Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dựán phát triển giáo viên tiểu học đã tổchức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sưphạm và chương trình liên thông từTrung học Sưphạm lên Cao đẳng Sưphạm ; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới vềnội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quảgiáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kếcác hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khảnăng giải quyết vấn đề, tựgiám sát và đánh giá kết quảhọc tập của người học ; chú trọng sửdụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình / băng tiếng . . .) giúp cho người học dễhọc, dễhiểu và gây được hứng thú học tập. Lâu nay công tác thực tập sưphạm được các trường Cao đẳng Sưphạm thực hiện theo quy chếcủa BộGiáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tếgiáo dục của điạphương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sưphạm do mỗi trường tựxây dựng và chủyếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sưphạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “ Cầm tay chỉviệc” vì vậy hiệu quảcủa việc rèn luyện nghềnghiệp còn hạn chế. Đểgóp phần nâng cao hiệu quảcủa công tác thực tập sưphạm, trường Cao đẳng Sưphạm thành phốHồChí Minh, biên soạn tài liệu “HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯPHẠM ” (dành cho sinh viên năm thứ3) nhằm giúp cho sinh viên hiểu cặn kẽquy chế, quy trình, nội dung, kếhoạch và việc đánh giá công tác thực tập sưphạm. Từ đó giúp các em tựtin, chủ động và sáng tạo hơn trong công tác rèn luyện nghềnghiệp của bản thân khi đi thực tập sưphạm. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu hướng dẫn này sẽ đáp ứng được yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quảcủa công tác thực tập sưphạm trong quá trình đào tạo người giáo viên tiểu học của trường Cao đẳng Sưphạm. Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban điều phối Dựán rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũgiảng viên, sinh viên các trường Sư phạm, giáo viên tiểu học trong cảnước. Trân trọng cám ơn. Dựán Phát triển GVTH

pdf61 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình hướng dẫn thực tập sư phạm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học GIÁO TRÌNH Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm Ebook.moet.gov.vn, 2008 LỜI NÓI ĐẦU ể góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm ; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học ; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình / băng tiếng . . .) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập. Lâu nay công tác thực tập sư phạm được các trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời dựa vào kinh nghiệm của trường và thực tế giáo dục của điạ phương. Tài liệu hướng dẫn thực tập sư phạm do mỗi trường tự xây dựng và chủ yếu hướng dẫn cho các thầy cô làm công tác chỉ đạo thực tập sư phạm. Sinh viên đi thực tập thụ động theo lối : “ Cầm tay chỉ việc” vì vậy hiệu quả của việc rèn luyện nghề nghiệp còn hạn chế. Để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thực tập sư phạm, trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, biên soạn tài liệu “HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM ” (dành cho sinh viên năm thứ 3) nhằm giúp cho sinh viên hiểu cặn kẽ quy chế, quy trình, nội dung, kế hoạch và việc đánh giá công tác thực tập sư phạm. Từ đó giúp các em tự tin, chủ động và sáng tạo hơn trong công tác rèn luyện nghề nghiệp của bản thân khi đi thực tập sư phạm. Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu hướng dẫn này sẽ đáp ứng được yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo người giáo viên tiểu học của trường Cao đẳng Sư phạm. Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban điều phối Dự án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường Sư phạm, giáo viên tiểu học trong cả nước. Trân trọng cám ơn. Dự án Phát triển GVTH Đ 2 GIỚI THIỆU CHUNG TIỂU MÔĐUN “ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM” I- Mục tiêu của tài liệu : 1- Kiến thức : • Giúp sinh viên tìm hiểu về : – Mục tiêu của đợt thực tập sư phạm (TTSP). – Cơ cấu tổ chức, thời gian của đợt TTSP. – Nhiệm vụ của mỗi thành viên trong ban chỉ đạo và của sinh viên thực tập. • Xác định được : – Nội dung TTSP. – Kế hoạch tiến hành công tác TTSP. – Những nguyên tắc và phương pháp đánh giá xếp loại công tác TTSP. 2- Kĩ năng : • Phân tích và xác định được một cách hệ thống những công việc cần thực hiện trong công tác TTSP. • Xây dựng kế hoạch công tác một cách chi tiết cụ thể để tìm ra được những trọng tâm, trọng điểm trong công việc. • Khả năng phối hợp với các thành viên khác trong công tác của đợt TTSP. 3- Thái độ : • Xây dựng tinh thần chủ động, tự tin, sáng tạo trong rèn luyện và trong công tác. • Bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu trẻ, nâng cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục chung. II- Giới thiệu tài liệu : STT TÊN CHỦ ĐỀ TRANG SỐ 1 Một số vấn đề chung về thực tập sư phạm 1 → 7 2 Nội dung thực tập sư phạm 8 → 18 3 Kế hoạch thực tập sư phạm 19 → 27 4 Đánh giá, xếp loại kết quả công tác thực tập sư phạm . 28 → 33 III- Tài liệu tham khảo : – Thực tập sư phạm (Năm thứ II) – Phạm Trung Thanh – NXB : Đại Học Sư phạm – 2003. – Hỏi đáp về Thực tập sư phạm – Bùi Ngọc Hồ – ĐHSP.Tp HCM – 1993. – Kiến tập và thực tập sư phạm – Nguyễn Đình Chỉnh & Phạm Trung Thanh – NXB.GD – 2001. – Tài liệu :“Hướng dẫn Thực tập sư phạm” – Trường CĐSP. Tp.HCM – 2004. 1 CHỦ ĐỀ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM Để có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt và có đủ tự tin bước vào đợt thực tập sư phạm, sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần xác định được các nội dung sau : 1. Mục tiêu của đợt thực tập sư phạm năm thứ 3. 2. Cơ cấu tổ chức của đoàn thực tập, thời gian thực tập. 3. Vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo và của sinh viên thực tập. Hoạt động 1 Nghiên cứu mục tiêu của đợt thực tập sư phạm Thông tin cho họat động 1 ~ Mục tiêu của đợt thực tập sư phạm : 1 – Kiến thức : – Sinh viên tiếp cận với thực tế giáo dục ở bậc Tiểu học về cơ cấu tổ chức, chương trình giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác trong nhà trường Tiểu học. – Bổ sung và nâng cao những hiểu biết về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, những hiểu biết về tâm lí học giáo dục, về phương pháp công tác Đội, công tác chủ nhiệm lớp, bước đầu tập dượt nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm hoàn thiện những kiến thức đã được trang bị ở trường Cao đẳng Sư phạm. 2 – Kĩ năng : – Tạo điều kiện cho sinh viên thu thập thông tin thông qua việc nghe các báo cáo ; sưu tầm, nghiên cứu tài liệu. – Rèn luyện những kĩ năng cơ bản về giảng dạy như : • Soạn thảo kế hoạch giảng dạy. • Quan sát tiết dạy (nghe, nhìn, ghi chép, đánh giá, ). • Lập kế hoạch bài học (soạn giáo án). • Lên lớp giảng dạy (tác phong, giọng nói, khả năng truyền thụ, trình bày bảng, tổ chức giờ dạy) – Rèn luyện những kĩ năng về lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh, cụ thể là : • Soạn kế hoạch cho cả đợt TTSP. • Thiết kế tiết chủ nhiệm lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh. • Tổ chức, thực hiện tiết chủ nhiệm và các hoạt động ngoài giờ lên lớp kết hợp với sinh hoạt Sao Nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh. 3 –Thái độ : Nhiệm vụ: 1. Đọc và ghi tóm tắt mục tiêu của đợt thực tập sư phạm năm thứ 3. 2. Phân tích và cho biết mục tiêu này có đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo giáo viên tiểu học không ? Tại sao ? 3. Nêu ý kiến riêng của bạn, hoặc ý kiến của nhóm sau khi thảo luận. 2 – Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, từ đó không ngừng học hỏi, phấn đấu nhằm hoàn thiện năng lực và phẩm chất của người giáo viên tiểu học. – Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm yêu nghề, yêu trẻ, hình thành lí tưởng, lương tâm của người thầy giáo. Câu hỏi, bài tập đánh giá 1. Nêu sự cần thiết của công tác thực tập sư phạm đối với sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Sư phạm ? 2. Những kĩõ năng mà sinh viên cần đạt được sau đợt thực tập là gì ? Hoạt động 2 Tìm hiểu biên chế đoàn thực tập, thời gian thực tập Thông tin cho họat động 2 • Tổ chức đoàn thực tập. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm, có hai hình thức tổ chức thực tập sư phạm : + Hình thức thứ nhất : Các đoàn sinh viên sư phạm được gửi đến cơ sở thực tập để tiến hành thực tập, hiệu trưởng các cơ sở thực tập trực tiếp chỉ đạo. Cơ sở đào tạo giáo viên không cử giảng viên đi hướng dẫn, trưởng đoàn thực tập là sinh viên do các cơ sở đào tạo giáo viên cử ra để quản líù đoàn và liên hệ công tác chung. + Hình thức thứ hai : Cơ sở đào tạo giáo viên cử một giảng viên sư phạm làm trưởng đoàn đến các cơ sở thực tập để cùng với giáo viên ở cơ sở thực tập hướng dẫn sinh viên thực tập. Trong tài liệu “ Hướng dẫn thực tập sư phạm” này, chúng ta chỉ đề cập đến việc tổ chức thực tập sư phạm theo hình thức thứ hai, cụ thể như sau : 1. Mỗi đoàn thực tập có từ 15 đến 20 sinh viên do một giảng viên trường Sư phạm làm trưởng đoàn phụ trách. 2. Sinh viên trong đoàn thực tập được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có từ 3 đến 4 sinh viên vào thực tập một lớp ở trường Tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy ở lớp này trực tiếp hướng dẫn công tác thực tập của sinh viên trong nhóm. 3. Sinh viên trong các nhóm thực tập được phân công phải đồng đều về năng lực học tập và các khả năng hoạt động khác. – Trong thời gian thực tập, đoàn thực tập sư phạm được coi là một thành viên gắn bó với tập thể giáo viên và học sinh của nhà trường Tiểu học. • Thời gian thực tập Thời gian thực tập dành cho sinh viên năm thứ 3 là 6 tuần ( thường được tổ chức vào sau khi nghỉ Tết Nguyên đán) Nhiệm vụ : 1. Đọc các thông tin về tổ chức đoàn thực tập, thời gian thực tập. 2. Tìm hiểu biên chế đoàn thực tập và thời gian thực tập. Nêu ý kiến đề xuất của bạn. 3. Tìm hiểu việc phân công sinh viên vào các nhóm thực tập, việc phân công đó cần dựa trên cơ sở nào ? 3 Câu hỏi, bài tập đánh giá Đánh dấu 9 vào câu trả lời của bạn : 1. Số lượng sinh viên của mỗi đoàn thực tập nêu trên là : a. Nhiều : † b. Ít : † c. Hợp lí : † 2. Nên phân công sinh viên vào các nhóm thực tập theo : a. Cùng địa bàn cư trú : † b. Đồng đều về số lượng nam nữ: † c. Sự đồng đều về năng lực giữa các nhóm : † d. Tuỳ ý chọn : † 3. Thời gian thực tập cho sinh viên năm thứ 3 là : a. 4 tuần : † b. 6 tuần : † c. 7 tuần : † 4. Nhóm sinh viên thực tập giảng dạy và thực tập công tác chủ nhiệm lớp là : a. Cùng một nhóm † b.Hai nhóm khác nhau † 5. Sinh viên cần được thực tập ở các khối lớp : a. Khối 1, 2, 3 … b. Khối 2, 3, 4 … c. Khối 3,4, 5 … d. Khối 1, 2, 3, 4 … e. Khối 1, 2, 3, 4, 5 … Hoạt động 3 Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo TTSP Thông tin cho hoạt động 3 1. Trưởng ban chỉ đạo. Trưởng ban chỉ đạo là Hiệu trưởng trường Tiểu học (hoặc Hiệu phó chuyên môn được Hiệu trưởng uỷ nhiệm) lãnh đạo toàn diện công tác thực tập sư phạm. Nhiệm vụ : 1. Đọc các thông tin cho hoạt động 3. 2. Kể tên các thành viên tham gia công tác TTSP tại trường Tiểu học ? 4 Trưởng ban chỉ đạo một mặt lãnh đạo các bộ phận của trường Tiểu học để giúp đỡ đoàn thực tập hoàn thành tốt nhiệm vụ ; mặt khác phát huy, khai thác những yếu tố tích cực của lực lượng sinh viên trẻ hướng vào việc xây dựng nhà trường góp phần hoàn thành kế hoạch năm học. Cụ thể là : • Cùng với trưởng đoàn thực tập sư phạm xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả đợt thực tập, lên lịch công tác hàng tuần. • Chỉ đạo giáo viên của trường Tiểu học làm tốt công tác hướng dẫn giảng dạy, chủ nhiệm lớp, hoạt động Sao Nhi đồng và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho sinh viên thực tập. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên thực tập. • Giúp đỡ đoàn thực tập xây dựng mối quan hệ tốt với địa phương nơi trường đóng. Tạo điều kiện giúp đỡ đoàn giải quyết những khó khăn về nơi làm việc, sinh hoạt v.v. • Đôn đốc, theo dõi kiểm tra sự thực hiện kế hoạch thực tập, sơ kết, tổng kết, duyệt kết quả đánh giá xếp loại, xét biểu dương khen thưởng. 2. Phó ban chỉ đạo (Trưởng đoàn thực tập) Phó ban chỉ đạo chính là trưởng đoàn thực tập, là người thay mặt trường Sư phạm giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi thực tập. Trưởng đoàn thực tập chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và lãnh đạo sinh viên trong đoàn thực tập hoàn thành tốt công tác thực tập. Nhiệm vụ trọng tâm của trưởng đoàn là xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, theo dõi các hoạt động thực tập của các nhóm và của từng sinh viên, nắm chắc tình hình diễn biến qua từng giai đoạn, kịp thời chấn chỉnh công tác thực tập và thu thập số liệu, tư liệu để xây dựng báo cáo tổng kết. Công việc cụ thể của trưởng đoàn chia thành 2 giai đoạn : 2.1– Giai đoạn chuẩn bị tại trường Sư phạm. ¾ Liên hệ với trường Tiểu học để làm công tác chuẩn bị cho đoàn thực tập trước khi đoàn về trường Tiểu học, bao gồm : + Chuẩn bị buổi đón đoàn thực tập tại trường Tiểu học. + Thống nhất với trường Tiểu học số lượng và nội dung các báo cáo sẽ cho sinh viên nghe khi về trường thực tập. + Nhận kế hoạch giảng dạy trong 6 tuần thực tập tại trường. + Xác định số lớp và danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập ở các khối lớp. + Thống nhất về các tiết dạy mẫu của giáo viên trường Tiểu học và tiết dạy mẫu của sinh viên để thống nhất cách cho điểm đánh giá tiết dạy. ¾ Nghiên cứu danh sách sinh viên trong đoàn thực tập để : + Dự kiến phân công nhóm thực tập, cử nhóm trưởng. + Chọn sinh viên chuẩn bị tiết dạy mẫu để đánh giá chung tại trường Tiểu học trước khi sinh viên tiến hành thực tập tại lớp được phân công. + Thành lập các đội văn nghệ, báo chí, thể dục ¾ Họp đoàn thực tập để phổ biến các vấn đề liên quan đến công tác thực tập (Phổ biến nội quy, nội dung, kế hoạch, danh sách nhóm, nhóm trưởng và sinh viên dạy mẫu). 2.2– Giai đoạn thực tập tại trường Tiểu học. ¾ Thường xuyên liên hệ với Trưởng ban chỉ đạo, Ban giám hiệu, các đoàn thể và giáo viên chỉ đạo thực tập ở trường Tiểu học để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của đoàn thực tập. ¾ Lên kế hoạch công tác hằng tuần và đôn đốc theo dõi việc thực hiện kế hoạch đối với đoàn thực tập. ¾ Cùng với sinh viên dự giờ dạy mẫu, dạy thử, giờ lên lớp của sinh viên có rút kinh nghiệm cho sinh viên. ¾ Tổ chức và duy trì tốt các sinh hoạt nội bộ đoàn thực tập để đảm bảo thực hiện nội quy, kỉ luật thực tập và thực hiện các yêu cầu của đợt thực tập. Hàng tuần họp toàn đoàn 5 để sơ kết, nhận xét, đánh giá. Chú ý theo dõi giúp đỡ các nhóm hoặc cá nhân thực hiện công tác chưa đạt yêu cầu. ¾ Ngoài ra còn có thể lãnh đạo toàn đoàn tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào ở địa phương, hoạt động xây dựng trường. Tổ chức tham quan, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, cắm trại, báo chí Tổ chức thực hiện các bài tập nghiên cứu khoa học, trình bày các chuyên đề 3. Giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm. 3.1– Chỉ đạo thực tập dạy học : ¾ Dạy từ 2 đến 3 tiết để nhóm sinh viên kiến tập. ¾ Trao đổi cụ thể với sinh viên về tình hình dạy và học của lớp mà sinh viên thực tập. Chuẩn bị tốt về tư tưởng và tổ chức cho học sinh để sinh viên tiến hành thuận lợi các giờ dạy. ¾ Giúp đỡ sinh viên chuẩn bị bài lên lớp (có thể phối hợp với giáo viên Sư phạm trong đoàn). Cụ thể là : Xác định mục đích yêu cầu, nội dung của kế hoạch bài học . Gợi ý phương pháp khai thác, truyền thụ nội dung bài dạy. Có thể cho sinh viên dạy thử và dự giờ dạy thử của sinh viên ¾ Duyệt kế hoạch bài học của sinh viên trước khi lên lớp dạy 3 ngày. ¾ Dự giờ dạy của sinh viên ; ghi “Phiếu dự giờ” (Xem phụ lục số 2) để đánh giá cho điểm. ¾ Sau mỗi tiết thực tập dạy học của sinh viên, bố trí họp rút kinh nghiệm tiết dạy với nhóm sinh viên. Sau đó đánh giá cho điểm vào “Phiếu dự giờ”. Công khai kết quả tiết dạy trong toàn nhóm sinh viên. 3.2 – Chỉ đạo công tác chủ nhiệm : ¾ Tổ chức tốt buổi gặp gỡ đầu tiên giữa sinh viên với lớp nhằm gây được ấn tượng sâu sắc ; bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên. ¾ Báo cáo tình hình lớp (sĩ số, ban cán sự lớp, học sinh giỏi, khá, trung bình, cá biệt), chuẩn bị tốt cho học sinh về tư tưởng và tổ chức tốt lớp học, tạo không khí thuận lợi đón sinh viên về thực tập tại lớp. ¾ Hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch công tác chủ nhiệm hàng tuần. Nội dung kế hoạch cần cụ thể, tỉ mỉ có quy định mục đích yêu cầu, biện pháp và thời gian tiến hành, kèm theo phân công người thực hiện. ¾ Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc sinh viên thực hiện đúng kế hoạch. Chỉ đạo rút kinh nghiệm kịp thời. ¾ Thường xuyên giúp đỡ sinh viên trong việc tìm hiểu đối tượng giáo dục, hướng dẫn sinh viên làm công tác điều tra cơ bản. ¾ Tổ chức họp nhóm chủ nhiệm, từng sinh viên tự nhận xét, nhóm góp ý. Giáo viên chỉ đạo tham khảo những ý kiến này và quyết định xếp loại cho từng sinh viên, ghi vào phiếu đánh giá (phụ lục số 4). 4. Sinh viên thực tập. ¾ Mỗi sinh viên cần có ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, kế hoạch của đợt thực tập sư phạm tại trường Tiểu học. ¾ Hoàn thành đầy đủ các nội dung thực tập theo các nhiệm vụ được giao. Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải đạt được những năng lực và phẩm chất cơ bản của người giáo viên tiểu học. ¾ Tham gia tích cực vào các hoạt động ở trường Tiểu học như là một thành viên của nhà trường. Phát huy tính độc lập, năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức ham học hỏi, khắc phục tính tự ti ỷ lại. ¾ Hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ thực tập để nộp về trường Cao đẳng Sư phạm. 6 Câu hỏi, bài tập đánh giá. Đánh dấu 9 vào câu trả lời của bạn : 1. Trưởng ban chỉ đạo thực tập sư phạm là giảng viên trường Sư phạm : a. Đúng : † b. Sai : † 2. Trưởng ban chỉ đạo là người duyệt kết quả đánh giá xếp loại và xét biểu dương khen thưởng cho sinh viên thực tập : a. Đúng : † b. Sai : † 3. Trưởng đoàn thực tập dự một số giờ dạy mẫu, dạy thử, giờ lên lớp của sinh viên và góp ý rút kinh nghiệm cho sinh viên : a. Đúng : † b. Sai : † 4. Giáo viên hướng dẫn duyệt giáo án của 3 sinh viên trước khi lên lớp ít nhất là : a. 1 ngày : † b. 3 ngày : † c. 1 tuần : † 5. Tiết dạy của sinh viên được đánh giá công khai sau khi rút kinh nghiệm trước toàn nhóm : a. Đúng : † b. Sai : † Thông tin phản hồi cho các hoạt động : ª Hoạt động 1 : 1. Thực tập sư phạm là một công đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo người giáo viên tiểu học. Đây là thời gian mà sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với thế giới sinh động của hoạt động nghề nghiệp, giúp sinh viên củng cố mở rộng và nâng cao những gì đã học ở trường Sư phạm. Đây là dịp giúp sinh viên tiếp xúc với thực tế giáo dục tiểu học, thực tập sư phạm hỗ trợ cho việc rèn luyện, điều chỉnh phương pháp học tập để có thể đáp ứng được yêu cầu mới của giáo dục tiểu học, góp phần tích cực vào việc rèn luyện tay nghề. Mặt khác, thực tập sư phạm còn có ý nghĩa làm tăng thêm lòng say mê, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên. 2. Những kĩ năng mà sinh viên cần đạt được sau đợt thực tập là : – Rèn luyện những kĩ năng cơ bản về giảng dạy, cụ thể là : • Xây dựng kế hoạch giảng dạy. • Kĩ năng quan sát và nhận xét (nghe, nhìn, ghi chép, đánh giá, ). • Soạn giáo án. • Kĩ năng thực hiện tiết dạy. – Rèn luyện những kĩ năng về công tác chủ nhiệm lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh. • Lập kế hoạch cho cả đợt thực tập sư phạm. • Soạn giáo án cho một tiết chủ nhiệm lớp, sinh hoạt Sao Nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh . • Tổ chức tiết chủ nhiệm và các hoạt động ngoại khoá. ª Hoạt động 2 : 1. c 2. c 3. b 4. a 5. e ª Hoạt động 3 : 1. b 2. a 3. a 4. b 5. a 7 CHỦ ĐỀ 2 Thực tập sư phạm năm thứ 3 là giai đoạn cuối của quá trình rèn luyện nghề nghiệp trong một khoá đào tạo ở trường Cao đẳng Sư phạm. Do đó, nội dung thực tập sư phạm phải thể hiện được tính chất toàn diện trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học. Nội dung của phần đào tạo này bao gồm 7 đơn vị học trình được thực hiện trong thời gian 6 tuần, với 4 nội dung như sau : • Tìm hiểu thực tiễn trường Tiểu học và điạ phương nơi trường đóng. • Thực tập giảng dạy. • Thực tập công tác chủ nhiệm, hoạt động Sao Nhi đồng và Đội Thiếu niên tiền phong. • Tập làm bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục. Hoạt động 1 Tìm hiểu tình hình điạ phương nơi trường đóng Thông tin cho hoạt động 1: Theo nội dung báo cáo của Hiệu trưởng trường Tiểu học, thu thập các thông tin từ lãnh đạo và nhân dân địa phương nơi trường đóng. Câu hỏi, bài tập đánh giá: Đánh dấu 9 vào câu trả lời của bạn . 1. Tìm hiểu tình hình địa phương nơi trường đóng là: a. Cần thiết cho người giáo viên † b. Không cần thiết † 2. Người giáo viên cần tìm hiểu tình hình địa phương nơi trường đóng để làm gì ? Nhiệm vụ: 1. Nghe báo cáo của Hiệu trưởng trường Tiểu học về tình hình địa phương. 2. Ghi nhận xét về những vấn đề sau : • Điều kiện tự nhiên xã hội. • Xã hội hoá giáo dục ở địa phương. • Việc triển khai luật phổ cập giáo dục, công ước bảo vệ quyền lợi của trẻ em. • Sự đầu tư cho giáo dục ở địa phương, việc
Tài liệu liên quan