Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C chương 1: Tổng quan

Ngôn ngữ C được Dennis Ritchie thiết kế tại phòng thí nghiệm Bell năm 1972 với mục đích viết hệ điều hành UNIX. Tuy nhiên nhờ tính ưu việt và linh động của C nên C đã đượ c giới tin học sử dụng khắp nơi như một ngôn ngữ chính thống. Do có nhiều phiên bản C của nhiều nhà sản xuất phần mềm nên năm 1983 ANSI (American National Standard Institute) xây dựng tiêu chuẩn ANSI C. Tổ chức ISO cũng xây dựng chuẩn cho C. Hai chuẩn này giống nhau và được biết đến với tên chung là ANSI C.

pdf102 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C chương 1: Tổng quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan