Giới thiệu giải pháp hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng (gplan)

gPlan là giải pháp tổng thể được eKGIS phát triển cho mục đích thiết lập, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả kho đồ án quy hoạch xây dựng số tại các tỉnh/thành phố. Với gPlan các sở Xây dựng, sở Quy hoạch Kiến trúc có thể: - Thiết lập và quản lý tập trung kho đồ án quy hoạch xây dựng số từ các nguồn hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng hiện có đang được lưu trữ ở nhiều dạng khác nhau - Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch - Khai thác hiệu quả dữ liệu quy hoạch phục vụ quản lý, phục vụ tác nghiệp - Ứng dụng GIS trong quản lý, khai thác dữ liệu quy hoạch - Cung cấp thông tin quy hoạch các ngành, cho người dân

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu giải pháp hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng (gplan), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH XÂY DỰNG (gPlan) I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Mục đích sử dụng gPlan gPlan là giải pháp tổng thể được eKGIS phát triển cho mục đích thiết lập, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả kho đồ án quy hoạch xây dựng số tại các tỉnh/thành phố. Với gPlan các sở Xây dựng, sở Quy hoạch Kiến trúc có thể: - Thiết lập và quản lý tập trung kho đồ án quy hoạch xây dựng số từ các nguồn hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng hiện có đang được lưu trữ ở nhiều dạng khác nhau - Thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch - Khai thác hiệu quả dữ liệu quy hoạch phục vụ quản lý, phục vụ tác nghiệp - Ứng dụng GIS trong quản lý, khai thác dữ liệu quy hoạch - Cung cấp thông tin quy hoạch các ngành, cho người dân 2. Đối tượng quản lý của gPlan Đối tượng quản lý của gPlan là các đồ án quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị). Một đồ án quy hoạch số được cấu thành bởi các nhóm dữ liệu thành phần sau: - Tài liệu/văn bản số: bao gồm bản mềm, bản quét, bản chụp các quyết định phê duyệt, quyết định điều chình, thuyết minh quy hoạch, quy chế xây dựng,… - Bản vẽ các loại (bản đồ, bản vẽ, sơ đồ) được lưu trữ trong các định dạng số: bản số AutoCAD, bản quét, bản chụp,… - Các lớp dữ liệu không gian (lớp dữ liệu GIS) lưu trữ trong các định dạng GIS (shapefile, geodatabase,…) được GIS hoá từ các lớp bản đồ quy hoạch dạng AutoCAD - Các bản đồ GIS được biên tập từ các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Các thông tin mô tả, thông tin phục vụ quản lý khác. 3. Các đặc điểm nổi bật của gPlan - Quản lý thống nhất toàn bộ các thông tin, dữ liệu về đồ án quy hoạch trong 1 kho dữ liệu tập trung, trên cùng một hệ toạ độ VN-2000 và cho phép phân quyền truy cập cho từng đối tượng người dùng đến từng đồ án quy hoạch - Khả năng khai thác mọi dạng thông tin, dữ liệu về đồ án quy hoạch (bản đồ dạng AutoCAD, bản đồ quét, bản đồ GIS, tài liệu số, tài liệu quét,..) trên cùng một giao diện - Khả năng mở nhiều đồ án quy hoạch trên cùng 1 giao diện - Ứng dụng GIS tối đa trong quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng mở rộng trường thông tin thuộc tính các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng đính kèm tài liệu, bản vẽ đến từng đối tượng thuộc các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng quản lý, khai thác dữ liệu quy hoạch thông qua Web - Không cần chi phí mua bản quyền phần mềm GIS thương mại - Chi phí thấp, thời gian khai nhanh 2 II. THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH XÂY DỰNG Tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả năng kinh phí, việc thiết lập cơ sở dữ liệu quy hoạch có thể được triển khai theo 02 cấp độ sau: - Số hoá các đồ án quy hoạch xây dựng - GIS hoá các đồ án quy hoạch xây dựng 1. Số hoá các đồ án quy hoạch xây dựng Ở cấp độ này, toàn bộ các tài liệu, bản vẽ thành phần của một đồ án quy hoạch xây dựng sẽ được số hoá và lưu trữ dưới dạng số. Cụ thể như sau: - Đối với các bản vẽ/bản đồ quy hoạch: + Thu thập các bản đồ quy hoạch dạng số (AutoCAD) + Quét các bản vẽ/bản đồ pháp lý (có dấu đỏ) + Nắn chuyển bản số, bản quét bản đồ quy hoạch về hệ VN-2000 - Đối với các tài liệu, văn bản: + Thu thập các tài liệu, văn bản liên quan (quyết định, thuyết minh) dạng số (doc, pdf,…) + Quét các văn bản pháp lý (có dấu đỏ) - Thu thập, cập nhật các số liệu tổng hợp về đồ án quy hoạch Kết quả của quá trình số hoá mỗi đồ án quy hoạch sẽ được đóng gói lưu trữ trong một thư mục và sẵn sàng tích hợp vào hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng 2. GIS hoá các đồ án quy hoạch Ở cấp độ này, các đồ án quy hoạch được số hoá như cấp độ 1 và bổ sung thêm nội dung thiết lập cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch từ nguồn tư liệu là các bản đồ/bản vẽ quy hoạch dạng CAD, dạng giấy kết hợp với các nguồn số liệu khác. Về cơ bản, quy trình GIS hoá các bản đồ quy hoạch gồm các bước sau: - Quét bản đồ quy hoạch (nếu không có bản số AutoCAD); - Nắn chuyển bản đồ quy hoạch về hệ VN-2000 (nếu chưa ở hệ VN-2000) - Vector hoá bản đồ quy hoạch (nếu không có bản số AutoCAD) - Thu nhận các lớp dữ liệu GIS quy hoạch từ các bản đồ quy hoạch dạng AutoCAD - Chuẩn hoá các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Cập nhật thông tin thuộc tính cho các đối tượng thuộc các lớp dữ liệu GIS quy hoạch Kết quá trình số hoá và GIS hoá mỗi đồ án quy hoạch sẽ được đóng gói lưu trữ trong một thư mục gồm các bản đồ/bản vẽ dạng số, dạng quét; các tài liệu/văn bản dạng số, dạng quét; các lớp dữ liệu GIS đã được chuẩn hoá và lưu trữ trong các định dạng GIS và sẵn sàng để tích hơp vào hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng. III. PHẦN MỀM QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1. Phân hệ quản lý kho đồ án quy hoạch Các đồ án quy hoạch xây dựng sau khi được số hoá và đóng gói theo quy định sẽ được chuyển lên máy chủ để lưu trữ tạm thời trong một thư mục quy định để tự động tích hợp vào hệ thống. Phân hệ này cung cấp các chức năng: - Tự động chuyển đổi và tích hợp dữ liệu vào kho lưu trữ; 3 - Tự động cập nhật thông tin mô tả đồ án quy hoạch vào cơ sở dữ liệu quy hoạch. Phân hệ này cũng cung cấp một giao diện chung cho phép quản trị tất cả các loại dữ liệu của một đồ án quy hoạch xây dựng: - Quản trị cấu trúc kho lưu trữ; - Quản trị nội dung dữ liệu đồ án quy hoạch: bản vẽ quy hoạch, tài liệu quy hoạch, các lớp dữ liệu GIS quy hoạch, bản đồ quy hoạch,… - Phân quyền truy cập theo từng đồ án quy hoạch Hình 1 – Giao diện quản trị kho đồ án quy hoạch xây dựng 2. Phân hệ khai thác đồ án quy hoạch Phân hệ này cung cấp một giao diện chung cho phép duyệt, tìm kiếm đồ án quy hoạch và truy xuất từ khái quát đến chi tiết tất cả dữ liệu của một đồ án quy hoạch: - Duyệt, tìm kiếm đồ án quy hoạch theo nhiều tiêu chí khác nhau: duyệt danh mục đồ án theo quận/huyện, theo năm phê duyệt, theo loại quy hoạch (phân khu, chi tiết); tìm kiếm theo từ khoá (tên, địa điểm,…), tìm kiếm trên bản đồ - Khai thác các loại dữ liệu thành phần của một đồ án quy hoạch (bản vẽ, tài liệu, thống kê) trên cùng một giao diện: - Trường hợp người dùng được phân quyền, hệ thống cho phép tải về các tài liệu, bản vẽ/bản đồ quy hoạch dạng số từ kho lưu trữ. Hình 2 – Duyệt và tra cứu thông tin đồ án quy hoạch theo quận/huyện, theo loại quy hoạch 4 Hình 3 – Duyệt và tra cứu đồ án quy hoạch theo năm phê duyệt, theo loại quy hoạch Hình 4 – Tìm và tra cứu thông tin đồ án quy hoạch trên bản đồ Hình 5 – Mở bản đồ quy hoạch dạng GIS 5 Hình 5 – Mở bản đồ quy hoạch dạng CAD Hình 6 – Mở văn bản/tài liệu của đồ án Hình 7 – Xem thông kê cơ cấu sử dụng đất của một đồ án quy hoạch 6 3. Phân hệ tổng hợp thống kê quy hoạch Hệ thống cho phép tổng hợp thống kê số liệu trên một đồ án hoặc trên nhiều đồ án quy hoạch theo nhiều chỉ tiêu khác nhau: Hình 8 – Giao diện danh mục thống kê – tổng hợp Hình 9 – Tổng hợp số liệu các đồ án quy hoạch theo quận/huyện 4. Phân hệ GIS quy hoạch Phân hệ này cho phép ứng dụng công nghệ GIS để khai thác hiệu quả các lớp dữ liệu GIS quy hoạch đã được xây dựng: - Khả năng tạo lập, trình bày bản đồ GIS quy hoạch theo nhu cầu (người dùng tự lựa chọn các lớp dữ liệu GIS, tự quy định cách thức trình bày lớp dữ liệu GIS) - Khả năng bật/tắt, thay đổi trật tự trình bày các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng mở bản đồ GIS theo nhiều dạng thức khác nhau: 2D, 3D - Khả năng khai thác đồng thời nhiều đồ án quy hoạch trên cùng một giao diện - Khả năng chồng xếp các lớp dữ liệu GIS quy hoạch trên nhiều loại bản đồ nền khác nhau (địa hình, ảnh vệ tinh, giao thông, quy hoạch chung,…) với các lớp dữ liệu của các ngành khác (quy hoạch sử dụng đất, thửa đất,…) - Khả năng tìm kiếm, tra cứu thông tin đối tượng thuộc các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng liên kết các loại bản vẽ, sơ đồ với các đối tượng không gian thuộc các lớp dữ liệu GIS quy hoạch - Khả năng cập nhật đối tượng thuộc các lớp dữ liệu GIS quy hoạch 7 Hình 10 – Trình bày bản đồ GIS quy hoạch theo nhu cầu Hình 11 – Mở bản đồ quy hoạch trong chế độ 3D trên nền ảnh vệ tinh Hình 12 – Mở bản đồ quy hoạch sử dụng đất của 3 phân khu quy hoạch trên nền bản đồ giao thông 8 Hình 13 – Chồng xếp các lớp dữ liệu GIS quy hoạch trên bản đồ hiện trạng giao thông nền DEM Hình 14 – Chồng xếp các lớp dữ liệu GIS quy hoạch trên bản đồ ảnh vệ tinh Hình 15 – Chồng xếp các lớp dữ liệu GIS quy hoạch trên bản đồ quy hoạch chung 9 Hình 16 – Tìm kiếm và tra cứu thông tin đối tượng trên bản đồ GIS quy hoạch Hình 17 – Tra cứu bản vẻ/tài liệu gắn với từng đối tượng GIS quy hoạch Hình 18 – Cập nhật thông tin đối tượng 10 5. Phân hệ cung cấp thông tin quy hoạch Phân hệ này cho phép công bố, cung cấp thông tin quy hoạch cho người dân theo nhiều cách thức khác nhau như: - Công bố thông tin quy hoạch thông qua khả năng tra cứu thông tin về các đồ án quy hoạch trên địa bàn trên bản đồ - Khả năng tạo lập và cung cấp thông tin quy hoạch dưới dạng atlas quy hoạch (gồm các chương mục, tích hợp cả bản đồ, hình ảnh, văn bản… do người quản trị quyết định) - Khả năng tích hợp các bản đồ, atlas quy hoạch lên cổng thông tin điện tử của sở hoặc cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố Hình 19 – Công bố thông tin đồ án quy hoạch chi tiết trên nền bản đồ quy hoạch chung Hình 20 – Cung cấp thông tin quy hoạch chung dưới dạng atlas quy hoạch chung IV. DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Các dịch vụ mà eKGIS cung cấp cho khách hàng để thiết lập hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng bao gồm: - Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống thông tin quy hoạch; - Dịch vụ số hoá và GIS hoá dữ liệu quy hoạch - Dịch vụ cung cấp và triển khai phần mềm hệ thống thông tin quy hoạch gPlan
Tài liệu liên quan