Giáo án Tin học lớp 5 - Bài 3: Tổ chức

I/ Mục tiêu: Biết được các bước để mở thư mục, tệp. Biết chọn thư mục, đặt tên thư mục, đặt tên tệp thích hợp để lưu trữ thông tin. Biết các thiết bị lưu trũ phổ biến nhất. II/ Chuẩnbị: Máy tính, Hình vẽ minh họa.

pdf5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 5 - Bài 3: Tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án tin học lớp 5 - Tiết 5,6: Bài 3: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I/ Mục tiêu: Biết được các bước để mở thư mục, tệp. Biết chọn thư mục, đặt tên thư mục, đặt tên tệp thích hợp để lưu trữ thông tin. Biết các thiết bị lưu trũ phổ biến nhất. II/ Chuẩn bị: Máy tính, Hình vẽ minh họa. III/ Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy hoạt động của học sinh 1. Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sách vở, bài cũ: Cây thư mục. 2. Hoạt động 2: - GV nhắc lại về tệp và thư mục. - GV yêu cầu học sinh mở các tệp đã có trong máy tính. - GV hướng dẫn học sinh cách tao thư mục, sắp xếp các tập tin, thư mục: Nhấn chuột phải vào khu vực chọn, chọn New\ Florder. Sau đó đổ tên thư mục vừ tạo ra. 3 Hoạt động nối tiếp: - HS lắng nghe và thực hiện thao tác mở tệp. - HS lắng nghe và thực hiện thao tác: mở mycomputer\dia D\ nhấn chuột phải tạo NEW FOLDER và đổi tên thư mục vừa tạo. - GV: Dặn dò học kiến thức đã học. Lượng giá: Kết quả hiểu tốt Đạt Chưa đạt Lớp Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm 3A 3B 3C 3D 3E Nhận xét: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Tiết 6: 1. Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sách vở, bài cũ: Cây thư mục, bài học tiết trước 2. Hoạt động 2: tiếp tục công việc tạo và mở thư mục ( tập trung thực hành) - GV nhắc lại về tệp và thư mục. - GV yêu cầu học sinh mở các tệp đã có trong máy tính. - GV hướng dẫn học sinh cách tạo thư mục, sắp xếp các tập tin, thư mục: Nhấn chuột phải vào khu vực chọn, chọn New\ Florder. Sau đó đổ tên thư mục vừ tạo ra. 3 Hoạt động nối tiếp: GV: Dặn dò học kiến thức đã học. Lượng giá: Kết quả hiểu tốt Đạt Chưa đạt Lớp Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm Số lượng Phần trăm 3A 3B 3C 3D 3E Nhận xét: