Giáo trình Các công nghệ sử dụng trong cơ sở dữ liệu phân tán và oracle

Định nghĩa: Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhưng được trải trên các vị trí khác nhau và chúng có thể kết nối với nhau thông qua một mạng thông tin dữ liệu. Có hai điểm quan trọng được nêu ra trong định nghĩa là: - Phân tán: Dữ liệu không cư trú trên một vị trí, mà được phân bố rộng khắp trên nhiều máy tính đặt tại nhiều vị trí khác nhau.

doc88 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Các công nghệ sử dụng trong cơ sở dữ liệu phân tán và oracle, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan