Giáo trình đại số đại cương

Tập hợplà một khái niệm ban đầu. Tập hợp được mô tả như một tòan thể nào đó bao gồm những đối tượng nào đó có cùng mộtdấu hiệu hay một tính chất nhất định. Các đối tượng lập nên tập hợp gọi là phần tử. Ta thường kí hiệu các tập hợp bằng các chữ cái A, B, X, Y. còn các phần tử của chúng bằng các chữ cái nhỏ a, b, x, y… Có hai cách để xác định một tập hợp, một là liệt kê ra tất cả các phần tử của nó, A = {a1 ,a2,…an}; hai là miêu tả đặc tính các phần tử tạo nên tập hợp, X = {x : x có tính chất E }. Nếu a làphần tử của tập hợp A thì ta viết a A. Nếu a không là phần tử của tập hợp A thì ta viết a ? ?A. Tập hợp không chứa một phần tử nào được gọi là tập hợp rỗngvà kí hiệu là .

pdf116 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 3185 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình đại số đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan