tượng PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT *Dinh dưỡng: Các loại thực phẩm do Nghề nông sản xuất. Các món ăn, ích lợi cho sức khoẻ của mọi người * Vận động: - Chạy nhanh 15m- Bật sâu 25cm. - Lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng - Trườn sấp, kết hợp trèo qua ghế thể dục Ước mơ của bé PT THẨM MỸ * Tạo hình: Vẽ trang trí hình tròn, hình vuông - Cắt dán trang phục các nghề, * Âm nhạc: Dạy hát “ Cô giáo miền xuôi, Cô và mẹ,Cháu yêu cô chú công nhân,Ch¸u th­¬ng chó bé ®éi ,Chó bé ®éi ®i xa, Ch¸u yªu c« thî dÖt, Thích thật, thích ghê, Lớn lên cháu lái máy cày Nghe h¸t: “Lớn lên cháu lái máy cày, Ước mơ xanh, Bông hồng tặng Cô PT TÌNH CẢM & XH - Trß chuyÖn thÓ hiÖn t×nh c¶m,m«ng muèn ®­îc lµm viÖc ë mét sè nghÒ nµo ®ã, ­íc m¬ trë thành người lµm nghÒ mµ trÎ biÕt vµ yªu thÝch. - Thùc hµnh gi÷ g×n vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c s¶n phÈm lao ®éng. - Trß ch¬i: §èng vai ng­êi lµm nghÒ, thùc hµnh vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu quý ng­êi lao ®éng, quý träng c¸c nghÒ kh¸c nhau.Chơi bác sỹ, người bán hàng. - Chơi người đầu bếp giỏi. PT NGÔN NGỮ - Đồng dao: dệt vải, xỉa cá mè. - Ca dao tục ngữ về nghề nghiệp. - Các bài thơ câu chuyện xoay quanh chủ đề “ Ước mơ của bé” Thời gian thực hiện 1 tuần. Từ ngày 28/10/2013 g02/11/2013 Cô và mẹ Phát triển thể chất ÂM NHẠC Hát:Cháu yêu cô chú công nhân Nghe hát:Cô giáo Trò chơi:Khiêu vũ với bóng. TẠO HÌNH Những viên gạch kì lạ. Phát triển ngôn ngữ Phát triển thẩm mĩ Âm nhạc VẬN ĐỘNG Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng. LQVH Thơ:Em làm thợ xây. LQCC Làm quen chữ cái u,ư Nghề xây dựng Phát triển nhận thức Phát triển TC- XH - Trò chuyện thể hiện tình cảm, mong muốn được làm việcở một số nghề nào đó, ước mơ trở thành người làm nghề mà trẻ biết và yêu thích. - Giữ gìn và biết sử dụng tiết kiệm các sản phẩm lao động. KHÁM PHÁ Xà HỘI - Trò chuyện về công việc của chú công nhân xây dựng CHUÛ ÑEÀ TUAÀN: 1 Từ ngày 28/10/2013 g02/11/2013 Ngaøy HÑ thöù 2 thö 3 thöù 4 thöù 5 thö 6 1. Trao ñoåi vôùi PH: Coâ aàn caàn nieàm nôû ñoùn treû vaøo lôùp, taïo söï gaàn guõi giöõa coâ vaø treû, gợi cho trẻ chú ý vào sự thay đổi của lớp, về mảng tranh chủ đề., nhôø cha meï treû söu taàm caùc vaät duïng lieân quan ñeán chuû ñeà, ñeà treû traûi nghieäm. 2. Troø chuyeän vôùi treû: Troø chuyeän vôùi trẻ về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc những người thân trong nhà trẻ. 3. Môû chuû ñeà: Hướng trẻ tới chủ đề mới, cùng trẻ trò chuyện về nội dung của chủ đề nhánh, về nội dung của chủ đề khám phá trong tuần. 4. Theå duïc buoåi saùng: -Hình thöùc:+Ñöa treû ra saân taäp. (Neáu trôøi möa cho treû taäp theå duïc trong lôùp.) - Chuaån bò:+ Vòng . Saân taäp saïch seõ thoaùng maùt. - Noäi dung: + Chaïy ñoäi hình voøng troøn cho treû khôûi ñoäng . +Xeáp 3 haøng ngang taäp baøi taäp khôûi ñoäng:ñoäng taùc xoay coå tay,xoay vai,xoay goái +Baøi taäp chính:ñoäng taùc tay,chaân,buïng keát hôïp vôùi BH “Nắng sớm” 5. Ñieåm danh: Nhaéc nhôû treû laáy hình daùn leân goùc” Bé chăm ngoan” ñeå xem baïn naøo vaéng maët. Ñaøm thoaïi vôùi treû veà chuû ñeà: NGHỀ XÂY DỰNG + Troø chuyeän vôùi treû veà công việc của bố mẹ,ước mơ của bé. HĐKPXH *NDTT: Trò chuyện về công việc của chú công nhân xây dựng *NDKH: * Haùt: Cháu yêu cô chú công nhân * Trò chơi,đồng dao HĐLQVH *NDTT: Thơ: Em làm thợ xây *NDKH: * TC chú công nhân xây dựng * TC: Ngón tay nhúc nhích HĐGDÂM *NDTT:Bài hát:Cháu yêu cô chú công nhân. *NDKH: - Nghe hát : “ Gửi anh một khúc dân ca” - TC ÂN: Khiêu vũ với bóng. . HĐTH *NDTT: Vẽ trang trí hình vuông. *NDKH: *Hát:Cháu yêu cô chú công nhân. HĐLQCC *NDTT: Làm quen chữ cái u,ư. *NDKH: * Chạy dích dắc qua 5 hộp,bật qua suối. * Đếm số chữ cái trong từ. 1.Hoạt động có chủ đích: - Laøm quen baøi thô :Em laøm thôï xaây 2.Chơi trò chơi vận động: - Cho treû chôi troø chôi daân gian: “Roàng raén”. 3.Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu 1.Hoạt động có chủ đích: Cho trẻ nghe hát bài “Gửi anh một khúc dân ca 2.Chơi trò chơi vận động: - Chaïy tieáp côø 3.Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu 1.Hoạt động có chủ đích: Cho làm quen với các kĩ năng vẽ, trang trí hình vuông 2.Chơi trò chơi vận động: + Tung boùng 3.Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu 1.Hoạt động có chủ đích: Cho trẻ làm quen với các chữ cái u ư trên bảng biểu 2.Chơi trò chơi vận động: “Roàng raén”. 3.Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu 1.Hoạt động có chủ đích: Chaùu ñi daïo trong saân tröôøng quan saùt baàu trôøi caây coái saân tröôøng 2.Chơi trò chơi vận động: + Tung boùng 3.Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời như: cầu tuột, xích đu 1. GOÙC XAÂY DÖÏNG : Xaây khu phoá chung cö. * Yeâu caàu : - Treû bieát xaây khu phố , bieát boá cuïc caùc khu hôïp lyù vaø ñeïp maét * Chuaån bò : - Haøng raøo, caùc loaïi hoa , caùc loaïi nhaø , thaûm coû,caây 2. GOÙC PHAÂN VAI : Chôi gia ñình, baùn haøng * Yeâu caàu : - Treû theå hieän ñöôïc vai boá, meï, con ngöôøi baùn haøng, baùn haøng phaûi bieát nieàm nôû vôùi khaùch haøng * Chuaån bò : - Ñoà chôi cho nhoùm gia ñình : noài, cheùn muoång Moät soá loaïi duïng cuï cuûa ngheà xaây döïng,moät soá loaïi thöïc phaåm 3. GOÙC TAÏO HÌNH: Veõ, naën ,xeù daùn caùc duïng cuï saûn phaåm cuûa ngheà xaây döng , laøm caùc duïng cuï ngheà xaây döïng baèng nguyeân vaät lieäu môû * Yeâu caàu : - Treû bieát veõ, naën , xeù daùn vaø laøm caùc duïng cuï ngheà xaây döïng * Chuaån bò : - Giaáy , buùt maøu ñaát seùt, baûng con vaûi vuïn, len, hoa, coû, laù caây,hoà keo 2 maët 4.GOÙCAÂM NHAÏC : Haùt muùa veà ngheà * Yeâu caàu : - Treû haùt thuoäc caùc baøi haùt veà ngheà , chôi ñöôïc troø chôi aâm nhaïc . * Chuaån bò : - Ñaøn oargan, muõ, boâng hoa, duïng cuï aâm nhaïc . * Tieán haønh : - Cho treû haùt caùc baøi haùt veàngheà, chôi troø chôi aâm nhaïc 5. GOÙC HOÏC TAÄP – THÖ VIEÄN: Chôi côø ñoâ mi noâ, , toâ maøu, xem tranh aûnh veà moät soá ngheà,gheùp hình. * Yeâu caàu : - Treû bieát chôi côø ñoâ mi noâ, chôi toâ maøu vôû beù laøm quen vôùi toaùn,chôi gheùp hình. * Chuaån bò : Sách tranh ,truyện phù hợp với chủ điểm, đôminô, trang cắt rời từng mảng 6.GOÙC THIEÂN NHIEÂN KHOA HOÏC : - Höôùng daãn gôïi yù.treû pha maøu vaø theo doõi söï hoøa tan cuûa maøu . Töôùi nöôùc, chaêm soùc caây coái, , Ch¬i víi c¸t, níc. * Yêu cầu: - Trẻ thích lao động,tưới cây,xới đất,chơi với cát ,nước. Lấy nước đổ vào chai lấy màu cho vào nước nhận xét xảy ra hiện tượng gì? * Chuẩn bị: - Dụng cụ làm vườn,nước tưới,cát,sỏi, Xô nước, chai, bột màu. - Coâ cho treû veä sinh: röûa tay baèng xaø phong vaø lau maët baèng khaên tröôùc khi aên tröa - Coâ lau nhaø, keâ vaïc giöôøng, traûi chieáu, goái.cho treû nguû, trong khi treû nguû coâ thöùc ñeå canh cho treû nguû - Aên xeá: Coâ cho treû ngoài vaøo gheá ñeå aên quaø xeá. HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Hoạt động có chủ đích: - Cho treû oân laïi câu hỏi về nghề xây dựng. 2.Chơi trò chơi vận động: - Chôi “Dệt vải” 3.Chơi tự do: - Treû chôi töï do ôû caùc goùc. 1.Hoạt động có chủ đích: - Giải các câu đố về nghề xây dựng. 2.Chơi trò chơi vận động:- Trò chơi : Lộn cầu vòng. 3.Chơi tự do: - Trẻ tự do chơi ở các góc. 1.Hoạt động có chủ đích: “ Lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng” 2.Chơi trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu 3.Chơi tự do: - Treû chôi töï do ôû caùc goùc. 1.Hoạt động có chủ đích: - Cho trẻ hoàn thành bài tạo hình buổi sáng. 2.Chơi trò chơi vận động:- Chôi ‘Tập làm thợ xây”. 3.Chơi tự do: - Treû chôi töï do ôû caùc goùc. 1.Hoạt động có chủ đích: - Thöïc haønh tieáp tuïc vôû beù taäp toâ chöõ u,ư. 2.Chơi trò chơi vận động: - Chôi “Chaïy tieáp côø” 3.Chơi tự do: - Treû chôi töï do ôû caùc goùc. - Coâ chaûi toùc, söûa quaàn aùo cho treû goïn gaøng, lau maët saïch seõ -Neáu treû naøo coù bieåu hieän khoâng bình thöôøng trong ngaøy coâ thoâng baùo vôùi phuï huynh vaø trao ñoåi vôùi PH veà tình hình cuûa treû trong ngaøy. Thöù 2ngaøy 28 thaùng 10 naêm 2013 HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH Phaùt trieån nhaän thöùc Hoaït ñoäng : Khaùm phaù xaõ hoäi *NDTT: *NDKH: Aâm Nhaïc: Haùt “ Cháu yêu cô chú công nhân” Trò chơi ,đồng dao I/ Muïc ñích –y eâu caàu: - Kieán thöùc - Treû bieát ñöôïc coâng vieäc cuûa ngheà thôï xaây. - Bieát ñöôïc 1 soá duïng cuï vaø vaät lieäu duøng ñeå xaây döïng. - Kyõ naêng: - Reøn cho treû kó naêng quan saùt, ghi nhôù coù chuû ñích - Reøn kó naêng dieãn ñaït roõ raøng, maïch laïc - Thaùi ñoä: - GD treû bieát yeâu quí ngöôøi laøm ngheà xaây döïng vaø bieát giöõ gìn saûn phaåm cuûa ngheà xaây döïng. - GD treû bieát tích cöïc tham gia toát caùc hoaït ñoäng cuøng coâ vaø caùc baïn. II/ Chuaån bò : - Ñoà duøng cuûa coâ:Slide hình ảnh các chú công nhân xây dựng đang xây. Slide hình ảnh nguyên vật liệu và dụng cụ nghề xây. - Ñoà duøng cuûa treû : giaáy A4, buùt maøu, đất nặn,dụng cụ nghề xây - Ñòa ñieåm: Phoøng hoïc saïch seõ, thoaùng maùt III/ Toå chöùc hoaït ñoäng: 1. Ho¹t ®éng 1 : G©y høng thó - Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Thử tài của bé” - Luật chơi:Có 4 ô số,mỗi ô số tương ứng với một câu hỏi,sau mỗi câu hỏi là ẩn hiện của một mảnh ghép của bức tranh mà bạn búp bê muốn gửi đến cho lớp mình giải đố. - Bây giờ các con chú ý lắng nghe và giải đố xem đằng sau là bức tranh gì nhé! - Cô đọc lần lượt 4 câu đố và đoán trẻ đây là bức tranh gì?(chú công nhân đang xây nhà) - Các cô chú làm ra những sản phẩm gì đặc trưng? - Để hiểu rõ công việc cùa các cô chú công nhân xây dựng, các con hãy cùng đi với cô và cùng tìm hiểu nhé! 2. Ho¹t ®éng 2 : *Chuyển tiếp:Đọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” a)Tìm hiểu về nghề xây dựng: - Cô có tranh gì đây? - Chú thợ xây đang làm gì?(chú chở gạch về xây) - Ai có nhận xét bức trang này?(chú đang trộn xi măng với cát) - Sau khi trộn xong chú còn làm gì nữa?(chú xây đang xây) - Và cuối cùng là chú làm gì?(chú đang tô tường) - Đúng rồi!Hằng ngày các cô chú rất vả để xây được nhà,các cô chú phải chở gạch,trộn xi măng với cát sau đó chú tiến hành xây và bước cuối cùng là chú trát tường lại. - Cô và các con cùng nhìn xem sản phẩm của cô chú công nhân khi xây dựng xong nhé! b)Tìm hiểu nguyên vật liệu và dụng cụ nghề xây dựng: *Chuyển tiếp: Bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” - Muốn xây được những ngôi nhà,bệnh viện,chiếc cầu... cô và các con vừa quan sát như vậy các cô chú xây dựng phải dùng những nguyên vật liệu gì?(gạch,cát,xi măng,sắt thép,đá sỏi..) - Cô gợi ý trẻ trả lời. - Cô cho trẻ xem nguyên vật liệu trên máy và đọc tên từng nguyên vật liệu. - Để xây nên những ngôi nhà các chú cần những dụng cụ nào?(bay,xẻng,xe rùa..) - Cho trẻ kể và đọc tên từng dụng cụ. - Các cô chú công nhân rất vất vả và cô chú rất vui khi ngắm nhìn những sản phẩm mình làm ra.Vì vậy các con phải làm gì để giữ gìn những thành quả của cô chú làm ra?(không bôi bẩn vẽ bậy lên tường...) *Chuyển tiếp:Trò chơi “Chú thợ xây” 3. Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè 1.Trò chơi :Hiểu ý đồng đội - Cách chơi: cô chia trẻ làm 4 đội,lần lượt 2 đội lên chơi.Mỗi đội sẽ cử ra 2 bạn.Cô chuẩn bị các đồ dùng dụng cụ,vật liệu của nghề xây dựng.Một trẻ sẽ mô tả đặc điểm dụng cụ nghề(không gọi tên đồ dùng),1 trẻ tìm đúng dụng cụ gắn lên bảng.Trong thời gian 1 bài hát đội nào mô tả và gắn nhiều dụng cụ thì đố sẽ chiến thắng. 2.Trò chơi:Bé trổ tài khéo tay - Cô cho trẻ về 3 nhóm tham gia nặn,tô màu,vẽ ngôi nhà và dụng cụ nghề thợ xây. Ø KÕt thóc:Nhận xét,tuyên dương trẻ. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY * Teân nhöõng treû nghæ hoïc vaø lyù do * Hoaït ñoäng coù chuû ñích: * Caùc hoaït ñoäng khaùc trong ngaøy: * Nhöõng treû coù bieåu hieän ñaëc bieät: * Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù Thöù 3 ngaøy29 thaùng 10 naêm 2013 HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH Phát triển ngôn ngữ Hoaït ñoäng: Làm quen văn học (dạy trẻ đọc thơ) *NDTT: *NDKH: * Trò chuyện về chú công nhân xây dựng. I/ Muïc ñích –y eâu caàu: - Kieán thöùc + Trẻ hiểu nội dung bài thơ “ Em làm thợ xây” + Trẻ thuộc và biết đọc diễn cảm bài thơ, cảm nhận được nhịp điệu bài thơ - Kyõ naêng: + Rèn kỹ năng trả lời đúng câu, mạch lạc, rõ ràng + Phát triển khả năng tư duy: quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ định + Phát triển ngôn ngữ vốn từ, phát âm - Thaùi ñoä: + Giáo dục trẻ ý biết yêu lao động,quý trọng sản phẩm do người lao động làm ra. II/ Chuaån bò : - Ñoà duøng cuûa coâ: + Máy vi tính, thước chỉ, trống rung, ghế ngồi, hình ảnh minh họa nội dung bài thơ trên máy vi tính, mô hình rôi dẹt bài thơ. + slide về các chú công nhân đang xây dựng.. - Ñoà duøng cuûa treû : + Hàng rào lắp ráp cho trẻ.. - Ñòa ñieåm: Phoøng hoïc saïch seõ, thoaùng maùt III/ Toå chöùc hoaït ñoäng: 1. Ho¹t ®éng 1 : G©y høng thó - Cô và trẻ cùng hát bài « Chú công nhân xây dựng » - Các con vừa hát bài gì ?Bài hát nói đến ai ? - Cô đố,cô đố !Đố các con ai xây nhà cho chúng ta ở
Tài liệu liên quan