Giáo án Môn mỹ thuật lớp 3

I/ Mục tiêu - HS tiếp xúc, làm quen, với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài này. - Biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh. - Có ý thức bảo vệ môi trường. *Hs khá giỏi. - Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. * Hs chưa đạt chuẩn. - Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một số tranh, thiếu nhi về đề tài môi trường và đề tài khác. - Tranh của hs HS : - Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài môi trường. - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy.

doc63 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 7853 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Môn mỹ thuật lớp 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Môn mỹ thuật lớp 3 Tuần 1 Ngày soạn: 6/9/2010 Ngày giảng: 8/9/2010 Bài 1: Thường thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi: Đề tài MÔI TRƯỜNG I/ Mục tiêu - HS tiếp xúc, làm quen, với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài này. - Biết cách mô tả, nhận xét hình ảnh, màu sắc trong tranh. - Có ý thức bảo vệ môi trường. *Hs khá giỏi. - Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. * Hs chưa đạt chuẩn. - Tập mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một số tranh, thiếu nhi về đề tài môi trường và đề tài khác. - Tranh của hs HS : - Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài môi trường. - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì,tẩy. III/Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Tổ chức kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu -Chơi trò chơi ghép tranh - Gv hướng dẫn cách chơi -Hs tham gia chơi - GV giới thiệu về đề tài Môi trường để HS quan sát. - GV giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường trong cuộc sống. - GV giới thiệu một số tranh của thiếu nhi về các đề tài khác nhau và gợi ý để HS nhận ra: + Tranh về đề tài môi trường và đề tài này rất phong phú. b. Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Xem tranh -Gv chia lớp theo nhóm, giao câu hỏi thảo luận. - GV gợi ý cách trao đổi theo nhóm. *Nội dung trao đổi. - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? + Gv quan sát từng nhóm. + Yêu cầu từng nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận. - Gv bổ xung. * GV nhấn mạnh Đề tài môi trường cần thiết cho con người... + Xem tranh, tìm hiểu tranh là các em tiếp xúc với cái đẹp để yêu thích cái đẹp. + Xem tranh cần có những nhận xét riêng của mình. - GV động viên, khích lệ những HS trả lời đúng và cần bổ sung khi HS trả lời sai. *Liên hệ môi trường + HS quan sát tranh và trả lời: * HS làm việc theo nhóm (4 nhóm) + Các nhóm hỏi lẫn nhau theo sự hướng dẫn của GV.(7’) - Đại diện các nhóm lên trả lời ý kiến của nhóm mình + Các nhóm khác theo dõi, bổ xung. - Hs lắng nghe. Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét chung giờ học. - Khen ngợi, động viên những học sinh, nhóm học sinh có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng bài phù hợp với nội dung tranh. Dặn dò HS: - Tìm và xem những đồ vật có trang trí đường diềm. - Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. ************************************ *Thời gian thảo luận (7’) - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? *N1: Thời gian thảo luận (7’) - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? *N2: Thời gian thảo luận (7’) - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? *N3:Thời gian thảo luận (7’) - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? *N4:Thời gian thảo luận (7’) - Tranh vẽ hoạt động gì? - Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh.? - Hoạt động của các hình ảnh chính, phụ thế nào, diễn ra ở đâu.? - Trên tranh có những màu sắc nào? -Môi trường có tác dụng như thế đối với con người? ************************************************ Tuần 2 Ngày soạn:12/9/2010: Ngày giảng:15/9/2010 Bài 2: Vẽ trang trí VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM I/ Mục tiêu - HS tìm hiểu cáh trang trí đường diềm đơn giản. - Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm. - Hoàn thành các bài tập theo yêu cầu. *Hs khá, giỏi. -Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II/Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một vài đồ vật được trang trí đường diềm đơn giản, đẹp. - Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn chỉnh HS : - Sưu tầm tranh, ảnh về bài vẽ đường diềm của HS lớp trước. - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/Hoạt động dạy - học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng 2.Bài mới. a.Giới thiệu b.Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - GV giới thiệu đường diềm và vai trò,tác dụng của đường diềm. -Cho hs quan sát 2 đường diềm hoàn chỉnh và chưa hoàn chỉnh đồng thời đặt câu hỏi gợi ý. + Đây là bài trang trí đường diềm, có 2 bài (hoàn thành và chưa hoàn thành). -Em có nhận xét gì về hai đường diềm trên. - Có những hoạ tiết nào ở đường diềm? - Các họa tiết được sắp xếp ntn? - Những màu nào được vẽ trên đường diềm? -Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếugì. Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết -GV y/c HS quan sát h.3. Có thể hướng dẫn mẫu ở bảng. Lưu ý: Cách phác trục, phác nhẹ bằng chì. - Chọn màu thích hợp, màu trong sáng hài hoà. - GV hướng dẫn tô cả màu nền. + Hoạ tiết giống nhau nhau tô một màu nền tô một màu và ngược lại + Màu sắc khác nhau về đậm nhạt. + Tô kín màu nền Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập ở vtv trang 6 - GV đến từng bàn để hướng dẫn. - Học sinh hoàn thành bài ở lớp. *Tổ chức trò chơi ghép hoạ tiết tạo thành đường diềm.(5’) ( Cử đại diện lên tham gia trò chơi) + HS quan sát và trả lời câu hỏi: -Hs quan sát 2 đường diềm nhận xét. + Hoạ tiết hoa, lá được cách điệu. + Xếp theo nguyên tắc nhắc lại, xen kẽ…kéo dài thành đường diềm. Đường diềm trang trí đồ vật đc đẹp hơn. + HS quan sát và trả lời + Còn thiếu màu sắc. + HS quan sát h3 SGK ( vtv tr 6) H1 H2 + HS vẽ tiếp hoạ tiết và tô màu. + Dùng nguyên tắc đối xứng. + Sử dụng từ 3-4 màu. + Vẽ tiếp hoạ tiết ở vở tập vẽ 3 + Hai tổ tham gia chơi. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ. - GV nhận xét chung giờ học. Dặn dò HS: - Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau. - Quan sát h/dáng, màu sắc một số loại quả. ************************************ Tuần 3 Ngày soạn:20/9/2010 Ngày giảng:22/9/2010 Bài 3: Vẽ theo mẫu VẼ QUẢ ( TRÁI CÂY ) I/ Mục tiêu - HS biết phân biệt màu sắc hình dáng một vài loại hoa, quả. - Biết cách vẽ và vẽ được hình một vài loại quả. -Vẽ màu theo ý thích. - Cảm nhận được vẻ đẹp của các loại quả. * Hs khá, giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ Chuẩn bị GV: - Một vài loại quả sẵn có ở địa phương - Hình gợi ý cách vẽ quả. HS : - Mẫu quả tranh, ảnh về quả. - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng . 2.Bài mới. a. Giới thiệu b. Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét - GV giới thiệu một vài quả: - GV hỏi? - Tên các loại quả? - Đặc điểm hình dáng. - Tỉ lệ chung và tỉ lệ riêng. Hoạt động 2: Cách vẽ quả -GV hướng dẫn quan sát mẫu,đặt mẫu. - Vẽ phác hình quả(MH Bảng) - Sửa hình cho giống mẫu. - Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 3: Thực hành - GV đặt ra y/c : + Q/sát kỹ quả để tìm ra đặc điểm của quả. + Vẽ khung hình của quả rồi vẽ phác hình dáng chung của quả. + Nhìn mẫu vẽ các nét chi tiết cho giống quả. + Vẽ màu theo ý thích: Có màu đậm, có màu nhạt. - GV đến từng bàn quan sát và hướng dẫn các em còn lúng túng. + HS quan sát theo hướng dẫn của GV. + HS suy nhgĩ và trả lời: + Quả xoài,cam,chuối…. + Khác nhau. + Tỉ lệ cũng khác nhau. +HS quan sát, nhận xét. + So sánh ước lượng kích thước chiều ngang và chiều cao. H2 + HS quan sát kĩ mẫu. + Hs làm bài vào vở tập vẽ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ. - GV nhận xét chung giờ học. - Khen ngợi, động viên những học sinh, nhóm học sinh có hiều ý kiến phát biểu xây dựng bài phù hợp với nội dung tranh. Dặn dò HS: - Quan sát phong cảnh trường học. - Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. ************************************** Tuần 4 Ngày soạn27/9/2010 Ngày giảng:29/9/2010 Bài 4: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TRƯỜNG CỦA EM I/ Mục tiêu - HS biết tìm tòi,chọn nội dung phù hợp. - Vẽ được tranh về đề tài trường em. - HS thêm yêu mến trường lớp. * Hs khá, giỏi. -Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II/ Chuẩn bị GV: - Tranh của HS về đề tài trường học và các đề tài khác. - Hình gợi ý cách vẽ tranh. HS : - Sưu tầm tranh về trường học - Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu b.Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm chọn n/dung đề tài - GV giới thiệu một số tranh về đề tài khác. - GV hỏi? - Đề tài về nhà trường có thể vẽ những gì? - Hình ảnh nào thể hiện được nội dung trong tranh? - Cách sắp xếp các hình, màu ntn? + Vẽ hình đơn giản, không nên vẽ tham nhiều hình, nhiều chi tiết. + Vẽ ít màu, phù hợp với nội dung tranh. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh - GV gơị ý để học sinh tìm ra nội phù hợp với khả năng của HS. - Vẽ phác hình - Hướng dẫn cho học sinh biết tìm, chọn hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối về bố cục và nội dung. - Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 3: Thực hành - GV đặt ra y/c : - GV đến từng bàn q/sát , bao quát lớp và h/dẫn các em còn lúng túng. - Nhắc HS sắp xếp bố cục, gợi ý tìm dáng, hình, động tác cho phù hợp + Hs nghe + HS quan sát và trả lời. + Phong cảnh trường học. + Giờ ra chơi…. + Nhà, cây, vườn, người… + Vui chơi ở sân trường . + Đi học, lao động … + Phong cảnh trường. + Vẽ hình đơn giản, không nên vẽ tham nhiều hình, nhiều chi tiết. + HS tự vẽ bài theo hướng dẫn của GV + Vẽ vừa với phần giấy đã chuẩn bị hay vẽ vào vở tập vẽ 3. + Vẽ màu theo ý thích. hạn chế 4-5 màu. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ về: + Bố cục. + Hình vẽ. Dặn dò HS: - Quan sát các loại quả và c/bị đất nặn. - C/bị đồ dùng bài sau. ******************************* Tuần 5 Ngày soạn 3/10/2010 Ngày giảng:6/10/2010 Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do NẶN QUẢ I/ Mục tiêu -Nhận biết hình khối của một số quả. - Biết cách nặn quả -Nặn được một vài quả gần giống với mẫu *Hs khá giỏi - Hình nặn cân đối, gần giống mẫu. II/ Chuẩn bị GV: - Bài nặn của HS về quả. HS : - Sưu tầm tranh về quả - Đất nặn, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1. Kiểm tra đồ dùng. 2 .Bài mới. a. Giới thiệu b.Bài giảng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét. - Giáo viên giới thiệu vài loại quả: + Tên của quả. + Đặc điểm, hình dáng, màu sắc và sự khác nhau của một vài loại quả. - Gợi ý cho học sinh chọn quả để nặn. Hoạt động 2: Cách nặn quả + Nhào, bóp đất nặn cho dẻo, mềm. + Nặn thành khối có dáng của quả trước. + Nắn, gọt dần cho giống với quả mẫu. + Sửa hoàn chỉnh và gắn, dính các chi tiết (cuống, lá ...) +Chọn đất màu thích hợp để nặn quả. - Giáo viên cho quan sát một số sản phẩm nặn quả của lớp trước để các em học tập cách nặn. Hoạt động 3: Thực hành - Học sinh chọn quả để nặn - Yêu cầu: - Giáo viên gợi ý, hướng dẫn thêm một số học sinh còn lúng túng trong cách nặn. + HS quan sát và trả lời. + Quả hồng. + Tròn, màu đỏ, vàng…. H2 + HS nắm vững cách nặn. - HS vừa q/sát mẫu vừa nặn. +Chọn đất màu thích hợp để nặn quả. - H/s nặn như đã hướng dẫn. - Học sinh dùng bảng con đặt trên bàn để nhào nặn đất, không làm rơi đất, không bôi bẩn lên bàn hoặc quần áo. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV gợi ý HS nhận xét những bài nặn đẹp. - Khen ngợi, động viên học sinh chung. Dặn dò HS: - Chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. - Không vẽ màu trước bài 6. ************************************* Tuần 6 Ngày soạn: 11/10/09 Ngày giảng:12/10/2010 Bài 6: Vẽ trang trí VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG I/ Mục tiêu - Học sinh nhận biết thêm về trang trí hình vuông. - Vẽ được hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông - Nhận biết được vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí. + Hs khỏ, giỏi. - Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều phù hợp. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một vài đồ vật hình vuông có trang trí. - Hình gợi ý cách vẽ. HS : - Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu b.Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Quan sát,nhận xét. - GV cho học sinh q/sát một số đồ vật dạng hỡnh vuụng có trang trí, các bài trang trí hỡnh vuụng và gợi ý để các em nhận biết: - Hoạ tiết được vẽ và sắp xếp như thế nào? - Màu của hoạ tiết và màu nền được vẽ như thế nào? - Giáo viên nhận xét chung. Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu + G.thiệu cách vẽ thêm hoạ tiết vào hỡnh vuụng . - Quan sát Ha để nhận ra các hoạ tiết và tìm ra cách vẽ tiếp. - Dựa vào các đường trục để vẽ cho đều. - GV cho các em xem bài vẽ màu và hình vuông của các bạn năm trước để các em nhận biết thêm cách vẽ màu. Hoạt động 3: Thực hành - Quan sát kỹ hình vẽ mẫu để vẽ tiếp hoạ tiết sao cho đều và cân đối. - Vẽ màu có đậm, có nhạt. - Gv quan sỏt từng bàn gợi ý thờm. + HS quan sát và trả lời. + Hoạ tiết thường dùng để trang trí hình vuông? (hoạ tiết hoa, lá, ) - Hoạ tiết chính được vẽ ở giữa, hoạ tiết phụ được vẽ ở bốn góc. + Hoạ tiết giống nhau vẽ cựng màu, hoạ tiết màu đậm thỡ nền màu nhạt. - Hs quan sỏt hỡnh trong vở tập vẽ làm bài. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV h/dẫn HS chọn một số bài đã hoàn thành và nhận xét bài vẽ của cácbạn. + Vẽ hoạ tiết (đều hay chưa đều) + Vẽ màu (có đậm, có nhạt không)? + Vẽ màu nền (có hài hoà với hoạ tiết không). - Học sinh tìm ra bài vẽ theo ý mình và xếp loại. Dặn dò HS: - Quan sát hình dáng một cái chai. *************************************** Tuần 7 Ngày soạn: 18/10/2010 Ngày giảng: 19/10/2010 Bài 7: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI I/ Mục tiêu - Tạo cho học sinh thói quen quan sát, nhận xét h/dáng các đồ vật xung quanh. - Biết cách vẽ và vẽ được cái chái gần giống mẫu. - Nhận biết được vẻ đẹp các hình dạng chai khác. * Hs khá, giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ Chuẩn bị GV: - Chọn một số chai có h/ dáng màu sắc, chất liệu khác để g/ thiệu. - Một số bài vẽ của học sinh lớp trước. HS : - Thước, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu b.Bài giảng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - Giáo viên giới thiệu mẫu vẽ: + Cái chai có dạng hình gì? + Các phần chính của cái chai? + Màu sắc? + Chai dung để làm gì? + Chai có hình dáng giống nhau hay khác nhau. Hoạt động 2: Cách vẽ: - Vẽ phác k/hình của chai, kẻ trục đánh dấu các điểm. - Quan sát mẫu để so sánh tỷ lệ các phần chính của chai (cổ, vai, thân). - Vẽ phác mờ hình dáng chai. - Sửa những chi tiết cho cân đối. - Vẽ màu hoặc vẽ đậm nhạt bằng chì đen. + Giáo viên cho các em xem các bài vẽ của các bạn năm trước để các em học tập cách vẽ. Y/c 4 Hs nhắc lại cách vẽ Hoạt động 3: Thực hành - Giáo viên giới thiệu những bài vẽ đẹp của học sinh. + HS quan sát và trả lời. + Hình trụ. + Cổ chai, vai, miệng, thân và đáy. + Màu xanh, trắng. + Đựng nước, đựng rượu, bia. +Khác nhau. - Hs nhắc lại cách vẽ - Quan sát mẫu vẽ - So sánh tỷ lệ các phần chính của chai Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá. - Giáo viên thu một số bài đã hoàn thành và gợi ý học sinh nhận xét: + Bài vẽ nào giống mẫu hơn? + Bài nào có bố cục đẹp, chưa đẹp? - Học sinh tìm ra các bài vẽ mà mình thích. Dặn dò HS: - Về quan sát và nhận xét hình dáng một số loại chai. - Quan sát người thân: Ông, bà, cha mẹ...(Chuẩn bị cho bài 8.Vẽ chân dung). ****************************************** Tuần 8 Ngày soạn 25/10 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3) Ngày soạn Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Bài 8 Vẽ tranh VẼ CHÂN DUNG I. Mục tiờu - Hs tập quan sỏt,nhận xột về đặc điểm khuụn mặt người - Biết cỏch vẽ chõn dung theo ý thớch -Vẽ được chõn dung người thõn trong gia đỡnh hoặc bạn bố * Hs khỏ, giỏi. -Vẽ rừ được khuụn mặt đối tượng, sắp xếp hỡnh vẽ cõn đối, màu sắc phự hợp. II. Chuẩn bị GV chuẩn bị tranh ảnh chõn dung cỏc lứa tuổi. Bài vẽ của hs III.Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giới thiệu bài ( Gv giới thiệu) Hoạt động 1: Tỡm hiểu về tranh chõn dung + Gv treo tranh chõn dung đồng thời đặt cõu hỏi gợi ý ? Đâu là tranh chõn dung, Đâu là ảnh chõn dung. - Tranh chõn dung thường vẽ gỡ? +Ngoài khuụn mặt cũn cú thể vẽ gỡ nữa? +Màu sắc thế nào? Hoạt động 2. Cách vẽ. - Gv hướng dẫn trờn bảng. + Quan sỏt cỏc bạn trong lớp, tỡm những đặc điểm, hỡnh dỏng riờng của người mỡnh định vẽ. - Sắp xếp khung hỡnh vào tờ giấy sao cho phự hợp - Vẽ khuụn mặt chớnh diện hoặc nghiờng -Vẽ khuụn mặt, túc, cổ, vai. - Vẽ chi tiết. - Vẽ màu.( Gv hướng dẫn) Hs quan sỏt tranh trả lời + Hỡnh dỏng khuụn mặt, cỏc chi tiết: mắt ,mũi, miệng, túc, tai. + Cổ, vai, thõn. + Hs trả lời. - Hs quan sỏt cỏch vẽ. - Y/c Hs nờu cỏch vẽ. -Cho hs xem bài của hs năm trước. Hoạt động 3: Thực hành. + Gv gợi ý hs chọn chõn dung người thõn. - Gv quan sỏt giỳp đỡ. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. Gv cựng hs nhận xột bài * Dặn dũ: làm tiếp bài ở nhà, xem trước bài và chuẩn bị đồ dựng dạy học. + 3 Hs nờu cỏch vẽ -Hs làm bài vào vở tập vẽ. Tuần 9 Ngày soạn 31/10 T1(3a1), T2(3a2), T3(3a3) Ngày giảng Thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2009 Bài 9 : Vẽ trang trí VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN (Múa rồng - phỏng theo tranh của bạn Quang Trung, học sinh lớp 3) I/ Mục tiêu - Học sinh hiểu biết hơn về cách sử dụng màu. - Vẽ được màu vào hình có sẵn theo cảm nhận riêng. * Hs khỏ, giỏi. - Chỉ ra cỏc hỡnh ảnh và màu sắc trong tranh mà em thớch. II/ Chuẩn bị GV: - Tranh của thiếu nhi vẽ đề tài lễ hội. Một số bài của HS lớp trước. HS : - Vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu. III/ Hoạt động dạy-học chủ yếu 1.Kiểm tra đồ dùng. 2.Bài mới. a. Giới thiệu - Trong những dịp lễ, Tết, nhân dân ta thường tổ chức các hình thức vui chơi như múa hát, đánh trống, đấu vật, thi cờ tướng. Múa rồng là một hoạt động trong những ngày vui đó. Cảnh múa rồng thường diễn tả ra ở sân đình, đường làng, đường phố. b. Bài giảng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - Giới thiệu tranh nét Múa rồng của bạn Quang Trung và gợi ý: + Trong tranh có những hình ảnh nào? + Cảnh múa rồng có thể diễn ra ban ngày hay ban đêm? + Màu sắc cảnh vật ban ngày, ban đêm giống nhau hay khác nhau? + Bức tranh cũn thiếu gỡ? Hoạt động 2: Cách vẽ màu: *Chỳ ý khi vẽ màu +Chọn màu cho hỡnh ảnh chớnh, hỡnh ảnh phụ. + Tìm màu nền thớch hợp. + Các màu vẽ đặt cạnh nhau cần được lựa chọn hài hoà, tạo nên vẻ đẹp của toàn bộ bức tranh. + Vẽ màu cần có đậm, có nhạt. + Vẽ màu kín tranh. Hoạt động 3: Thực hành - GV y/c hs làm bài vào vở tập vẽ - GV đến từng bàn quan sát và hướng dẫn các em còn lúng túng. + HS quan sát theo hướng dẫn của GV. + HS suy nhgĩ và trả lời: + Hs trả lời + Khác nhau - Thiếu màu sắc +HS quan sát, nhận xét. + HS quan sát kĩ bài. +Bài tập này các em vẽ màu theo ý thích vào tranh nét Múa rồng của bạn Quang Trung sao cho màu rực rỡ, thể hiện không khí ngày hội, phù hợp với nội dung của tranh. + Hs làm bài Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV gợi ý HS nhận xét, xếp loại bài vẽ. -GV nhận xét chung giờ học. Dặn dò HS: -Thường xuyên quan sát màu sắc của cảnh vật xung quanh. Sưu tầm tranh tĩnh vật của các hoạ sĩ và thiếu nhi. Tuần 10 Ngày soạn 8/11 T1(3a1), T2(3a20, T3(3a3) Ngày giảng Thứ hai ngày 9 thỏng 11 năm 2009 Bài 10 Thường thức mỹ thuật XEM TRANH TĨNH VẬT (một số tranh tĩnh vật hoa, quả của hoạ sĩ Đường Ngọc Cảnh) I Mục tiờu - Hs làm quen với tranh tĩnh vật - hiểu