Giáo trình xã hội học và xã hội học đô thị

(Bản scan) Xã hội học là một khoa học nghiên cứu các tương tác xã hội đặc biệt đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển, cấu trúc mối tương quan xã hội và hành vi, hoạt động của con người trong các tổ chức nhóm xã hội

pdf22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình xã hội học và xã hội học đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan