Giáo trình Nhiệt học

Phương pháp nghiên cứu thống kê: được ứng dụng trong phần Vật lí phân tử. Nó phân tích các quá trình xảy ra đối với từng phần tử, nguyên tử riêng biệt rồi dựa vào các qui luật thống kê để tìm các qui luật chung cho cả tập hợp để giải thích tính chất của vật. Phương pháp thống kê dựa trên cấu tạo phân tử của các chất, nó cho biết một cách sâu sắc bản chất của hiện tượng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc ứng dụng phương pháp này khá phức tạp

pdf112 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Nhiệt học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên