Giáo trình Vật lý đại cương - Bùi Văn Thiện (Phần 1)

9. Các đại lượng vật lý: Mỗi thuộc tính của một đối tượng vật lý (Một vật thể, một hiện tượng, một quá trình .) được đặc trưng bởi một hay nhiều đại lượng vật lý. Ví dụ: Khối lượng, thời gian, thể tích, lực, năng lượng . Các đại lượng vật lí có thể là vô hướng hay đại lượng véc tơ (hữu hướng) 9.1. Xác định một đại lượng vô hướng: Nghĩa là xác định giá trị của nó, có những đại lượng vô hướng không âm như: Thể tích, khối lượng ., có những đại lượng vô hướng mà giá trị có thể âm hay dương, ví dụ như: điện tích, hiệu điện thế. 9.2. Xác định một đại lượng véc tơ. Nghĩa là xác định điểm đặt, phương, chiều, và độ lớn của véc tơ đặc trưng cho đại lượng đó. Ví dụ: lực , cường độ điện trường & .

pdf83 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Vật lý đại cương - Bùi Văn Thiện (Phần 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên