Giáo trình Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

Trên thế giới đã có nhiều cuộc thảo luận về phạ m trù "công nghệ học" nói chung và phạm trù "công nghệ thực phẩm" nói riêng. Dù phát biểu các khái niệm đó dưới dạng nào thì các nhà công nghệ cũng đã khẳng định: khái niệ m "công nghệ" không cò n bó hẹp trong phạm vi trên nữa mà là 1 phạm trù rộng hơn đó là phạm trù vận dụng các qui luậ t khoa học tự nhiên vào cá c quá trình sản xuất. Phạm trù công nghệ đó bao gồm 4 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là: * Vật liệ u và biến đổi củ a vật liệu (đối tượng sản xuất) - đó là phạm trù khoa học vật liệu * Phương pháp hay qui trình sản xuất. * Công cụ hay phương tiện sản xuất. * Điều kiện kinh tế, chủ yếu là tổ chức sản xuất.

pdf76 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Cơ sở kỹ thuật thực phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan