Giáo trình hoá lý

Tốc độ của phản ứng hóa học là biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng) trong một đơn vị thời gian. 2. Các cách biểu diễn tốc độ phản ứng: a. Biểu diễn tốc độ phản ứng theo nồng độ của chất tham gia phản ứng:

pdf127 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hoá lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên