Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Bảng

Trong chương trước chúng ta đã nghiên cứu mô hình dữ liệu tập hợp và một số kiểu dữ liệu trừu tượng (từ điển, hàng ưu tiên) được xây dựng trên cơ sở khái niệm tập hợp. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu kiểu dữ liệu trừu tượng bảng được xây dựng trên cở sở khái niệm hàm (ánh xạ). Chúng ta cũng sẽ xét việc cài đặt một trường hợp đặc biệt của bảng, đó là các bảng chữ nhật

docChia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên