Giáo trình Kinh tế quốc tế (Phần 2)

(Bản scan) Đầu tư quốc tế là một trong những nội dung quan trọng của các quan hệ kinh tế quốc tế. Nội dung chương này trước hết giới thiệu về khái niệm và những tác động của đầu tư quốc tế đối với nước tiếp nhận và nước đi đầu tư. Tiếp đến là phần giới thiệu những vấn đề cơ bản về hai loại hình đầu tư quốc tế (đều tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài)

pdf205 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kinh tế quốc tế (Phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên