Giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội được hình thành rất sớm trong lịch sử phát triển nhân loại, là vấn đề được mọi giai cấp, mọi thời đại quan tâm. Bên cạnh những giá trị chung của nhân loại, đạo đức bao gồm những tiêu chuẩn, những nguyên tắc, lý tưởng. có tính chất nhất thời về lịch sử và có tính giai cấp. Khi đánh giá về vai trò của đạo đức, đặc biệt đói với việc dạy học và giáo dục, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Dạy cũng như học phải chú trọng cả đức lẫn tài. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng. Công tác giáo dục đạo đức trong trường học là một bộ phận có tính chất nền tảng của nhà trường XHCN”. Tại đại hội IX Đảng ta đã chỉ rõ phải: “Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm”. Vì vậy, với nghề dạy học, đạo đức của người thầy luôn được coi trọng, là nhân tố quyết định đến sự thành công. Bởi muốn làm một giáo viên trước hết phải có đạo đức – đó là nhân tố nền tảng, là gốc của con người. Với ý nghĩa đó, việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường sư phạm là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thực tế, sinh viên vào học hệ Sư phạm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau. Phần đông các em chọn học ngành sư phạm vì cho rằng để có việc làm ổn định mà chưa đặt lòng yêu nghề nghiệp, thích làm công việc dạy học lên hàng đầu. Số sinh viên có hiểu biết và có lí tưởng về nghề dạy học khi vào học sư phạm còn ít. Nhận thức của sinh viên về đạo đức nghề dạy học còn hạn hẹp. Đa phần sinh viên chưa có ý thức cao trong việc tự bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho mình. Vậy là giáo viên chúng ta cần phải làm gì, làm như thế nào để giải quyết vấn đề này? Tổng hợp các biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo sẽ góp phần nâng rèn luyện đạo đức nhà giáo cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật của nhà trường.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ISSN 2354-0575 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 Journal of Science and Technology 137 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Đoàn Thanh Hòa, Lê Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Ngọc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 03/07/2017 Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 15/08/2017 Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 23/08/2017 Tóm tắt: Bài viết làm sáng tỏ bản chất của đạo đức nghề, giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên. Tiến hành nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên tại trường ĐHSPKT Hưng Yên để phát hiện những tồn tại và nguyên nhân. Từ đó đề xuất 7 biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên. Từ khóa: đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, đạo đức, nghề nghiệp, Hưng Yên. 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội được hình thành rất sớm trong lịch sử phát triển nhân loại, là vấn đề được mọi giai cấp, mọi thời đại quan tâm. Bên cạnh những giá trị chung của nhân loại, đạo đức bao gồm những tiêu chuẩn, những nguyên tắc, lý tưởng... có tính chất nhất thời về lịch sử và có tính giai cấp. Khi đánh giá về vai trò của đạo đức, đặc biệt đói với việc dạy học và giáo dục, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Dạy cũng như học phải chú trọng cả đức lẫn tài. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng. Công tác giáo dục đạo đức trong trường học là một bộ phận có tính chất nền tảng của nhà trường XHCN”. Tại đại hội IX Đảng ta đã chỉ rõ phải: “Phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm”. Vì vậy, với nghề dạy học, đạo đức của người thầy luôn được coi trọng, là nhân tố quyết định đến sự thành công. Bởi muốn làm một giáo viên trước hết phải có đạo đức – đó là nhân tố nền tảng, là gốc của con người. Với ý nghĩa đó, việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường sư phạm là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thực tế, sinh viên vào học hệ Sư phạm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau. Phần đông các em chọn học ngành sư phạm vì cho rằng để có việc làm ổn định mà chưa đặt lòng yêu nghề nghiệp, thích làm công việc dạy học lên hàng đầu. Số sinh viên có hiểu biết và có lí tưởng về nghề dạy học khi vào học sư phạm còn ít. Nhận thức của sinh viên về đạo đức nghề dạy học còn hạn hẹp. Đa phần sinh viên chưa có ý thức cao trong việc tự bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho mình. Vậy là giáo viên chúng ta cần phải làm gì, làm như thế nào để giải quyết vấn đề này? Tổng hợp các biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo sẽ góp phần nâng rèn luyện đạo đức nhà giáo cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật của nhà trường. 2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên, từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường ĐHSPKT Hưng Yên. - Đối tượng nghiên cứu: Đạo đức nhà giáo và các biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên Sư phạm Kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp quan sát, phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục, phương pháp điều tra. 3. Nội dung 3.1. Giáo dục đạo đức nhà giáo 3.1.1. Đạo đức nghề nghiệp của nghề dạy học Dạy học là một nghề rất đặc biệt mà không ai trong xã hội, ngay cả cha mẹ là bậc vĩ nhân đi nữa cũng không thể thay thế được chức năng của người thầy giáo. Chính vì thế mà nghề dạy học và bản thân người thầy giáo tự đòi hỏi mình phải rèn luyện, tu dưỡng cho mình những phẩm chất đạo đức hết sức cao đẹp. Cụ thể ở các phẩm chất cơ bản sau: Thế giới quan khoa học, lý tưởng nghề dạy học, lòng yêu trẻ, lòng yêu nghề thái độ nhân đạo, lòng tôn trọng, thái độ công bằng, lòng chính trực, ngay thẳng, giản dị, khiêm tốn, kiên nhẫn, biết tự chiến thắng với những thói hư tật xấu. Đây là những phẩm chất thiết thực giúp người thầy giáo có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn và góp phần tạo nên uy tín sư phạm chân chính của người thầy giáo. 3.1.2. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp của nghề dạy học Mục tiêu các trường đào tạo nghề là tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để thực hiện được ISSN 2354-0575 Journal of Science and Technology138 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 mục tiêu đó thì các trường phải tiến hành ba nhiệm vụ cơ bản trong quá trình đào tạo, đó là: - Trang bị hệ thống kiến thức nghề nghiệp cần thiết - Hình thành những kỹ năng, kỹ xảo mà từng loại nghề nghiệp đòi hỏi - Giáo dục để người học nghề có đủ những phẩm chất cơ bản và những phẩm chất đạo đức đặc thù của lĩnh vực nghề nghiệp. Ba nhiệm vụ trên phải được tiến hành đồng thời, trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi nhiệm vụ này là tiền đề, cơ sở cho nhiệm vụ kia và được diễn ra bằng nhiều hoạt động. Nếu bỏ hoặc thực hiện không tốt bất cứ một nhiệm vụ nào cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của quá trình đào tạo nghề. Như vậy, có thể xem giáo dục đạo đức nhà giáo là sự tác động qua lại giữa các hoạt động giáo dục đạo đức nhà giáo với người học nghề nhằm hình thành ở họ những phẩm chất nghề nghiệp cần thiết. 3.2. Thực trạng giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 3.2.1. Những kết quả đạt được của công tác giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Để tìm hiểu thực trạng đạo đức nhà giáo và giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên chúng tôi đã điều tra 215 sinh viên thuộc hệ chính quy Sư phạm Kỹ thuật và Kỹ thuật Công nghiệp.. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia các các hoạt động cùng sinh viên, gặp gỡ và trao đổi với các em, để thu thập thêm thông tin. Qua thống kê, xử lý số liệu kết quả sau: Bảng 1. Thống kê thái độ của sinh viên đối với nghề sư phạm Nguồn thống kê SV trường ĐHSPKT Hưng Yên Kết quả điều tra cho thấy số sinh viên rất yêu nghề và yêu nghề chiếm tỷ lệ khá cao (52,1%) đây là tín hiệu đáng mừng và có ý nghĩa cao đối với công tác giáo dục tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên, giúp các em có động lực trong học tập, có tình yêu, niềm tin vào nghề mình đã chọn. Số sinh viên có thái độ bình thường đối với nghề cũng chiếm một tỷ lệ đáng lưu ý là 26,5%, còn có đến 14% phân vân không có chính kiến với thái độ của mình, chỉ có 7,4% ý kiến cho rằng không yêu nghề, song đây là thực tế đặt ra cho nhà trường cần có các biện pháp giáo dục thiết thực, tích cực để công tác đào tạo đạt hiệu quả cao hơn. Bảng 2. Thống kê thái độ của sinh viên khi tham gia các hoạt động góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp (4: rất thích, 3: thích, 2: bình thường, 1: không) Nguồn thống kê SV trường ĐHSPKT Hưng Yên Phân tích bảng số liệu trên có thể thấy: đa số sinh viên thích tham gia vào các hoạt động nhưng mức độ rất thích là chưa cao, còn một số hoạt động sinh viên đánh giá mức rất thích, thích còn thấp. Bảng 3. Thống kê đánh giá của sinh viên về mức độ thực hiện các nội dung Nguồn thống kê SV trường ĐHSPKT Hưng Yên Đa phần sinh viên đã có có ý thức thực hiện nghiêm túc các nội dung rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, một số phẩm chất mang tính chủ động nhằm khẳng định bản thân, sinh viên ISSN 2354-0575 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 Journal of Science and Technology 139 chưa nhận thức sâu sắc và chưa thực hiện một cách thường xuyên, tần số thực hiện còn ít như: đi thư viện đọc sách, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Từ thực trạng trên đòi hỏi nhà trường cần nâng cao hơn nữa,chú trọng nhiều hơn nữa các nội dung rèn luyện đạo đức nhà giáo giúp sinh viên trang bị tốt hơn những phẩm chất mang tính nghề nghiệp để các em tự tin bước vào nghề. 3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Việc tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức nhà giáo là chưa có sức lan tỏa, chưa thu hút, lôi cuốn được đông đảo sinh viên tham gia. Đại bộ phận sinh viên có nhận thức đúng đắn về các giá trị, chuẩn mực đạo đức, yêu cầu của hoạt động lao động sư phạm. Các em đã có ý thức học tập, trau dồi chuyên môn, biết tự tu dưỡng, tự rèn luyện phẩm chất nhân cách người thầy giáo tương lai ngay từ năm đầu tiên vào trường. Bên cạnh đó vẫn còn một số sinh viên chưa thực sự yên tâm, yêu thích với sự lựa chọn của mình, chưa quan tâm đầy đủ đến quá trình “rèn đức luyện tài” cho bản thân, lập trường tư tưởng không vững vàng, dễ dao động, dễ bị cám dỗ bởi những tiêu cực của xã hội dẫn đến biểu hiện chưa tốt thậm chí lệch lạc như là: lười học, học chiếu lệ, xem thường nội quy quy định của trường, ngại khó, ngại khổ, ý thức phấn đấu kém, sống buông thả, đua đòi 3.3. Biện pháp giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 3.3.1. Khai thác nội dung khoa học của môn Giáo dục học để giáo dục đạo đức nhà giáo cho sinh viên Việc khai thác triệt để, có hiệu quả nội dung khoa học của môn Giáo dục học không những cung cấp cho sinh viên sư phạm hệ thống tri thức cơ bản của khoa học giáo dục mà còn hình thành cho họ những kĩ năng nghề nghiệp cần thiết của nghề dạy học, hình thành và bồi dưỡng cho các em những phẩm chất đạo đức của nghề dạy học như: thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn, lòng yêu nghề của người thầy giáo tương lai, hình thành ở các em thái độ yêu thích công việc và niềm say mê khoa học. Cách thực hiện biện pháp: - Tất cả các cán bộ giảng dạy bộ môn Giáo dục học phải có sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu của môn dạy, về trách nhiệm của mình đối với sản phẩm đào tạo, xác định rõ mục tiêu giáo dục ĐĐNN cho sinh viên trong từng bài dạy. - Xác định được nội dung khoa học trong từng phần, từng chương, từng bài để thiết kế nội dung bài học theo hướng tích cực hóa hoạt động của SV, làm nổi bật cái cơ bản, cái bản chất của những nội dung đó, tác động sâu sắc đến đạo đức nhà giáo của sinh viên. - Xác định phương pháp và hình thức tổ chức cho sinh viên tự học tập và tự nghiên cứu, tạo bầu không khí học tập, nghiên cứu tích cực, thu hút toàn bộ sinh viên tập trung vào nhiệm vụ của mình với tất cả năng lực và niềm say mê cơ sở của lòng yêu nghề. - Xây dựng hình thức kiểm tra đánh giá sau từng bài, từng chương, từng phần và sau môn học để thấy được sự chuyển biến về đạo đức nhà giáo trong học sinh sinh viên. 3.3.2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với nội dung giáo dục đạo đức nhà giáo Tổ chức các hoạt động ngoại khóa với sự đa dạng về hình thức gắn với nội dung giáo dục đạo đức nghề nghiệp nhằm mục đích tạo “sân chơi” lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, khi tham gia các hoạt động này, các em được tự do đóng góp ý kiến tranh luận, thảo luận dưới nhiều góc độ khác nhau. Tạo môi trường hoạt động giúp các em mở mang trí tuệ, phát triển thể chất, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên giao tiếp, hình thành, bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất chân thành, cởi mở, hòa nhã, khiêm tốn, lịch sự với mọi người. Cách thực hiện biện pháp: Bước 1: Xác yêu cầu giáo dục các phẩm chất đạo đức nhà giáo cho sinh viên Bước 2: Xây dựng nội dung và hình thức hoạt động Bước 3: Xác định các công việc chuẩn bị cho hoạt động Bước 4: Tiến hành hoạt động Bước 5: Đánh giá kết thúc hoạt động. 3.3.3 Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên hướng vào việc rèn luyện đạo đức nhà giáo cho sinh viên Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh trong học sinh, sinh viên. Vì thế, việc xác định nội dung hoạt động cho các tổ chức nhằm giúp từng sinh viên phát huy sức trẻ của mình, hăng hái đi đầu, năng nổ nhiệt tình trong mọi hoạt động. Giúp các em xây dựng niềm tin và lý tưởng sống, xác định hành động dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận khó khăn nguy hiểm, có tinh thần học tập và tiếp tục vươn lên theo một tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, sẵn sàng nhận công tác ở những nơi ISSN 2354-0575 Journal of Science and Technology140 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 khó khăn khi ra trường. Cách thực hiện biện pháp: - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên kết hợp với Phòng thanh tra và công tác sinh viên có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy phòng ở, đảm bảo chỗ ở của cá nhân gọn gàng, ngăn nắp, tiện lợi, sạch đẹp. - Phát động phong trào thi đua giữa các lớp, các khóa học, các khoa, các phòng ở về thực hiện nội quy, quy chế, về một số mặt hoạt động: lên lớp đúng giờ, tiếp khách đúng giờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, - Thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các bản tin, các diễn đàn của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. - Nhà trường tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn, Hội về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cũng như cố vấn cho họ về kế hoạch, cách thức tiến hành hoạt động. 3.3.4. Thành lập tổ tư vấn cho sinh viên về học tập và nghề nghiệp tương lai Việc thành lập tổ tư vấn cho sinh viên về các vấn đề học tập và nghề nghiệp tương lai là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, giúp các em kịp thời giải tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình học tập, sinh hoạt hàng ngày, tự tin vào bản thân và có khả năng đương đầu với vấn đề của chính mình, tin vào sự phát triển của nghề mình đã chọn trong tương lai. Qua đó cũng giúp nhà trường nắm được tâm tư nguyện vọng, xu hướng, lập trường chính trị, niềm tin nghề nghiệp của các em để tiếp tục phát huy mặt tích cực, kịp thời uốn nắn những lệch lạc nếu có. Cách thực hiện biện pháp: - Nhà trường ra quyết định thành lập tổ tư vấn cho sinh viên, lực lượng tham gia là đội ngũ giảng viên của trường có kinh nghiệm về tuổi đời, tuổi nghề và đặc biệt có uy tín cao trong sinh viên, cán bộ Đoàn thanh niên, cán bộ Hội sinh viên. - Các thành viên tham gia phải có chuyên môn và một số phẩm chất cơ bản nhất định như: chấp nhận, tôn trọng, trung thực, thấu cảm, không định kiến, tin tưởng vào sinh viên, tin tưởng vào bản thân, nhu cầu giúp đỡ người khác, có đời sống tinh thần khỏe mạnh, có khả năng kết nối, có sự kiên trì, lòng nhân ái và khát vọng đem lại những điều tốt đẹp nhất cho sinh viên. - Tổ tư vấn hoạt động theo mục đích, tôn chỉ như: giúp sinh viên tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong học tập, sinh hoạt, đời sống tình cảm, giúp các em có niềm tin sư phạm, có kỹ năng sống và đặc biệt tôn trọng, giữ uy tín, danh dự cho các em. - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, phân công công việc hợp lý giữa các thành viên trong tổ tư vấn, chuyên về từng lĩnh vực, sẵn sàng đón tiếp, giúp đỡ học sinh sinh viên khi có nhu cầu. - Trợ giúp giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường trong việc giao tiếp và tiếp cận với sinh viên. - Trợ giúp nhà trường trong việc hoạch định chiến lược giáo dục toàn diện cho sinh viên, cách thức phối hợp với lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ trong nhà trường. 3.3.5. Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu và thực hiện các cuộc vận động hai không với bốn nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việc tổ chức cho sinh viên tham gia cuộc vận động của ngành giáo dục giúp sinh viên sư phạm của trường ngay từ khi đang ngồi trên giảng đường hiểu sâu sắc hơn về giá trị nghề nghiệp của con đường mà mình đã lựa chọn. Từ đó, các em biết tự đề ra kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức nhà giáo cho mình, và để sau này ra trường, khi trở thành những giáo viên thực thụ, họ biết tránh xa cái xấu, trung thực với khoa học, không vì chạy đua theo thành tích mà quên đi chất lượng sản phẩm của mình tạo ra – tài và đức của học trò, và đặc biệt không vi phạm đạo đức nhà giáo, đủ tài và đức tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh – sự nghiệp trồng người. Cách thực hiện biện pháp: - Tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc với thực tế trường phổ thông từ đó bày tỏ suy nghĩ của mình về việc thực hiện cuộc vận động ở nhà trường phổ thông. - Tổ chức các cuộc thi xây dựng các tiểu phẩm về đạo đức nhà giáo, chống tiêu cực, thành tích trong giáo dục...cần đa dạng về hình thức tổ chức như trong phạm vi lớp học, ngành học, khoa đào tạo, toàn trường - Phối hợp chặt chẽ giữa các khoa đào tạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên tổ chức các hoạt động như: thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác 3.3.6. Tổ chức thực tập sư phạm để hình thành, bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức nhà giáo cho sinh viên Hoạt động thực tập ở trường phổ thông là điều kiện để sinh viên chiêm nghiệm, trải nghiệm hoạt động lao động sư phạm. Việc tổ chức và thực hiện công việc thực tập sư phạm một cách nghiêm túc, khoa học, hợp lý, đúng quy định giúp sinh ISSN 2354-0575 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 Journal of Science and Technology 141 viên tự khẳng định năng lực thực tiễn của mình. Qua đó, làm tăng thêm lòng mến trẻ, yêu nghề, rèn luyện tốt hơn về các kĩ năng sư phạm, bồi dưỡng các phẩm chất mạnh dạn, tự tin, năng động, khéo léoở sinh viên. Cách thực hiện biện pháp: - Xây dựng kế hoạch thực tập sư phạm cụ thể, rõ ràng, chọn các trường phổ thông điển hình để đó thực sự là môi trường thực tế sống động nhất giúp các em học tập và rèn luyện nhân cách sư phạm. - Nội dung thực tập sư phạm cần có sự linh hoạt, phù hợp với thực tiễn giáo dục địa phương, thời gian dành cho thực tập hợp lý hơn, có thể kéo dài hơn. - Có thể cho sinh viên lựa chọn trường phổ thông để thực tập nhằm tạo tâm lý, tinh thần thoải mái để các em thể hiện mình, tạo hứng thú trong công việc từ đó hình thành, phát triển và củng cố các phẩm chất nghề nghiệp. - Giáo viên hướng dẫn ở trường phổ thông thực sự có năng lực, mô phạm trong hoạt động, tận tình, chân thành, thiện ý trong suốt quá trình hướng dẫn sinh viên, giúp giáo sinh nhìn thấy được điểm mạnh cũng như hạn chế của mình về năng lực thực tiễn, đánh giá kết quả thực tập đúng thực chất, khách quan. - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa giảng viên trường sư phạm và giáo viên trường phổ thông để viên kịp thời giúp giáo sinh giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải. 3.3.7. Tổ chức các hoạt động gắn với truyền thống giáo dục của địa phương Hưng Yên Tổ chức các hoạt động gắn với truyền thống giáo dục của địa phương Hưng Yên giúp sinh viên hướng đến giá trị “uống nước nhớ nguồn”, giá trị của lòng nhân đạo, bổ sung vào giáo dục nội khóa những bài mang tính nhân văn sâu sắc, giúp sinh viên hiểu sâu về đạo lý nhân nghĩa, biết cách ứng xử trong các tình huống khác nhau. Giáo dục cho các em tình yêu thương con người lương thiện và chân chính, biết đấu tranh không khoan nhượng với mọi áp bức, bất công, với mọi tội ác và hành vi vô nhân đạo, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân gương mẫu. 4. Kết luận Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo giáo viên kỹ thuật. Đòi hỏi giáo viên và sinh viên nhận thức đúng về vai trò của giáo dục đạo đức nhà giáo trong nâng cao chất lượng dạy học nghề nghiệp. Các biện pháp đề xuất trên có mối quan hệ thống nhất biện chứng, đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, đơn vị phải ý thức cao để thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, tạo hợp lực mạnh nhất để sinh viên sớm tiếp cận theo chuẩn mực đạo đức nhà giáo, đáp ứng sự mong đợi của toàn xã hội, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội “người kỹ sư tâm hồn”. Tài liệu tham khảo [1]. Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), (2006), Lý luận giáo dục học Việt Nam
Tài liệu liên quan