Giáo trình Kỹ thuật môi trường

Giáo trình này dùng cho sinh viên Vật lý trường Đại học Đà Lạt. Nó có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên các ngành Môi trường, Sinh học, Hóa học, cũng như sinh viên các trường Đại học thủy lợi, Đại học xây dựng. và các bạn muốn tìm hiểu thêm về Kỹ thuật môi trường và Bảo vệ môi trường. Với khuôn khổ số giờ dành cho giáo trình, giáo trình chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất của kỹ thuật môi trường và bảo vệ môi trường.

pdf94 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Kỹ thuật môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan