Giáo trình Giải tích 3

Khi n = 1, f trở thành hàm một biến thực, khi n =2, 3 ta có hàm hai, ba biến mà thường được viết đơn giản là f(x,y), f(x,y,z) với x,y,z. Tập E được gọi là miền xác định của f. Thông thường hàm f được cho dưới dạng công thức còn miền xác định được hiểu là tập hợp các điểm x làm cho f(x) có nghĩa.

pdf40 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Giải tích 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên