Giáo trình dịch học bảo vệ thực vật

Môn Dịch học bảo vệ thực vật là một trong những mônhọc chuyên môn quan trọng của trương trình đào tạo kỹ sư Nông học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Môn học Dịch học bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức cơ bản về thực tiễn về dịch học. Trong bảo vệ thực vật, những quy luật phát sinh, lan truyền, đường chỉ của các loài dịch hại chủ yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất phẩm chất cây trồng nông nghiệp.

pdf154 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3850 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình dịch học bảo vệ thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên