Giáo trình Thiết kế và lập trình Web: Mạng máy tính

Trong quá trình khai thác, sử dụng máy tính cá nhân (Personal Computer-PC), việc trao đổi, sử dụng thông tin của một xã hội phát triển có nhu cầu to lớn. Khi các máy vi tính chưa có sự liên kết với nhau, thì việc trao đổi thông tin mất rất nhiều thời gian để sao chép, gây nhiều phiền phức. Để giải quyết vấn đề trên với đà phát triển của nền công nghiệp máy tính, các thiết bị đặc biệt và mạng máy tính ra đời là một tất yếu.

pdf122 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Thiết kế và lập trình Web: Mạng máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan