Giáo trình Đại số đồng đều (Phần 2)

Ta gọi bao lời của m+1 điểm độc lập afin trong không gian lucide E là đơn hình afin m-dhiều. Các điểm này gọi là các đỉnh của đơn hình. Như vậy đơn hình chiều là một điểm, đơn hình 1 chiều là đoạn thẳng, đơn hình 2 chiều là tam giác, đơn hình 3-chiều là tứ diện. Với mỗi số nguyên không âm, ta chọn trước một đơn hình afin Ta-chiều làm đơn hình mẫu và ký hiệu nó là A, đồng thời đánh số các đỉnh của nó thành bộ sắp thứ tự (0, 1, 2,.,n). Chẳng hạn, có thể chọn một đơn hình mẫu trong không gian E = IR Với đỉnh 0 là gốc tọa độ, các đỉnh còn lại là các điểm don vị el, 62,., en või ei = (1,0,.,0), .,en = (0,.,0,1).

pdf90 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Đại số đồng đều (Phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên