Giáo trình hợp ngữ

Trong chương này sẽ giới thiệu những nguyên tắc chung để tạo ra , dịch và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy tính . Cấu trúc ngữ pháp của lệnh hợp ngữ trong giáo trình này được trình bày theo Macro Assembler ( MASM) dựa trên CPU 8086

pdf108 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hợp ngữ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan